Strona Główna BIP Strona Główna
+ Przedmiot Działalności i Kompetencje
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu realizuje zadania w zakresie:

  • zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,
  • administrowania rezerwami osobowymi,
  • wykonywania świadczeń na rzecz obrony (we współpracy z organami administracji publicznej),
  • współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa,
  • udziału w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej (w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej)
  • udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
  • promocji obronności i służby wojskowej.