Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy i Szkolenia Kadry
 

Informujemy, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi

nabór na kursy oficerskie i podoficerskie w ramach kursowego przeszkolenia

kadry rezerwy w Siłach Zbrojnych w 2017 roku.

 

 

Stanowisko ( funkcja) i termin przeprowadzenia kursu

Kursy oficerskie

Kursy podoficerskie

1. dowódca plutonu 20B02 – 04.09-24.11 – 1 miejsce

2. dowódca plutonu 20B03 – 03.04-23.06 – 1 miejsce

3. dowódca pl/oficer 38C02 – 02.10-12.12– 2 miejsca

1. dowódca drużyny 38A22 – 04.09-17.11 - 1 miejsce

 

 

 

 

 

 

Kurs przekwalifikowania

Kurs doskonalenia

1. oficer TOAW 54C02/20B02-16.11-15.12-1 miejsce

1. dowódca plutonu 20B03 – 11.05.-09.06 – 1 miejsce

 

 Warunki:

 • wykształcenie wyższe - na oficera;

 • wykształcenie średnie - na podoficera;

 • odbyta czynna służba wojskowa (zawodowa /kontraktowa/ służba wojskowa, zasadnicza /nadterminowa/ służba wojskowa, okresowa służba wojskowa, służba przygotowawcza lub przeszkolenie wojskowe) - nie dotyczy lekarzy;

 • nie przekroczone 40 lat;

 • nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne.

Złóż wniosek w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu o odbycie ćwiczeń w trybie ochotniczym.

Szczegółowe informacje  pod nr  tel.
 tel. 261-624-316 lub email: wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl

Skierowanie na kursy przeszkalania kadry rezerwy mogą ubiegać się osoby spełniające poniższe kryteria;

NA KURSY OFICERSKIE:

 • złożyły wniosek o odbycie ćwiczeń w trybie ochotniczym;

 • posiadają wykształcenie wyższe;

 • odbyły czynną służbę wojskową (zawodową /kontraktową/ służbę wojskową, zasadniczą /nadterminową/ służbę wojskową, okresową służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe);

 • nie przekroczyły 40 roku życia;

NA KURSY PRZEKWALIFIKOWANIA I DOSKONALENIA:

 • na kurs przekwalifikowania tylko kandydaci posiadający stopień w korpusie oficerów młodszych i oficerów starszych

 

NA KURSY PODOFICERSKIE:

 • złożyły wniosek o odbycie ćwiczeń w trybie ochotniczym,

 • posiadają wykształcenie średnie lub wyższe;

 • posiadają stopień szeregowego rezerwy i starszego szeregowego rezerwy,

 • spełniają warunki do mianowania na stopień kaprala oraz wyższy w korpusie podoficerskim określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP i rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (tekst jednolity z 2015r. poz. 307),

 • nie przekroczyły 40 roku życia;

 • odbyły zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe;

 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu.