Strona Główna BIP Strona Główna
- Rekrutacja
 

 

Limity miejsc na poszczególnych uczelniach wojskowych.

 

KIERUNEK STUDIÓW

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Akademia Marynarki Wojennej
w
Gdyni

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w
Dęblinie

budownictwo

27

 

 

 

chemia

17

 

 

 

elektronika i telekomunikacja

201

 

 

 

geodezja i kartografia

40

 

 

 

informatyka

75

20

 

 

inżynieria bezpieczeństwa

 

 

60

 

kryptografia i cyberbezpieczeństwo

55

 

 

 

logistyka

35

 

 

13

lotnictwo i kosmonautyka

50

 

 

87

mechanika
i budowa maszyn

18

20

 

 

mechatronika

77

20

 

 

nawigacja

 

28

 

22

systemy informatyczne
w bezpieczeństwie

 

12

 

 

dowodzenie (zarządzanie)

 

 

273

 

RAZEM

595

100

333

122

 

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dni 14 lutego w sprawie
limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy
zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 315)

 


 

Ośrodek Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów
w Lublińcu prowadzi nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych.

Wymagania i warunki przyjęcia:

 1. Kto jest poszukiwany:

 1. Charakterystyka żołnierza wojsk specjalnych:

  • inteligencja przeciętna lub wysoka;

  • dojrzała osobowość;

  • co najmniej przeciętny poziom kompetencji społecznych – szczególnie umiejętność działania w zespole;

  • pozytywna, silna motywacja do służby oraz rozwoju zawodowego;

  • ponadprzeciętna sprawność fizyczna.

 1. Dodatkowe cenione umiejętności:

  • wykształcenie średnie lub wyższe;

  • znajomość języka angielskiego – na poziomie FCE (potwierdzona certyfikatem);

  • znajomość języka rosyjskiego (potwierdzona certyfikatem);

  • prawo jazdy kat. C, C+E;

  • wykształcenie kierunkowe: informatyk, elektronik, mechanik, ratownik medyczny, kucharz.

 1. Wymagania formalne:

  • niekaralny sądownie;

  • posiada obywatelstwo polskie;

  • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;

  • wiek co najmniej 18 lat.

 1. Rekrutacja:

  • rejestracja na stronie www.commando.mil.pl w zakładce rejestracja elektroniczna nabór 2017;

  • wypełnienie i wydrukowanie wniosku i kwestionariusza osobowego i złożenie go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w WKU właściwym ze względu na miejsce zameldowania w terminie do 30.09.2017 r.

 1. Postępowanie rekrutacyjne w skład którego wchodzi:

  • analiza ocen na świadectwie gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, uczelni wyższej;

  • sprawdzian sprawności fizycznej (normy czasowe na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia);

  • rozmowa kwalifikacyjna;

  • badania w (kieruje komendant WKU):

   • wojskowej pracowni psychologicznej – orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

   • wojskowej komisji lekarskiej – określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

  • uzyskanie miejsca pośród 30 kandydatów z największą ilością punktów na liście rankingowej.

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia www.commando.mil .pl w zakładce rekrutacja lub pod numerem telefonu 261-101-465 lub osobiście
w WKU w Kędzierzynie – Koźlu pok. nr 19 lub pod numerem telefonu 261-624-076 wew. 121

Studia podyplomowe w Akademii Sztuki Wojennej


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kierunków studiów podyplomowych  w Akademii Sztuki Wojennej.
Rekrutacja potrwa do 12 września 2017 r.
Szczegóły oferty oraz zasady rejestracji online znajdują się pod linkiem.

http://www.akademia.mil.pl/studia-podyplomowe-aszwoj/