Strona Główna BIP Strona Główna
- 2018
 

07-06-2018

SZKOLENIE OGNIOWE ŻOŁNIERZY
WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W OPOLU
I WOJSKOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ
RZUT GRANATEM

 

 5 czerwca 2018 roku żołnierze Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu i podległych Wojskowych Komend Uzupełnień: w Brzegu, Kędzierzynie–Koźlu i Opolu, doskonalili umiejętności rzutu granatem bojowym. Szkolenie odbyło się w Pępicach, na Ośrodku Szkolenia Inżynieryjno-Saperskiego 1 Brzeskiego Pułku Saperów.

Zajęcia na rzutni granatem rozpoczął kierownik zajęć major Grzegorz CEGLARZ. Omówił szczegółowo przebieg zajęć oraz udzielił instruktażu odnośnie bezpiecznego przeprowadzenia szkolenia.

Po zapoznaniu z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa podczas rzucania granatami ręcznymi, żołnierze wykonali rzut granatem ręcznym RG-42 ćwiczebnym, mający na celu przygotowanie żołnierzy do rzutu granatem bojowym.

Kolejnym zagadnieniem był rzut granatem bojowym RG-42. Każdy z żołnierzy wykonał rzut dwa razy.

Ponadto żołnierze doskonalili znajomość budowy i zasad działania ręcznego granatu obronnego F-1 i granatu ręcznego odłamkowego (zaczepnego) RG-42.

Należy zwrócić uwagę na stuprocentowe wykonanie rzutu granatem przez uczestników zajęć. Wyniki rzutów wykazały wysoki poziom wyszkolenia ogniowego żołnierzy terenowych organów administracji wojskowej.

 

 

Artykuł i zdjęcia: Oficer prasowy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu


02-06-2018
XV WOJEWÓDZKIE DNI KULTURY KRESOWEJ

W dniu 02.06.2018 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Jarosław JALOWSKI wziął udział w obchodach "XV Wojewódzkich Dniach Kurtury Kresowej". Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, po której odbył się Marsz Pamięci do Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich pod tablicę upamiętniającą ludobójstwo Polaków na Kresach. Wystąpienia zaproszonych gości poprzedziły odczytanie Apelu Pamięci, oddanie salwy honorowej i złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą. W godzinach popołudniowych w Miejskim Óśrodku Kultury odbyła się "Konferencja naukowo-historyczna" poświęcona wydarzeniom na kresach.


 
26-05-2018
ROTACYJNE ĆWICZENIA ŻOŁNIERZY NSR

 


 
26-05-2018
97 ROCZNICA WYBUCHU III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

W dniu 03.05.2018 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu ppłk Jarosław JALOWSKI, wziął udział w uroczystościach obchodu 97 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

 26-05-2018
XX-LECIE REAKTYWACJI BRACTWA STRZELECKIEGO

W dniu 26.05.2018 r. przedstawiciel WKU wziął udział w obchodach XX-lecia reaktywacji Bractwa Strzeleckiego w Głogówku. Bractwo Strzeleckie od 2015 roku ma podpisane porozumienie o współpracy z naszą komendą. Przedstawiciel WKU mjr. Krzysztof ZALEWSKI wręczył Prezesowi Bractwa okolicznościowy list gratulacyjny oraz podziękował za owocną współpracę, wziął także udział w strzelaniu dla zaproszonych gości, zajmująć czołowe miejsce.  Obchody zakończyło strzelanie dla przedstawicieli Bractw Strzeleckich i Kurkowych zaproszonych na obchody jubileuszowe.

 


17-05-2018
WOJSKO SZUKA MUZYKÓW
10-05-2018
WIEDZĄ JAK ZACHĘCIĆ DO STUDIOWANIA NA AKADEMI MARYNARKI WOJENNEJ

MORZE, OJCZYZNA, OBOWIĄZEK”, pod tym mottem od 7 do 9 maja 2018 roku przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu oraz Wojskowych Komend Uzupełnień w Opolu, Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu zapoznawali się z ofertą, zasadami rekrutacji oraz zapleczem dydaktyczno–szkoleniowym Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

W podróży zawodowej uczestniczyli żołnierze i pracownicy wojska z Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień WSzW oraz z Wydziałów Rekrutacji WKU. To oni na co dzień zajmują się rekrutacją i promocją, przedstawiają młodzieży warunki służby kandydackiej na uczelniach i w szkołach wojskowych.

Uczestnicy podróży zawodowej mieli sposobność poćwiczyć na symulatorach i trenażerach takich jak: mostek kapitański odtwarzający rzeczywiste warunki wyjścia z gdyńskiego portu, symulator strzelecki „Śnieżnik”, trenażer zespołu dowodzenia okrętem podwodnym. Zwiedzający manewrowali modelami statków i okrętów w Pracowni Manewrowania Jednostkami Pływającymi. Ponadto, w Pracowni Broni Rakietowej i Artylerii w Instytucie Uzbrojenia Okrętowego, zwalczali za pomocą trenażera wielkokalibrowego karabinu maszynowego atakujące okręt samoloty i śmigłowce oraz cele nawodne.

Po okręcie podwodnym typu „Kobben” pn. „Jastrząb”, wystawionym w celach ćwiczenia i zwiedzania przy siedzibie uczelni, oprowadzał zwiedzających kapitan marynarki służący do niedawna na bliźniaczym okręcie. Jego opowieści zostawiły niezatarte wrażenia.

Przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej przybliżyli zwiedzającym kierunki, na których kształcą się studenci wojskowi: nawigację, mechanikę i budowę maszyn, mechatronikę, informatykę oraz systemy informacyjne w bezpieczeństwie.

Studenci cywilni mają do wyboru trzynaście kierunków: nawigację, informatykę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, mechatronikę, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo morskie państwa, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, technologie kosmiczne i satelitarne, stosunki międzynarodowe, wojsko w systemie służb publicznych oraz pedagogikę.

Znaczenie gdyńskiej akademii wzmacnia kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych, których tematyka wpisuje się w zapotrzebowanie rynku pracy.

Spore wrażenie wywarły na zwiedzających doskonałe warunki do aktywnego spędzania czasu po zajęciach: dwie nowoczesne hale sportowe, przestronna i świetnie wyposażona siłownia, sala do podnoszenia ciężarów, sala do sportów i sztuk walki. W trakcie budowy jest pływalnia, a w planach stadion lekkoatletyczny. Nowoczesność i przestronność widać było także w uczelnianej bibliotece.

Miłym akcentem było to, iż głównym oprowadzającym, oprócz wyżej wspomnianego kapitana marynarki i kierownika Biura Promocji i Kariery AMW, był komandor porucznik Adam CICHOCKI, pochodzący ze Strzelec Opolskich. Zachęcał wszystkich, a szczególnie swoich krajan, do studiowania na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

 

Oficer prasowy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu

Zdjęcia: Wiesław LANG - WSzW02-05-2018
UROCZYSTE PODNIESIENIE FLAGI NARODOWEJ

2 maja o godz. 8:00 rozpoczęły się coroczne obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu. W uroczystości brali udział komendanci służb mundurowych, Senator RP Grzegorz Peczkis, Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Małgorzata Tudaj oraz wójtowie gmin: Reńska Wieś, Bierawa, Polska Cerekiew. Wojskową Komendę Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu reprezentował ppłk Jarosław Jalowski oraz mjr Krzysztof Zalewski. Uroczystość miała wyjątkowy charakter ze względu na przypadające w tym roku obchody 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, co podkreślali w swoich przemówieniach przedstawiciele władz lokalnych oraz zaproszeni na uroczystość goście.


30-04-2018
SIATKARZE Z NICH NIE LADA

W dniach 16-20 kwietnia 2018 roku odbyły się w Olsztynie Mistrzostwa Wojewódzkich Sztabów Wojskowych w Piłce Siatkowej.
Reprezentacja złożona z żołnierzy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu i podległych wojskowych komend uzupełnień: w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu i Opolu zajęła piąte miejsce. Czapki z głów!
Jednak najbardziej cieszy postęp, jaki poczyniła nasza drużyna. W poprzednich latach zajmowała dalsze miejsca, a teraz, mimo nielicznego stanu osobowego żołnierzy WSzW i podległych komend, do podium zabrakło tylko dwóch miejsc.
Życzymy dalszych sukcesów!
Oficer prasowy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu
Zdjęcia: Drużyna WSzW w Opolu w piłce siatkowe26-04-2018
ZMIANA NA STANOWISKU WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

W dniu 26.04.2018r. nastąpiła zmiana na stanowisku Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Uroczyste przekazanie odbyło się w obecności władz samorządowych regionu, przedstawicieli służb mundurowych i innych partnerów oraz całego stanu osobowego WKU.
Zdający obowiązki ppłk Andrzej Mudrak podziękował wszystkim za bardzo owocną współpracę i życzliwość podczas realizacji zadań. ppłk Andrzej Mudrak także w dniu 26.04.2018r. przyjmie obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Brzegu.
Po podpisaniu protokołów, przekazujący i obejmujący złożyli meldunki Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu wz. ppłk. Adamowi Kliszce.
Obowiązki objął ppłk Jarosław JALOWSKI, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile, którą ukończył w 1992 r. Całą zawodową służbę wojskową pełnił na stanowiskach w jednostkach Opolszczyzny: 10 Pułk Zmechanizowany, 10 Opolska Brygada Zmechanizowana, 5 Brygada Pancerna Skorpion, 1 Brygada Saperów. Od kwietnia 2002 r. na stanowiskach w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym, gdzie zajmował się szeroko pojętą problematyką mobilizacji i uzupełnienia potrzeb Jednostek Wojskowych.


25-04-2018DNI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W SŁAWIĘCICACH

W dniu 25.04.2018r. w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu były dni otwarte, na których Wojskowa Komenda uzupełnień wstawiła swój punkt informacyjny.
24-04-2018
ZAWODY SPORTOWE - SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE

W dniu 24.04.2018r. w miejscowości Głogówek odbyły się Zawody sportowe - Sprawni jak żołnierze, na których Wojskowa Komenda uzupełnień wstawiła swój punkt informacyjny.
18-04-2018
TRANSGRANICZNE TARGI PRACY

W dniu 18.04.2018r. w miejscowości Głubczyce odbyły się Transgraniczne Targi Pracy, na których Wojskowa Komenda uzupełnień wstawiła swój punkt informacyjny.
14-04-2018
TRANSGRANICZNE TARGI PRACY

W dniu 14.04.2018r. w miejscowości Prudnik odbyły się Transgraniczne Targi Pracy, na których Wojskowa Komenda uzupełnień wstawiła swój punkt informacyjny.13-04-2018

POŻEGNANIE OFICERA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ

W dniu 13.04.2018r. na uroczystej zbiórce Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej MUDRAK pożegnał odchodzącego na wyższe stanowisko do WSzW Opole oficera Wojskowej Komendy Uzupełnień kpt. Tomasz ZBYLUTA.


 29-03-2018

POŻEGNANIE OFICERA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ

W dniu 29.03.2018r. na uroczystej zbiórce Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej MUDRAK pożegnał odchodzącego na emeryturę  oficera Wojskowej Komendy Uzupełnień kpt. Marcina KRZEPCZAKA.


 16-03-2018

POŻEGNANIE WIELOLETNICH PRACOWNIKÓW

W dniu 16.03.2018r. na uroczystej zbiórce Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej MUDRAK pożegnał odchodzących na emeryturę  panią Jadwigę WILGĘ i pana Wojciecha Kraszewskiego.
Jak to się w życiu często „plecie”, że przepracowaliście razem tyle lat Jadziu, Wojtku i to dosłownie siedząc biurko w biurko, wykonując te same obowiązki. Mieszkacie obok siebie, a teraz w jednym dniu kończycie karierę zawodową.
Czyż to nie piękny zbieg okoliczności?.
Przed wami teraz tylko spokojne, sielankowe życie, bez gonitwy z pracy do pracy. Bez stresu, nerwów. Czas na realizacje swoich zainteresowań, pasji.
WOJTKU - pomyśl ile będziesz miał wolnych chwil na łowienie ryb, czytanie książek, spotkania z wnukami.
A TY JADZIU – na odwiedziny rodziny, rozrzuconej po całej Polsce i nie tylko, których Ci nie raz brakowało.
Wielu z nas uczyło się od Was, służyliście zawsze radą, podpowiedzią, doświadczeniem
ZA TO DZIĘKUJEMY.
Z całego serca Wam życzymy wielu wspaniałych, chwil w zdrowiu i pełnym szczęściu, bo oboje na to zasłużyliście. Nie rezygnujcie z planów, z marzeń, bo na to nigdy nie jest za późno…12-03-2018

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W STRZELCACH OPOLSKICH I PRUDNIKU

        W dniu 12.03.2018 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się szkolenie osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia pracy świetlicowej dla potrzeb kwalifikacji wojskowej w Strzelcach Opolskich i Prudniku.

Więcej >>>>>

02-03-2018

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

        W dniu 02.03.2018r.  Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu ppłk Andrzej MUDRAK uczestniczył w uroczystych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wykętych w Głubczycach.

01-03-2018

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

        W dniu 01.03.2018r. Delegacja z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu uczestniczyła w uroczystych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wykętych w Kędzierzynie-Koźlu.


20-02-2018

ŚLUBOWANIE KLASY MUNDUROWEJ

        W dniu 20.02.2018r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu wz. mjr Jarosław Krzemiński oraz Szef Wydziału Rekrutacji mjr Krzysztof Zalewski uczestniczyli w uroczystym ślubowaniu klasy mundurowej Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu.


19-02-2018

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W GŁUBCZYCACH

        W dniu 19.02.2018 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się szkolenie osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia pracy świetlicowej dla potrzeb kwalifikacji wojskowej w Głubczycach.

Więcej >>>>>

14-02-2018

ROCZNA ODPRAWA ROZLICZENIOWO-ZADANIOWA

        W dniu 14.02.2018r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu wz. mjr Jarosław Krzemiński przeprowadził odprawę, której celem była ocena stopnia realizacji zadań w 2017r, określenie głównych zadań na 2018r oraz wskazanie głównych kierunków dziłania w 2019r.
05-02-2018

PRZYWITANIE NOWO PRZYBYŁEGO OFICERA

        W dniu 05.02.2018r. na uroczystej zbiórce Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu wz. mjr Jarosław KRZEMIŃSKI powitał rozpoczynajacego służbę w naszej instytucji mjr Krzysztofa ZALEWSKIEGO.


02-02-2018

KOLĘDY ZESPOŁU WOJSKOWEGO ROZBRZMIAŁY NA GÓRZE ŚW. ANNY

        W czwartkowy wieczór 01 lutego 2018 roku o godzinie 18:00 w Domu Pielgrzyma przy Bazylice na Górze Świętej Anny rozbrzmiały kolędy w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.Była to prawdziwa uczta kolędowa na najwyższym poziomie, podarowana przez solistów i orkiestrę, których występy podziwia publiczność na całym świecie. Na koncert zaprosili: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kędzierzynie – Koźlu oraz Dyrektor Domu Pielgrzyma przy Bazylice na Górze Świętej Anny.Występ zawierał kolędy, zarówno te znane, jak i starodawne, sprzed kilku wieków. Publiczność usłyszała pieśni bożonarodzeniowe w języku polskim, niemieckim i łacińskim. Walory muzyczne wieczoru zostały uzupełnione przez wspaniałe poprowadzenie występu przez Kapelmistrza, który w elokwentny, a jednocześnie bardzo przystępny sposób przybliżał gościom historię i tradycję związaną z tworzeniem i śpiewaniem kolęd.Artyści z Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego wystąpili na Opolszczyźnie nie pierwszy raz. Ich koncerty wrosły już w program wydarzeń kulturalnych województwa.

Więcej >>>>>31-01-2018
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

        W dniu 30.01.2018 w powiecie kędzierzynsko-kozielskim rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa 2018r. Przedstawicielem Wojskowego Komendanta Uzupełnień są p. Kazimierz Łoboda oraz p. Marcin Skarżyński. W dniu 31.01.2018r. odwiedzili uczestników kwalifikacji Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu ppłk Andrzej MUDRAK wraz ze starostą Małgorzatą TUDAJ.

Więcej >>>>>

29-01-2018
100 LECIE KOMBATANTA - PANA POR. W STANIE SPOCZYNKU MICHAŁA KUZIEMSKIEGO

        W dniu 100 Urodzin Pana por. w stanie spoczynku Michała KUZIEMSKIEGO w imieniu kadry zawodowej i pracowników Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Kożlu, najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, pogody ducha oraz dni pełnych słońca i radości złożyli osobiście Komendant WKU ppłk Andrzej MUDRAK wraz z zastępcą mjr. Jarosławem KRZEMIŃSKIM.

Więcej >>>>>

26-01-2018
KWALIFIKACJE WOJSKOWE 2018

        W dniu 26.01.2018 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się szkolenie dla osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej
i prowadzenia pracy świetlicowej, w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 2018 r. dla powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego.

Więcej >>>>>

 


18-01-2018
UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI

        W dniu 17.01.2018r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie” m.in. byłemu Komendantowi WKU wraz z małżonką Państwu Janinie i Antoniemu Falkowskim.

  Więcej >>>>>

 


 08-01-2018

KOLĘDY ZESPOŁU WOJSKOWEGO ZNOWU ROZBRZMIEJĄ NA GÓRZE ŚW. ANNY

        W dniu 01 lutym 2018 roku o godzinie 18:00 w Domu Pielgrzyma przy Bazylice na Górze Świętej Anny rozbrzmieją kolędy w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

 Więcej >>>>>