Strona Główna BIP Strona Główna
- 2017
 
22-03-2017
Spotkanie z młodzieżą

        W dniach 21 -  22.03.2017r. odbyły się spotkania z młodzieżą klas mundurowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich i Zespole Szkół w Kietrzu. Przedstawiciel WKU przeprowadził na tych spotkaniach prelekcję nt. „Ochotnicze formy służby wojskowej”. Z tytułu tych spotkań w podziękowaniu za ich przeprowadzenie WKU otrzymało podziękowanie.

Więcej >>>>>


16-03-2017
Kwalifikacja wojskowa

        W dniach 07.03. 2017 r. i 13.03.2017 r. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w powiatach strzeleckim i głubczyckim. Kwalifikacja została poprzedzona szkoleniem dla osób zakładających ewidencję wojskową przeprowadzoną dla każdego powiatu w WKU Kędzierzyn – Koźle.

Więcej >>>>>


06-03-2017
Spotkanie z senatorem

        W dniu 7 marca 2017 roku Wojskową Komendę Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu odwiedził senator Rzeczypospolitej Polskiej dr Grzegorz PECZKIS.

Więcej >>>>>


03-03-2017
Spotkanie z młodzieżą szkolną

        W dniu 03.03.2017 r. w Ochotniczym Hufcu Pracy odbyło się spotkanie z młodzieżą ostatnich klas połączone z prelekcją na temat: „Ochotnicze formy służby wojskowej” przeprowadzoną przez przedstawicieli WKU. Spotkanie odbyło się w ramach podpisanego porozumienia o współpracy.

Więcej >>>>>


01-03-2017
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

        W dniu 1 marca 2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w której udział wzięli żołnierze i pracownicy WKU. Wojskowy Komendant Uzupełnień i przedstawiciele WKU uczestniczyli także w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie administrowanym przez WKU tj. w powiecie strzeleckim, głubczyckim i kędzierzyńsko – kozielskim.

Więcej >>>>>


31-01-2017
KWALIFIKACJE WOJSKOWE 2017

        W dniu 30.01.2017 r. rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa dla powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego. Kwalifikacje zostały poprzedzone szkoleniem w dniu 24.01.2017 r. dla osób zakładających ewidencję wojskową i prowadzących prace świetlicowe.

Więcej >>>>>


13-01-2017
KOLĘDY ZESPOŁU WOJSKOWEGO ROZBRZMIAŁY NA GÓRZE ŚW. ANNY

        W czwartkowy wieczór 12 stycznia 2017 roku o godzinie 18:00 w Domu Pielgrzyma przy Bazylice na Górze Świętej Anny rozbrzmiały kolędy w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.Była to prawdziwa uczta kolędowa na najwyższym poziomie, podarowana przez solistów i orkiestrę, których występy podziwia publiczność na całym świecie. Na koncert zaprosili: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kędzierzynie – Koźlu oraz Dyrektor Domu Pielgrzyma przy Bazylice na Górze Świętej Anny.Występ zawierał kolędy, zarówno te znane, jak i starodawne, sprzed kilku wieków. Publiczność usłyszała pieśni bożonarodzeniowe w języku polskim, niemieckim i łacińskim. Walory muzyczne wieczoru zostały uzupełnione przez wspaniałe poprowadzenie występu przez Kapelmistrza, który w elokwentny, a jednocześnie bardzo przystępny sposób przybliżał gościom historię i tradycję związaną z tworzeniem i śpiewaniem kolęd.Artyści z Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego wystąpili na Opolszczyźnie nie pierwszy raz. Ich koncerty wrosły już w program wydarzeń kulturalnych województwa. Pomysłodawcą wieczoru kolęd był Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu w latach 2011 – 2016 Pan pułkownik w stanie spoczynku Mirosław KARASEK.

Więcej >>>>>


01-01-2017

       Z dniem 01.01.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2138).