Strona Główna BIP Strona Główna
- Rekrutacja
 

Studia podyplomowe w Akademii Sztuki Wojennej


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kierunków studiów podyplomowych  w Akademii Sztuki Wojennej.
Rekrutacja potrwa do 12 września 2017 r.
Szczegóły oferty oraz zasady rejestracji online znajdują się pod linkiem.

http://www.akademia.mil.pl/studia-podyplomowe-aszwoj/


NABÓR KANDYDATÓW ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych na szkolenie na pierwszy stopień podoficerski na potrzeby WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

.

Termin szkolenia: 2018 r.

Termin składania wniosków 15.11.2017 r.*

Limit miejsc: 50

 

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  2. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
  3. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
  4. Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o  zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
  5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
  6. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych). WZÓR WNIOSKU.pdf
  7. Kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).
  8. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności.
  9. Opłata rekrutacyjna (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego, na który opłata rekrutacyjna ma być dokonana i w jakim terminie).

 

Podstawa:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z dnia 21.11.2014 r., poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71). 

Rozporządzenie.pdf

Decyzja Nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.

Decyzja 167/MON.pdf 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Sekcja personalna SPWLąd –   261-575-361

                                                   261-575-360 


*Kandydat składa wydrukowany i wypełniony wniosek z kompletem dokumentów we właściwej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.