Strona Główna BIP Strona Główna
+ Status Prawny
 

Status Prawny Funkcjonownia WKU Kędzierzyn-Koźle

 

Podstawy prawne funkcjonowania WKU w Kędzierzynie-Koźłu

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 827)

Ustawa z dnia 21 listopada 1969 r. o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 144 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1433).