Strona Główna BIP Strona Główna
- 2015
 


29-12-2015
Spotkanie Świąteczne


W dniu 24.12.2015 r. odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne. W trakcie spotkania komendant złożył kadrze zawodowej i pracownikom życzenia oraz podziękował za pracę w mijającym roku.


   Galeria >>>>>

 


11-11-2015
Dzień Niepodległości
 
 
 
 

      W dniach 10 i 11. 11. 2015 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień wziął udział w uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości.

W dniu 10 listopada 2015 roku przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Niepodległości i Zlotu Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. W czasie apelu wręczono przyznaną „Statuetkę Dar Serca” Panu Januszowi Wesołowskiemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Kędzierzynie – Koźlu.

W dniu 11.11 2015 r. w Kędzierzynie – Koźlu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Niepodległości. Rozpoczęły się w kościele pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej. Tam odprawiono mszę za Ojczyznę. Na mszy obecne były m.in. poczty sztandarowe policji, straży pożarnej, a także kędzierzyńsko-kozielskich szkół. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli do Miejskiego Domu Kultury, gdzie odbył się koncert chóru i orkiestry połączony z ogólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.

 

    Galeria >>>>>


30-10-2015
 
Pożegnanie długoletniej pracownicy.
 
 

      W dniu 30-10-2015 odbyło się pożegnanie długoletniej pracownicy WKU odchodzącej na emeryturę. Za długoletnią pracę została wyróżniona okolicznościowym dyplomem i nagrodą pieniężną.


 
21-10-2015
 
Święto TOAW na Opolszczyźnie.
 
W dniu 21.10.2015 r. w Filharmonii Opolskiej odbyły się uroczyste obchody Święta Terenowej Organów Administracji Wojskowej.
W uroczystościach wzięli udział żołnierze i pracownicy WKU.

16-10-2015
 
 
Uroczyste pożegnanie Naszego Kolegi Krzysztofa
W dniu 16.10.2015r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kędzierzynie – Koźlu ppłk Janusz WESOŁOWSKI pożegnał w imieniu żołnierzy i pracowników wojska odchodzącego na wyższe stanowisko służbowe mjr Krzysztofa ZALEWSKIEGO słowami:
Uciekający czas pozostawia tylko wspomnienia…
Dzisiaj przychodzi rozstać się ze stanowiskiem służbowym oficera Wydziału Rekrutacji. Obejmując refleksją okres Pańskiej służby, jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za współpracę, życzliwość oraz chęć niesienia pomocy. Proszę przyjąć wyrazy uznania za rzetelną i sumienną służbę poświęconą dla dobra Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu.
Poczucie odpowiedzialności, stoicki spokój i opanowanie – to cechy charakteru na których tworzyłeś Swoje codziennie Ja.
Jednocześnie pragnę złożyć w imieniu własnym oraz kadry
i pracowników wojska życzenia wszystkiego co najlepsze, wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia oraz samych pogodnych i radosnych dni, wyrażając nadzieję, że zachowasz miłe wspomnienia z naszej współpracy. Życzymy Ci odwagi i siły, by postawione przed Tobą nowe cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne ,szybko zostały zrealizowane i stały się podstawą do osiągania kolejnych sukcesów w życiu zawodowym.
 

17-09-2015
 
76 rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę 
 
 
W dniu 17.09.2015, na placu przy kościele na osiedlu Piastów odbyły się uroczystości upamiętniające 76 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele WKU, którzy złożyli kwiaty przy obelisku upamiętniającym to wydarzenie.

04-09-2015
 
XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
 
W dniu 03 września 2015r. przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, mjr Paweł HORWAT uczestniczył w XXIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Międzynarodowych Targach Logistycznych LOGISTYKA 2015 w Kielcach.

01-09-2015
Obchody 76 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
 
W dniu 01-09-2015 Wojskowy Komendant Uzupełnień wz. mjr Paweł HORWAT uczestniczył w uroczystych obchodach 76 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, które odbyły się przy pomniku poświęconym ofiarom II Wojny Światowej w Parku Pojednania w Kędzierzynie-Koźlu.
 

01-09-2015
Uroczyste odznaczenie medalem „za zasługi dla obronności kraju”

W dniu 28.08.2015r w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie – Koźlu odbyła się uroczysta zbiórka, w trakcie której został odznaczony srebrnym medalem „za zasługi dla obronności kraju” Pan Bogusław Rogowski.
Odznaczenie zostało przyznane na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień przez Ministra Obrony Narodowej. Wręczenia dokonał zastępca wojskowego komendanta uzupełnień mjr Paweł Horwat.
 

25-08-2015
 
Bitwa narodów, czyli od 1 do 17 września 1939 r.
W dniach 22-23.08.2015 r. w Parku Historii we Włodzieninie odbyła się rekonstrukcja historyczna pod nazwą „Bitwa narodów, czyli od 1 do 17 września 1939 r.”
W imprezie udział wzięła delegacja WKU promując ochotnicze formy służby wojskowej.
 Galeria >>>>>
 
 

14-08-2015
 
 
Święto Wojska Polskiego
 
W dniu 13.08.2015 r. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego na której wręczono odznaczenia dla kadry i pracowników WKU.
 

13-08-2015
 
 
40-lecie pracy zawodowej

W dniu 04.08.2015 r. odbyła się uroczysta zbiórka na której wyróżniono dyplomami uznania pracowników obchodzących 40-lecie pracy zawodowej.


 
XIII Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych
 
Już po raz trzynasty Wydział Promocji Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz podejmują się organizacji OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU ULICZNEGO SŁUŻB MUNDUROWYCH na dystansie 10 km, który w tym roku odbędzie się w dniu 19 WRZEŚNIA 2015 R. w Głuchołazach. Bieg ten ma na celu propagowanie aktywnego stylu życia oraz integrację Służb Mundurowych z zawodnikami niemundurowymi na arenie sportowej.

 XIII Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych został objęty Honorowym Patronatem przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu z ramienia Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości, Marszałka Województwa Opolskiego, Komendanta Głównego Policji oraz Szefa Służby Celnej.

Serdecznie zapraszamy.

Regulamin
Regulamin c.d.
 


12-07-2015
Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich
 
 W dniu 12.07.2015 r. uroczyście obchodzono „Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich”.  Uroczystość zakończyło złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą pamięci przy Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich.
 
 

29-06-2015
 

Warsztaty z zakresu zasad działania w zakresie doręczania dokumentów powołania do adresatów przez Pocztę Polską

 
 

W dniu 29.06.2015 r. w siedzibie WKU i Poczty Polskiej odbyły się „Warsztaty z zakresu zasad działania w zakresie doręczania dokumentów powołania do adresatów przez Pocztę Polską”. Warsztaty zorganizowała Wojskowa Komenda Uzupełnień we współpracy z Pocztą Polską oddział w Kędzierzynie – Koźlu. Udział w warsztatach wzięli Szef WSzW i przedstawiciele WSzW w Opolu, komendanci WKU z terenu województwa opolskiego oraz przedstawiciele Poczty Polskiej.

 Galeria>>>>>

 

29-06-2015
 
 

Szkoleniu obronne Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

 

W dniu 29.06.2015 r. w organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich szkoleniu obronnym udział wzięli przedstawiciele WKU w Kędzierzynie – Koźlu. W ramach szkolenia przedstawiciel WKU przeprowadził zajęcia z zakresu „Reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny” oraz przedstawił informację na temat „ Ochotniczych form służby wojskowej”.

  Galeria>>>>>


19-06-2015

Porozumienie o współpracy pomiędzy Bractwem Strzeleckim i Wojskową Komendą Uzupełnień w Kędzierzynie – Koźlu

 

 

W dniu 19.06.2015 r. na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Głogówku uroczyście podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Bractwem Strzeleckim i Wojskową Komendą Uzupełnień w Kędzierzynie – Koźlu. Podpisy pod porozumieniem złożyli Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Janusz Wesołowski i prezes Bractwa Strzeleckiego p. Janusz Szkodziński. Spotkanie zakończyły zawody w strzelaniu z kbks-u i broni śrutowej.

  Galeria >>>>


06-06-2015
 

 
XII Wojewódzkie Dniu Kultury Kresowej
 
W dniu 06-06-2015 odbyły się "XII Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej". Uczestnicy spotkania złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową przy Gimnazjum Nr 1. W uroczystościach wziął przedstawiciel WKU.
 

30-05-2015

 
Festyn pod hasłem „Bezpieczniej Razem"
 

 

W dniu 30.05.2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 6, odbył się festyn pod hasłem „Bezpieczniej Razem” organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji. Udział w festynie wzięli uczniowie, rodzice i okoliczni mieszkańcy. WKU wystawiła punkt informacyjno – promocyjny.

 
 

 
02-05-2015

Święto Flagi Drugiego Maja
 
W dniu 2 maja 2015 Wojskowy Komendant Uzupełnień w zastępstwie major Paweł Horwat uczestniczył w apelu z okazji Święta Flagi. Uroczystość ta odbyła się  na placu przed JRG nr 2 ul. Kraszewskiego 12 w Kędzierzynie-Koźlu.

 23-04-2015

XXXVIII Wojewódzkie zawody sportowo – obronne „SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE - 2015”
 

W dniu 23.04.2015 r. na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Głogówku odbyły się „XXXVIII Wojewódzkie zawody sportowo – obronne „SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE - 2015” zorganizowane przez Zespół Szkół w Głogówku. WKU wystawiło punkt informacyjno – promocyjny dotyczący ochotniczych form służby wojskowej.

 Galeria >>>>>

 

 


 

16-04-2015

 
Targi Pracy 2015
 

W dniu 16.04.2015 r. odbyły się IX Targi Pracy i Edukacji zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu. WKU jak corocznie wystawiła punkt informacyjno – promocyjny dotyczący ochotniczych form służby wojskowej.

 Galeria >>>>>

 


 

12-03-2015

Spotkanie instruktażowe.

 

W dniu 12.03.2015 r. odbyło się spotkanie instruktażowe z przedstawicielami Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w związku z ochotniczym zgłaszaniem się osób do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie – Koźlu , celem składania deklaracji do odbycia szkolenia wojskowego.

Galeria >>>>>

 

09-03-2015

 W dniu 09.03.2015 r. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w powiecie Głubczyckim. Rozpoczęcie kwalifikacji poprzedziło szkolenie osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w dniu 03.03.2015 r.


04-03-2015

 
Spotkanie z młodzieżą klasy mundurowej w Zespole Szkół w Kietrzu.
 
W dniu 04.03.2015 r. w Zespole Szkół w Kietrzu, odbyło się spotkanie z młodzieżą klasy mundurowej, której patronuje „Jednostka Strzelecka 3003” w Głubczycach. Spotkanie dotyczyło zapoznania z formami służby wojskowej.

02-03-2015

Jubileusz 30-lecia pracy zawodowej Pani Ewy Sieńczyk

W dniu 27.02.2015 r. p. Ewa Sieńczyk, inspektor wydziału rekrutacji obchodziła jubileusz 30-lecia pracy zawodowej. Z tej okazji p. Sieńczyk została wyróżniona wpisem do „Kroniki Wojskowej Komendy Uzupełnień”. W czasie uroczystej zbiórki Wojskowy Komendant Uzupełnień wręczył dyplom uznania i wiązankę kwiatów.

 

   Galeria >>>>>


03-03-2015
 

Uroczyste obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

 

W dniu 01.03.2015 r. odbyły się uroczyste obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. W trakcie obchodów dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej „Żołnierzy Wyklętych z Ziemi Kozielskiej”. Udział w uroczystości wzięła delegacja WKU.

 Galeria >>>>>


27-02-2015

Zmiana Numeracji

Zgodnie z decyzją Nr 1 Org./ISI Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia wyróżnika WST26 w wojskowym systemie telekomunikacyjnym resortu obrony narodowej (RON)  od  1 marca 2015 roku, wszyscy abonenci podsystemu łączności  jawnej w RON będą stosowali numerację 9-cyfrową zamiast   dotychczasowej  6-cyfrowej. Wymiernym efektem planowanej  zmiany będzie dostosowanie systemu numeracji wojskowej do standardów obowiązujących operatorów działających w publicznej przestrzeni telekomunikacyjnej kraju:

 

 

1.         Dzwoniąc w ramach sieci RON wojskowi użytkownicy będą wybierać następującą postać numeru:

26(1, 2) xxx xxx - gdzie:   261 xxx xxx - CA MON, 262 xxx xxx - VoIP,

 

xxx xxx – dotychczasowa 6-cyfrowa postać numeru telefonicznego MON.

 

 

2.         W celu uzyskania skutecznego połączenia z abonentem sieci publicznej (stacjonarnym i mobilnym), użytkownik resortowej sieci wybiera żądany numer tak samo jak z telefonu publicznej sieci telefonicznej, tzn.:

●  aby uzyskać połączenie krajowe lokalne lub międzymiastowe z abonentem stacjonarnym, wybiera się bezpośrednio żądany numer abonenta krajowego (9 cyfr), w postaci:

AB xxxx xxx – gdzie:

AB (numer kierunkowy) – 2-cyfrowy kod krajowej strefy numeracyjnej np. 61 – strefa numeracyjna Poznania, 22 – strefa numeracyjna Warszawy,

xxxx xxx - pozostałą część numeru krajowego abonenta.

           ●  aby uzyskać połączenie z abonentem sieci mobilnych, wybiera się bezpośrednio żądany (9-cyfrowy) numer abonenta.

  ●   aby uzyskać połączenie międzynarodowe, wybiera się:

                        00 CC xxx xxx xxx – gdzie:

00     – wyjście do połączeń międzynarodowych,

CC   – 2-cyfrowy kod połączeń (Country Code) przydzielony dla danego kraju,

xxx xxx xxx – pozostała część numeru zagranicznego abonenta.

 

 

3.     Abonenci publicznej sieci telefonicznej dzwoniąc  do użytkowników wojskowej sieci telefonicznej, będą wybierać nową 9-cyfrową postać numeru:

261 xxx xxx – gdzie:

261 - trzy pierwsze cyfry nowego wojskowego numeru telefonicznego,

xxx xxx - dotychczasowa 6-cyfrowa postać numeru telefonicznego MON.

 

 

4.         Z chwilą uruchomienia w resortowej sieci telefonicznej WST26 oraz nowego, 9-cyfrowego planu numeracyjnego nie będą funkcjonowały dotychczasowe prefiksy, umożliwiające wojskowemu użytkownikowi realizację połączeń:

            ● „00” – tzw. ”wyjście na miasto”, połączenie do lokalnej sieci publicznej;

            ● „01” – wyjście do połączeń międzynarodowych w sieci publicznej;

  ● „02” – wyjście do połączeń międzystrefowych (krajowe połączenia „międzymiastowe”)
     w sieci publicznej;

 

Pozostałe prefiksy, aktualnie funkcjonujące, nie związane z połączeniami w sieciach publicznych pozostają w użyciu:

            ●  „03” – wyjście do połączeń w sieci telefonicznej NATO;

            ●  „04” – wyjście do  połączeń w sieci MSW oraz PKP;

            ●  „05” – wyjście do połączeń w sieci ABW;

            ●  „08” – wyjście do połączeń z PKW.

 

Uwaga: Początek procesu przełączenia jest planowany od godziny 16.00 dnia 27.02.2015 r. i od tego terminu mogą wystąpić lokalne i przejściowe zakłócenia w realizacji połączeń telefonicznych w sieci RON.  W przypadku pytań informacje udzielane są pod numerem 900 lub 261000000 - numer aktywny od dnia 01.03.2015r.

 


 

04-02-2015

 


W dniu 29.01.2015r. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Janusz WESOŁOWSKI z Zastępcą mjr Pawłem HORWAT uczestniczyli w odprawie rozliczeniowo-koordynacyjnej Szefa WSzW. Wojskowa Komenda Uzupełnień została wyróżniona przez Szefa WSzW w Opolu dyplomem oraz pucharem za zajecie I miejsca  w zawodach strzeleckich z pistoletu wojskowego o „Puchar Szefa WSzW w Opolu”. Indywidualnie Oficer Wydziału Rekrutacji kapitan Krzysztof Zalewski zajął II miejsce w zawodach strzeleckich z pistoletu wojskowego.

więcej>>>>

 


 

04-02-2015

 

 

W dniu 27.01.2015 r. w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień odbyło się szkolenie dla osób zatrudniony do zakładania i aktualizacji ewidencji wojskowej w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej w 2015 r. dla powiatu Kędzierzyńsko–Kozielskiego. Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się w dniu 02.02.2015 r. i trwać będzie do dnia 23.04.2015 r. Dane o terminach działania poszczególnych powiatowych komisji lekarskich znajdują się na stronie internetowej WKU.

galeria >>>

 


14-01-2015

 

XXIII finał WOŚP

W dniu 11-01-2015 WKU wystawiło punkt promujący ochotnicze formy służby wojskowej w trakcie trwania imprez XXIII finału WOŚP w Domu Kultury "CHemik".

 

 

galeria >>>

 


 

07-01-2015

Pożegnanie

W dniu 30.12.2014 r. w siedzibie WKU uroczyście pożegnano odchodzących pracowników. Odchodzących pracowników  pożegnał Wojskowy Komendant Uzupełnień, wręczając dyplomy
i upominki rzeczowe.

 

  

galeria >>>

 

 


 


 

94 Rocznica III Powstania Śląskiego 

W dniu 23.05.2015 r. Apelem pamięci i złożeniem wieńców uczczono pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny 94 rocznicę III powstania śląskiego. W uroczystościach uczestniczyły władze województw opolskiego i ślaskiego, kombatanci, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu płk. Karasek a WKU w Kędzierzynie – Koźlu wystawiła punkt informacyjno – promocyjny ochotniczych form służby wojskowej.

  Galeria >>>>>

 

 

 

22-05-2015
 
 

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

 
 
     W dniu 22.05.2015 r. na Rynku w Kędzierzynie - Koźlu odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. W uroczystościach uczestniczył Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień i jego Zastępca. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia, akty mianowani i wyróżnienia dla strażaków z całego województwa opolskiego. Na zakończenie uroczystości orkiestra młodzieżowa Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna – Koźla zaprezentowała pokaz musztry paradnej.

 
06-05-2015
Akademia z okazji 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.
 
W dniu 06.05.2015 r. w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym Branice odbyła się uroczysta akademia z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej. W akademii udział wzięła delegacja WKU Kędzierzyn – Koźle.
 
 

03-05-2015
Święto Trzeciego Maja  rocznica uchwalenia konstytucji
 
W dniu 3 maja 2015 odbyły się uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja 224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 

 


Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej w powiecie głubczyckim.