Strona Główna BIP Strona Główna
- Kwalifikacje do jednostek wojskowych
 

 

Informacja ogólna:

Kandydaci, stawiając się na postępowanie kwalifikacyjne powinni posiadać ze sobą:

  1. Książeczkę wojskową.
  2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej.
  3. Ubiór sportowy stosowny do warunków pogodowych.
  4. Dowód osobisty.
  5. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji, np. prawa jazdy, uprawnień do obsługi sprzętu przeładunkowego.

 

10 Opolska Brygada Logistyczna (10BLog)

Terminy kwalifikowania na stanowiska NSR w 2018 roku:

-       13 lutego,

-       12 marca,

-       9 kwietnia,

-       14 maja,

-       11 czerwca,

-       9 lipca,

-       13 sierpnia,

-       10 września,

-       8 października,

-       12 listopada,

-       10 grudnia.

 

91 batalion logistyczny w Komprachcicach (91 blog - podległy pod 10BLog)

Terminy kwalifikowania na stanowiska NSR w 2018 roku:

-       12 marca,

-       9 kwietnia,

-       14 maja,

-       11 czerwca,

-       9 lipca,

-       14 sierpnia,

-       10 września,

-       8 października,

-       12 listopada,

-       10 grudnia.

 

55 batalion remontowy w Opolu (55 brem - podległy pod 10BLog)

Terminy kwalifikowania na stanowiska NSR w 2018 roku:

-       13 lutego,

-       12 marca,

-       9 kwietnia,

-       14 maja,

-       11 czerwca,

-       9 lipca,

-       13 sierpnia,

-       11 września,

-       9 października,

-       13 listopada,

-       10 grudnia.

 

82 batalion ewakuacji sprzętu w Oleśnicy (82 bes - podległy pod 10BLog)

Terminy kwalifikowania na stanowiska NSR w 2018 roku:

-       22 lutego,

-       29 marca,

-       26 kwietnia,

-       31 maja,

-       28 czerwca,

-       26 lipca,

30 sierpnia,

-       27 września,

-       25 października,

-       29 listopada,

-       20 grudnia.

 

11 batalion remontowy w Żaganiu (11 brem - podległy pod 10BLog)

11 brem posiada wolne stanowiska w korpusie oficerów (oficerowie młodsi) i podoficerów (podoficerowie młodsi, podoficerowie).

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest podporucznik Joanna GŁOWACKA (tel. 261-688-359).

Terminy kwalifikowania na stanowiska NSR w 2018 roku – o godz. 8:00 w koszarach przy ul. Żarskiej, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym kandydata:

 

-       6 marca,

-       10 kwietnia,

-       8 maja,

-       5 czerwca,

-       3 lipca,

-       7 sierpnia,

-       11 września,

-       9 października,

-       6 listopada,

-       4 grudnia.

 

11 batalion dowodzenia w Żaganiu (11 bdow)

11 brem posiada wolne stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są porucznik Janusz MAC (tel. 261-688-360) oraz Grzegorz OSIŃSKI (tel. 261-688-386).

Terminy kwalifikowania na stanowiska NSR w 2018 roku:

-     w każdy czwartek, po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie (16 bpd)

16 bpd posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych oraz w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Terminy kwalifikowania na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych oraz na stanowiska służbowe w ramach NSR w 2018 roku:

-       20 lutego,

-       20 marca,

-       17 kwietnia,

-       8 i 22 maja,

-       19 czerwca,

-       11 i 25 września,

-       9 października,

-       13 listopada,

-       11 grudnia.

 

2 Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu (2 pinż)

2 pinż posiada wolne stanowiska  w korpusie oficerów (oficerowie młodsi), podoficerów oraz dla szeregowych zawodowych z kategoriami prawa jazdy: "C", "C+E".

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest starszy sierżant Grzegorz ŁUKOMSKI (tel. 261-436-448).

Termin kwalifikowania dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz do zawodowej służby wojskowej w 2018 roku:

-       2 lutego od godz. 8:00 (koszary 2 pinż, ul. Dworcowa 56) - po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym kandydata.

 

 

 

 

 

 

 

  

Jednosta Wojskowa 1560 Sochaczew

- posiada wolne stanowiska  w korpusie podoficerów na stanowiska NSR

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest pan Marek ANTOS (tel. 261-529-629).


Jednosta Wojskowa 4539 Białobrzegi

- posiada wolne stanowiska  w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska NSR

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest chor. Krystian KAMROWSKI (tel. 261-887-521).

 

 

 

 

 

 

Termin kwalifikowania dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz do zawodowej służby wojskowej w 2018 roku:

-       22 lutego od godz. 8:00 - po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym kandydata.

 

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

- posiada wolne stanowiska w korpusie oficerów na stanowiska NSR

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest mjr Jacek PORĄBANIEC (tel. 261-174-305).

 

 

 

 

 

 

Terminy kwalifikowania na stanowiska w korpusie OFICERÓW  w ramach NSR w 2018 roku:

-       27 lutego,

-       27 marca,

-       24 kwietnia,

-       29 maja,

-       26 czerwca,

-       25 września,

-       30 października,

-       27 listopada,

-       11 grudnia.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomio zaawansowanym.

 


Jednostka Wojskowa 4009 6 batalion dowodzenia w Krakowie, ul. Ułanów 43 prowadzi kwalifikacje do Narodowcych Sił Rewerwowych.

Na stanowiska:

- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (chor., st. chor., st. chor. sztab.) SW 54D21/99Z99

- Instruktor  (sierż, st. sierż, mł. chor.) 2 stanowiska, SW 34A21 oraz SW 36A21

- Podoficer Sztabowy  (sierż, st. sierż, mł. chor.) 2 stanowiska, SW 38C21 oraz SW 38A21

- Technik Pododziału (sierż, st. sierż, mł. chor.) 3 stanowiska SW 38T21, SW 38T21 oraz SW 38T32

- Dowódca Obsługi (sierż, st. sierż, mł. chor.) SW 28D33/28D34

- Starszy Technik (sierż, st. sierż, mł. chor.) 2 stanowiska, SW 28D33/28D34

- Dowódca Aparatowni (sierż, st. sierż, mł. chor.) 2 stanowiska, SW 28B26 oraz SW 28B33

- Dowódca Stacji (sierż, st. sierż, mł. chor.) SW 28B28

- Zastępca Dowódcy Plutonu - Dwodódca Drużyny (sierż, st. sierż, mł. chor.) 3 stanowiska SW 32B25, SW 34A21 oraz SW 34A25

- Dowódca Obsługi Instruktor (sierż, st. sierż, mł. chor.) SW 40H21/24E26

- Zastępca Dowódcy Plutonu - Dowódca Działonu (sierż, st. sierż, mł. chor.) SW 32A23

- Dowódca Analizy Skażeń (sierż, st. sierż, mł. chor.) SW 36A23

- Starszy Nurek (kpr., st. kpr., plut.) 2 stanowiska SW 34A21/24F21

Telefony kontaktowe z JW: 261-135-534.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU pod nr. tel. 261-624-323
 


 

JW4115 - 6 Batalion Powietrzno-Desantowy w Gliwicach

Terminy kwalifikowania na stanowiska NSR w 2018 roku: 

-   18 kwietnia