Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje
 

I N F O R M A C J A


Sprawy żołnierzy rezerwy w WKU załatwiane są codziennie tj;

- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30


1. Przydziały mobilizacyjne- nadanie przydziału mobilizacyjnego;
- unieważnienie przydziału mobilizacyjnego;
- uchylenie przydziału mobilizacyjnego;
- zmiana przydziału mobilizacyjnego.

2. Odbywanie ćwiczeń wojskowych

- powoływanie na ćwiczenia;
- rozpatrywanie ewentualnych odwołań od decyzji powołujących do ćwiczeń;
- zmiany terminu odbywania ćwiczeń:

Specjalista Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

pokój 103, tel. 261-624-316

 

3. Kursy przekwalifikowania oraz kursy specjalistyczne

Specjalista Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

pokój 103, tel. 261-624-316

 

4. Świadczenia na rzecz obrony

- świadczenia osobiste w czasie pokoju:

Starszy referent Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

pokój 14, tel. 261-624-313

- świadczenia rzeczowe w czasie pokoju:

Specjalista Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

pokój 102, tel. 261-624-315