Strona Główna BIP Strona Główna
- 2017
 

01-09-2016
Obchody 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

         W dniu 01.09.2016 r. przy pomniku Ofiar II Wojny Światowej w Parku Pojednania odbyły się uroczyste obchody 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
W uroczystości wziął udział Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Andrzej MUDRAK
.
  Więcej >>>>>


28-08-2017

Przyjęcie obowiązków Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu przez pułkownika Dariusza KAMINIÓW

28 sierpnia 2017 roku czasowo pełniący obowiązki Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu podpułkownik Adam KLISZKA zakończył pełnienie obowiązków na tym stanowisku.
Pełnienie obowiązków Szefa WSzW przyjął pułkownik Dariusz KAMINIÓW. Ppłk Adam KLISZKA, dziękując całemu stanowi osobowemu WSzW za rzetelną służbę i pracę, podkreślił, że służba na stanowisku cz.p.o. Szefa WSzW była ważnym czasem w przebiegu jego oficerskiej służby.Płk KAMINIÓW podziękował Wicewojewodzie Opolskiej, Marszałkowi Województwa Opolskiego, Prezydentowi Miasta Opola, żołnierzom i pracownikom wojska WSzW, wojskowym komendantom uzupełnień z Brzegu, Kędzierzyna-Koźla i Opola, obecnym na uroczystości dowódcom jednostek wojskowych z Opola i Brzegu, zaproszonym gościom ze służb mundurowych z terenu województwa opolskiego i wszystkim uczestnikom uroczystości, za udział w ceremonii i przywitanie w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Opolu, co przełoży się na jak najlepszą współpracę i służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej.
12-07-2017
12.07.2017r. - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa

W dniu 12.07.2017 r. w Kędzierzynie-Koźlu odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobujstwa. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, następnie kompania honorowa, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście i mieszkańcy miasta przeszli pod Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich gdzie zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia oraz złożono wieńce i wiązanki pod tablicą upamiętniającą ludobójstwo Polaków na Kresdach. W uroczystościach udział wziął Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Więcej >>>>>13-06-2017
Przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu i podległych wojskowych komend uzupełnień zwiedzali "Kuźnię Generałów"

W dniu 13.06.2017 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu oraz Wojskowych Komend Uzupełnień w Opolu, Brzegu i Kędzierzynie Koźlu mieli możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczno – szkoleniową Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Osoby, które na co dzień zajmują się rekrutacją i promocją mogły praktycznie zapoznać się z bogatą ofertą szkoleniową w „Kuźni Generałów”. Uczelnia umożliwiła zapoznanie się z infrastrukturą przeznaczoną do szkolenia z wychowania fizycznego, historią WSOWL, „podglądnięcia” życia studentów, poznania systemu „PACAST”, urządzenia treningowego „ASTER” i „ŚNIEŻNIK” oraz uczestniczenia w zajęciach w „Sali treningów ogniowych”.

Więcej >>>>>
01-06-2017
Uroczyste przyjęcie obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu

W dniu 01.06.2016 r. w obecności Szefa WSzW w Opolu odbyło się uroczyste objęcie obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień przez ppłk. Andrzeja MUDRAKA
19-05-2017

Pożegnanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień

W dniu 17.05.2017 r. pożegnano Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Podpułkownik Janusz WESOŁOWSKI w Kędzierzynie - Koźlu służył w WKU przez ostatnich 10 lat. W uroczystości wziął udział Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu ppłk KLISZKA, Szef biura sentaora Grzegorza PECZKISA, Starosta i w-ce starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Prezydent miasta Kędzierzyn-Koźle, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele Wojskowcyh Komend Uzupełnień województwa opolskiego, zaproszeni goście, żołnierze i pracownicy WKU. W obecności Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu zostały przekazane obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w ręce Szefa Wydziału - zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
Goście i obsada WKU złożyli podziękowania odchodzącemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień za pracę i jego zasługi.
Uroczystość pożegnania
Wojskowego Komendanta Uzupełnień zbiegła się z jego 60 urodzinami.


17-05-2017

Piknik Kompanii NSR WSzW w Opolu

W sobotę 10 czerwca 2017 roku odbędzie się coroczne spotkania żołnierzy kompanii Narodowych Sił Rezerwowych przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Opolu.
Spotkanie odbędzie się w Forcie Prusy w Nysie.

 
02-05-2017

Wyróżnienia w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 2 maja w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na Placu Piłsudskiego w Warszawie dokonano uroczystego wręczenia odznaczeń. Z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu odznaczenia otrzymali:

Złoty Medal za zasługi dla Obronności Kraju pan Zdzisław POTWORA

Brazowy Medal za zasługi dla Obronności Kraju pani Ewelina PORĘBSKA i Anna PISKOROWSKA-PALETTA

Więcej informacji na temat uroczystości wręczenia oddznaczeń w Warszawie znajduje się w poniższym załączniku "Wiecej>>>>".

 

02-05-2017


Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 02.05.2017r. delegacja WKU uczestniczyła w uroczystym podniesieniu flagi państwowej przy siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu.

28-04-20177

Współpraca z partnerami społecznymi

W dniach 26.04. i 28.04.2017 r. w Głogówku odbyły się XL Wojewódzkie Zawody Sportowo - obronne "Sprawni jak żołnierze 2017" i LVI Wojewódzkie Zawody Strzelectwa Sportowego "O Srebrne Muszkiety". W czasie trwania tych zawodów WKU wystawiła "Punkt Informacyjno - Promocyjny" nt. ochotniczych form służby wojskowej. Obie imprezy były ujęte w planie współpracy WKU na 2017 r. z organizacjami pozarządowymi i innymi parnterami społecznymi.


18-04-2017
Przekazanie i przyjęcie obowiązków

W dniu 18.04.2017r. w Wojkowej Komendzie Uzupełnień nastąpiło przekazanie i przyjęcie obowiązków. Na stanowisko Szefa Wydziału – Zastępcy Wojskowego Komendanta Rozkazem Personalnym Szefa Sztabu Generalnego WP został wyznaczony mjr Jarosław KRZEMIŃSKI jednocześnie przekazał obowiązki Szefa Wydziału w Wydziale Rekrutacji do czasowego pełnienia kpt. Tomaszowi ZBYLUTOWI.

Więcej >>>>>


06-04-2017
Uroczyste pożegnanie oraz przekazanie obowiązków

         W dniu 06.04.2017r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu w obecności Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu ppłk Adama KLISZKI oraz Kierowniczej Kadry z WKU w Brzegu i Opola, odbyło się uroczyste pożegnanie    mjr Pawła HORWATA wyznaczonego na wyższe stanowisko służbowe oraz przekazanie czasowego pełnienia obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Więcej >>>>>
06-04-2017
XI Targi Pracy i Edukacji

        W dniu 06.04.2017r. odbyły się XI Targi Pracy i Edukacji w Kędzierzynie-Koźlu. Gdzie Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu wystawiała swój punkt promocyjny.

Więcej >>>>>                                                                                                                                                            22-03-2017
Spotkanie z młodzieżą

        W dniach 21 -  22.03.2017r. odbyły się spotkania z młodzieżą klas mundurowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich i Zespole Szkół w Kietrzu. Przedstawiciel WKU przeprowadził na tych spotkaniach prelekcję nt. „Ochotnicze formy służby wojskowej”. Z tytułu tych spotkań w podziękowaniu za ich przeprowadzenie WKU otrzymało podziękowanie.

Więcej >>>>>


16-03-2017
Kwalifikacja wojskowa

        W dniach 07.03. 2017 r. i 13.03.2017 r. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w powiatach strzeleckim i głubczyckim. Kwalifikacja została poprzedzona szkoleniem dla osób zakładających ewidencję wojskową przeprowadzoną dla każdego powiatu w WKU Kędzierzyn – Koźle.

Więcej >>>>>


06-03-2017
Spotkanie z senatorem

        W dniu 7 marca 2017 roku Wojskową Komendę Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu odwiedził senator Rzeczypospolitej Polskiej dr Grzegorz PECZKIS.

Więcej >>>>>


03-03-2017
Spotkanie z młodzieżą szkolną

        W dniu 03.03.2017 r. w Ochotniczym Hufcu Pracy odbyło się spotkanie z młodzieżą ostatnich klas połączone z prelekcją na temat: „Ochotnicze formy służby wojskowej” przeprowadzoną przez przedstawicieli WKU. Spotkanie odbyło się w ramach podpisanego porozumienia o współpracy.

Więcej >>>>>


01-03-2017
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

        W dniu 1 marca 2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w której udział wzięli żołnierze i pracownicy WKU. Wojskowy Komendant Uzupełnień i przedstawiciele WKU uczestniczyli także w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie administrowanym przez WKU tj.           w powiecie strzeleckim, głubczyckim i kędzierzyńsko – kozielskim.

Więcej >>>>>


31-01-2017
KWALIFIKACJE WOJSKOWE 2017

        W dniu 30.01.2017 r. rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa dla powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego. Kwalifikacje zostały poprzedzone szkoleniem w dniu 24.01.2017 r. dla osób zakładających ewidencję wojskową i prowadzących prace świetlicowe.

Więcej >>>>>


13-01-2017
KOLĘDY ZESPOŁU WOJSKOWEGO ROZBRZMIAŁY NA GÓRZE ŚW. ANNY

        W czwartkowy wieczór 12 stycznia 2017 roku o godzinie 18:00 w Domu Pielgrzyma przy Bazylice na Górze Świętej Anny rozbrzmiały kolędy w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.Była to prawdziwa uczta kolędowa na najwyższym poziomie, podarowana przez solistów i orkiestrę, których występy podziwia publiczność na całym świecie. Na koncert zaprosili: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kędzierzynie – Koźlu oraz Dyrektor Domu Pielgrzyma przy Bazylice na Górze Świętej Anny.Występ zawierał kolędy, zarówno te znane, jak i starodawne, sprzed kilku wieków. Publiczność usłyszała pieśni bożonarodzeniowe w języku polskim, niemieckim i łacińskim. Walory muzyczne wieczoru zostały uzupełnione przez wspaniałe poprowadzenie występu przez Kapelmistrza, który w elokwentny, a jednocześnie bardzo przystępny sposób przybliżał gościom historię i tradycję związaną z tworzeniem i śpiewaniem kolęd.Artyści z Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego wystąpili na Opolszczyźnie nie pierwszy raz. Ich koncerty wrosły już w program wydarzeń kulturalnych województwa. Pomysłodawcą wieczoru kolęd był Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu w latach 2011 – 2016 Pan pułkownik w stanie spoczynku Mirosław KARASEK.

Więcej >>>>>


01-01-2017

       Z dniem 01.01.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2138).