Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES

Wojskowa Komenda Uzupełnień
47-200 Kędzierzyn - Koźle, ul. Łukasiewicza 11

:: tel. (0-77) 4821141, (0-77) 4823124 ::
:: MON: 261 624076 ::
:: email: wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl ::

Godziny Pracy: Poniedziałek - piątek: od 7:30 do 15:30

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÒW

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK

W GODZ. OD 1100 DO 1300 ORAZ OD 1400 DO 1600,

PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU Z REFERENTEM PRAWNO - ADMINISTRACYJNYM (TEL. 77/482-11-41 WEW. 109).

W PRZYPADKU GDY PONIEDZIAŁEK JEST DNIEM WOLNYM
OD PRACY INTERESANCI PRZYJMOWANI BĘDĄ W INNYM DODATKOWO WYZNACZONYM TERMINIE

Osoby wzywane do WKU proszone są o zabranie ze sobą nr konta bankowego.
Wszelkie należności wynikające z tytułu zwrotu dojazdu, utraconego zarobku itp. będą realizowane poprzez przelew bankowy.


 
Wojskowy Komendant Uzupełnień (077) 482 11 41 wew. 100,
MON 261 62 40 77
 
Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i
Administrowania Rezerwami - Zastępca Komendanta
(077) 482 11 41 wew. 101,
MON 261 62 40 76 wew. 101
 
Szef Wydziału Rekrutacji
Nieetatowy  oficer prasowy
(077) 482 11 41 wew. 102,
MON 261 62 40 76 wew. 102
 
Kancelaria Wojskowej Komendandy Uzupełnień - FAX (077) 482 11 41 wew. 113,
MON 261 62 40 76 wew. 113
 
Centrala (077) 482 11 41
MON 261 62 40 76 wew. 105,120