Strona Główna BIP Strona Główna
- Rekrutacja
 

Nabór na studia wojskowe na rok akademicki 2018/2019:

  •  Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
    Rekrutacja zostanie uruchomiona 4 stycznia 2018 roku

    Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych przedstawia Uchwała Senatu link

  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
    Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych przedstawia Uchwała Senatu link
  • Dzień otwarty: 24.03.2018 r.


PILNE!!!
Akademia Wojsk Lądowych prowadzi nabór na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów w grupie osobowej prokuratorskiej w 2018 r.
Termin składania wniosków upływa z dniem 16.02.2018 r. Wnioski o przyjęcie na szkolenie należy składać Do Dyrektora Departamentu Kadr
za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego dla miejsca stałego zameldowania. Nabór dotyczy osób ze środowiska
cywilnego wykonującego zawód prokuratora w powszechnych jednostkach prokuratury.


Podstawa: Decyzja 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 07.02.2018 r.


Finanse w mundurze

 

Informuję, że w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.