Strona Główna BIP Strona Główna
- Kwalifikacje do jednostek wojskowych
 

 

Informacja ogólna:

Kandydaci, stawiając się na postępowanie kwalifikacyjne powinni posiadać ze sobą:

  1. Książeczkę wojskową.
  2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej.
  3. Ubiór sportowy stosowny do warunków pogodowych.
  4. Dowód osobisty.
  5. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji, np. prawa jazdy, uprawnień do obsługi sprzętu przeładunkowego.

 


JW 4539 Białobrzegi, Osiedle Wojskowe 93


prowadzi kwalifikacje do NSR w dniach:
29.08.2018 r.,
11.09.2018 r.,
25.09.2018 r.
- w korpusie podoficerów:
    - dowódca obsługi (sierż./st.sierż./mł.chor.) SW: 28-B-33 - wymagane poświadczenie bezpieczeństwa "Tajne"
    - ratownik medyczny (kpr./st.kpr./plut.) SW: 40-H-21 - wymagane poświadczenie bezpieczeństwa "Zastrzeżone"
- w korpusie szeregowych:
    - monter (szer./st.szer.) SW: 28-B-61 - wymagane poświadczenie bezpieczeństwa "Zastrzeżone"

Szczegółowe Informacje pod nr. telefonu w JW - 261-887-517, 261-887-678
lub w WKU pod nr. telefonu 261-624-324

 


 

JW 4686 - 6 batalion logistyczny Kraków ul. Głowackiego 11

prowadzi kwalifikacje do NSR w terminach:
12.09.2018 r.
10.10.2018 r.
07.11.2018 r.
12.12.2018 r.
na stanowiska:
- młodszy oficer (ppor./por.) SW: 20-C-05;
- zastępca kierownika kancelarii (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 54-D-24;
- instruktor (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 34-A-21, 36-A-21,;
- podoficer sztabowy (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 38-C-21, 38-A-21;
- starszy technik (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 28-D-33/28-D34;
- technik pododdziału (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 38-T-21, 38-T-32;
- dowódca obsługi (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 28-D-33/28-D-34;
- dowódca obsługi - instruktor (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 40-H-21/24-E-26
- dowódca aparatowni (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 28-B-26, 28-B-33;
- dowódca stacji (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 28-B-28;
- zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 34-A-21, 34-A-25;
- zastępca dowódcy plutonu - dowódca działonu (sirż./st. sierż./mł. chor.) SW: 38-A-23;
- starszy nurek (kpr./st. kpr./plut.) SW 34-A-21/24-F-21;

Szczegółowe Informacje pod nr. telefonu w JW - 261-135-534
lub w WKU pod nr. telefonu 261-624-322


 

JW 3411 / 1 Ośrodek Radioelektroniczny w Grójcu poszukuje kandydatów do NSR.

posiada wolne stanowiska do NSR:
- w korpusie oficerów:
    - szef sekcji SW: 54-D-01
    - oficer sekcji SW: 54-D-24, 30-B-01/54-B-03, 28-T-22
    - szef zespołu SW: 28-T-22, 30-B-01/54-B-03
    - oficer operacyjny SW: 28-B-01/30-T-02, 28-B-21/30-A-28, 28-B-01/28-D-12
- w korpusie podoficerów:
    - starszy podoficer sztabowy (podof.) SW: 28-D-29/28-T-22, 30-B-21, 29-A-21
    - podoficer operacyjny (podof.) SW: 28-T-23
    - podoficer sztabowy (podof.) SW: 28-B-26
    - kancelista materiałów kryptograficznych (podof.) SW: 28-B-26
    - starszy technik (podof.) SW: 30-B-21, 30-T-25/38-T-33
    - samodzielny technik (podof.) SW: 30-B-25
    - technik (podof.) SW: 30-B-21
    - technik - elektromechanik (podof.) SW: 30-T-25/38-T-33
    - dowódca stacji (podof.) SW: 30-B-28
Miejsca pełnienia słuzby Grójec, Lidzbark Warmiński, Roskosz, Braniewo, Rzucewo.
Najbliższy termin kwalifikacji do NSR to 28.08.2018 r.

Szczegółowe Informacje pod nr. telefonu w JW - 261-513-485, 261-513-441
lub w WKU pod nr. telefonu 261-624-324

 
 


10 Opolska Brygada Logistyczna (10BLog)

Terminy kwalifikowania na stanowiska NSR w 2018 roku:

 

-       11 i 25 czerwca,

 

-       16 lipca,

 

-       20 sierpnia,

 

-       03 i 17 września,

 

-       01 i 15 października,

 

-       05 i 19 listopada,

 

-       03 grudnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

91 batalion logistyczny w Komprachcicach (91 blog - podległy pod 10BLog)

 

 

Terminy kwalifikowania na stanowiska NSR w 2018 roku:

-       17 czerwca,

-       9 lipca,

-       14 sierpnia,

-       10 września,

-       8 października,

-       12 listopada,

-       10 grudnia.

 

Wykaz stanowisk do uzupełnienia:

 

- dowódca plutonu, chor./st. chor/st. chor. szt

- podoficer sztabowy, sierż./st. sireż./mł. chor. 3 wakaty

- instruktor, sierż./st. sireż./mł. chor.

- dowódca drużyny, kpr./st. kpr./plut.

 

 


 

55 batalion remontowy w Opolu (55 brem - podległy pod 10BLog)

 

 

 

Terminy kwalifikowania na stanowiska NSR w 2018 roku:

 

-       11 czerwca,

-       9 lipca,

-       13 sierpnia,

-       11 września,

-       9 października,

-       13 listopada,

-       10 grudnia.

 

 

 

 

 

 

 

 


82 batalion ewakuacji sprzętu w Oleśnicy (82 bes - podległy pod 10BLog)

 

 

Terminy kwalifikowania na stanowiska NSR w 2018 roku:

 

-       31 maja,

-       28 czerwca,

-       26 lipca,

30 sierpnia,

-       27 września,

-       25 października,

-       29 listopada,

-       20 grudnia.

 


11 batalion remontowy w Żaganiu (11 brem - podległy pod 10BLog)

 

11 brem posiada wolne stanowiska w korpusie oficerów (oficerowie młodsi) i podoficerów (podoficerowie młodsi, podoficerowie).

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest podporucznik Joanna GŁOWACKA (tel. 261-688-359).

Terminy kwalifikowania na stanowiska NSR w 2018 roku – o godz. 8:00 w koszarach przy ul. Żarskiej, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym kandydata:

 

-       26 czerwca,

-       3 lipca,

-       7 sierpnia,

-       11 i 25 września,

-       9 i 30 października,

-       6 i 27 listopada,

-       4 i 18 grudnia.

 

 

Na stanowiska oficerskie:

 

 

1. Szef służby zdrowia por./kpt.

2. Inżynier ppor./por.

3. Młodszy oficer ppor./ por

4. Inżynier metrolog ppor./por.

5. Inżynier ppor./ por

6. Dowódca plutonu ppor./ por

7. Z-ca dowódcy zespołu- lekarz ppor./ por

8.Szef sekcji (S) por./kpt.

9. Młodszy oficer ppor./por.

10. Inzynier ppor./ por.

11.Dowódca kompani por./kpt.

Na stanowiska podoficerskie:

1. Kierownik warsztatu kpr./st.kpr./plut. oraz sierż/st.sierż/mł.chor.

2. Podoficer sztabowy sierż/st. sierż/mł.chor.

3. Dowódca stacji kpr./st.kpr./plut.

4. Starszy operator kpr./st.kpr./plut.

5. Technik warsztatu kpr./st.kpr./plut.

6. Technik kpr./st.kpr./plut.

7. Dowódca obsługi kpr./st.kpr./plut.

8. Dowódca drużyny kpr./st.kpr./plut.

 

 

 


11 batalion dowodzenia w Żaganiu (11 bdow)

 

 

11 brem posiada wolne stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są porucznik Janusz MAC (tel. 261-688-360) oraz Grzegorz OSIŃSKI (tel. 261-688-386).

Terminy kwalifikowania na stanowiska NSR w 2018 roku:

-     w każdy czwartek, po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 


 

16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie (16 bpd)

 

16 bpd posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych oraz w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Terminy kwalifikowania na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych oraz na stanowiska służbowe w ramach NSR w 2018 roku:

 

-       19 czerwca,

-       11 i 25 września,

-       9 października,

-       13 listopada,

-       11 grudnia.

 

 


2 Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu (2 pinż)

 

2 pinż posiada wolne stanowiska  w korpusie oficerów (oficerowie młodsi), podoficerów oraz dla szeregowych zawodowych z kategoriami prawa jazdy: "C", "C+E".

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest starszy sierżant Grzegorz ŁUKOMSKI (tel. 261-436-448).

Termin kwalifikowania dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz do zawodowej służby wojskowej w 2018 roku:

 

 


 

JW 1551 Sieradz

w dniu 26.09.2018 r. przeprowadzi kwalifikacje do NSR w korpusie:
- oficerów - por.,kpt.
- podoficerów - kpr., st. kpr., plut., sierż., st. sierż., mł. chor.
- szereowych - szer., st. szer.

Szczegółowe informacje  w JW tel. 261-611-525;
lub w WKU pod nr. telefonu 261-624-322
 

 


 

Jednosta Wojskowa 1560 Sochaczew

 

 

- posiada wolne stanowiska  w korpusie podoficerów na stanowiska NSR

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest pan Marek ANTOS (tel. 261-529-629).

 


 

Jednosta Wojskowa 4539 Białobrzegi

 

 

- posiada wolne stanowiska  w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska NSR

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest chor. Krystian KAMROWSKI (tel. 261-887-521).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

 

 

 

 

 

 

 

- posiada wolne stanowiska w korpusie oficerów na stanowiska NSR

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest mjr Jacek PORĄBANIEC (tel. 261-174-305).

 

Terminy kwalifikowania na stanowiska w korpusie OFICERÓW  w ramach NSR w 2018 roku:

 

-       29 maja,

-       26 czerwca,

-       25 września,

-       30 października,

-       27 listopada,

-       11 grudnia.

 

 

 

 

 

 

 

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomio zaawansowanym.

 


JW 4009 6 batalion dowodzenia w Krakowie, ul. Ułanów 43 prowadzi kwalifikacje do Narodowcych Sił Rewerwowych w następujących terminach:

- 28 sierpień 2018 r.

- 18 wrzesień 2018 r.

- 16 październik 2018 r.

- 6 listopad 2018 r.

- 4 grudzień 2018 r.

JW poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w stopniu podof. mł.,podoficera oraz ppor. i por.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 261-135-534.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU pod nr. tel. 261-624-323

 


 

JW4115 - 6 Batalion Powietrzno-Desantowy w Gliwicach

Terminy kwalifikowania na stanowiska NSR w 2018 roku: 

 


 

JW 1523 w Inowrocławiu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prowadzi kwalifikacje do korpusu oficerów młodszych, podoficerów (szer. / st. szer. / mł. chor.) oraz szeregowych posiadających prawo jazdy kat. C, C+E.

Najbliszy termin kwalifikacji to 28.05.2018 r., od godz. 08:00.

Kandydaci powinni ze sobą posiadać:

- stosowne uprawnia wyniakjące ze specjalności wosjkowych wymienionych powyżej

- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej

- zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do egzaminu ze sprawności fizycznej

- strój sportowy

- książeczkę wojskową

- dowód osobisty

Tel. kontaktowy z JW 1523: 261-436-448