Strona Główna BIP Strona Główna
- Kwalifikacja 2017
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWE W 2017 ROKU

 

Terminy prowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie podległych powiatów:

 

Lp

Powiat

Gmina

Termin kwalifikacji

Termin kwalifikacji za cały powiat 13.03. – 31.03.2017 r.

1

GŁUBCZYCE

Siedziba komisji:

Aleja Śląska 1

40-100 Głubczyce
tel. 77 485 22 85
(Zespół Szkół Mechanicznych)

Głubczyce

13.03. – 20.03.2017 r.

Branice

21.03. – 22.03.2017 r.

Kietrz

23.03. – 27.03.2017 r.

Baborów

28.03. – 29.03.2017 r.

Kobiety z powiatu

30.03.2017 r.

Dzień rezerwowy

31.03.2017 r.

Termin kwalifikacji za cały powiat 30.01. – 28.02.2017 r.

2

KĘDZIERZYN – KOŹLE

Siedziba komisji:

ul. Piastowska 15
47-200 Kędzierzyn – Koźle

tel. 733 790 204

Cisek

30.01.2017 r.

Kędzierzyn – Koźle

31.01. – 16.02.2017 r.

Bierawa

17.02.2017 r.

Pawłowiczki

20.02. – 21.02.2017 r.

Polska Cerekiew

22.02.2017 r.

Reńska Wieś

23.02. – 24.02.2017 r.

Kobiety z powiatu

27.02.2017 r.

Dzień rezerwowy

28.02.2017 r.

Termin kwalifikacji za cały powiat 03.04. – 21.04.2017 r.

3

PRUDNIK

Siedziba komisji:ul. Kościuszki 55a
48-200 Prudnik
tel. 77 436 47 00

Prudnik

03.04. – 10.04.2017 r.

Głogówek

11.04. – 13.04.2017 r.

Biała

14.04. – 18.04.2017 r.

Lubrza

19.04.2017 r.

Kobiety z powiatu

20.04.2017 r.

Dzień rezerwowy

21.04.2017 r.

Termin kwalifikacji za cały powiat 07.03. – 31.03.2017 r.

4

STRZELCE OPOLSKIE

Siedziba komisji:

ul. 1-go Maja 59

47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 462 25 47

(biurowiec PKS S.A.)

Kolonowskie

07.03.2017 r.

Jemielnica

08.03. – 09.03.2017 r.

Strzelce Opolskie

10.03. – 20.03.2017 r.

Zawadzkie

21.03. – 22.03.2017 r.

Leśnica

23.03. – 24.03.2017 r.

Ujazd

27.03.2017 r.

Izbicko

28.03. – 29.03.2017 r.

Kobiety z powiatu

30.03.2017 r.

Dzień rezerwowy

31.03.2017 r.

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1675) kwalifikacja wojskowa odbędzie się w terminie od 30.01.2017 r. do 28.04.2017 r.

 

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w roku 1998;

 2. mężczyzn urodzonych w latach 1993–1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 3. osoby urodzone w latach 1996–1997, które:

 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek
  o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 1. kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
  i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

 • dowód osobisty lub paszport;

 • posiadaną dokumentację medyczną;

 • aktualną fotografię o wymiarach 4X3 cm bez nakrycia głowy;

 • dokumenty stwierdzające uzyskane wykształcenie lub pobieranie nauki np.: świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o pobieraniu nauki.

 

Podstawa:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1657)