Strona Główna BIP Strona Główna
- Kwalifikacja 2018
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 ROKU

 

Terminy prowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie podległych powiatów:

 

Lp

Powiat

Gmina

Termin kwalifikacji

Termin kwalifikacji za cały powiat 26.02. – 15.03.2018 r.

1

GŁUBCZYCE
Siedziba komisji:

Aleja Śląska 1

40-100 Głubczyce
tel. 77 485 22 85
(Zespół Szkół Mechanicznych)

Głubczyce

26.02. – 02.03.2018 r.

Branice

05.03. – 06.03.2018 r.

Kietrz

07.03. – 09.03.2018 r.

Baborów

12.03. – 13.03.2018 r.

Kobiety z powiatu

14.03.2018 r.

Dzień rezerwowy

15.03.2018 r.

Termin kwalifikacji za cały powiat 30.01. – 26.02.2017 r.

2

KĘDZIERZYN – KOŹLE

Siedziba komisji:

ul. Piastowska 15
47-200 Kędzierzyn – Koźle

tel. 733 790 204

Kędzierzyn - Koźle

30.01 – 13.02.2018 r.

Bierawa

14.02.2018 r.

Cisek

15.02.2018 r.

Pawłowiczki

16.02 – 19.02.2018 r.

Polska Cerekiew

20.02.2018 r.

Reńska Wieś

21.02 – 22.02.2018 r.

Kobiety z powiatu

23.02.2018 r.

Dzień rezerwowy

26.02.2018 r.

Termin kwalifikacji za cały powiat 03.04. – 20.04.2017 r.

3

PRUDNIK

Siedziba komisji:
ul. Kościuszki 55a
48-200 Prudnik
tel. 77 436 47 00

Prudnik

03.04 – 10.04.2018 r.

Głogówek

11.04 – 13.04.2018 r.

Biała

16.04 – 17.04.2018 r.

Lubrza

18.04.2018 r.

Kobiety z powiatu

19.04.2018 r.

Dzień rezerwowy

20.04.2018 r.

Termin kwalifikacji za cały powiat 19.03. – 19.04.2018 r.

4

STRZELCE OPOLSKIE
Siedziba komisji:
ul. 1-go Maja 59

47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 462 25 47

(biurowiec PKS S.A.)

Zawadzkie

19.03 - 21.03.2018 r.

Jemielnica

22.03 - 23.03.2018 r.

Strzelce Opolskie

26.03 - 30.03.2018 r.
oraz
05.04 - 06.04.2018 r.

Izbicko

09.04.2018 r.

Leśnica

10.04 - 11.04.2018 r.

Ujazd

12,04 - 13.04.2018 r.

Kolonowskie

16.04.2018 r.

Kobiety z powiatu

17.04.2018 r.

Dzień rezerwowy

19.04.2018 r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2254) kwalifikacja wojskowa odbędzie się w terminie od 30.01.2018 r. do 27.04.2018 r.

 

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w roku 1999;

 2. mężczyzn urodzonych w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 3. osoby urodzone w latach 1997–1998, które:

 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek
  o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 1. kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

 • dowód osobisty lub paszport;

 • posiadaną dokumentację medyczną;

 • aktualną fotografię o wymiarach 4X3 cm bez nakrycia głowy;

 • dokumenty stwierdzające uzyskane wykształcenie lub pobieranie nauki np.: świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o pobieraniu nauki.

 

Podstawa:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2254)