Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 

 

 

 

  Godziny Pracy: Poniedziałek - piątek: od 7:30 do 15:30 
Wojska Obrony Terytorialnej 261-624-323
 
Samoobrona Kobiet 261-624-323
 
Okresowa Służba Wojskowa 261-624-323
 
Rekonwersja 261-624-310
 
Przydziały Mobilizacyjne 261-624-316
 
Nabór Żołnierzy Rezerwy Do Zawodowej Służby Wojskowej W Korpusie Szeregowych, Podoficerów I Oficerów Zawodowych 261-624-324
 
Rekrutacja Do Szkół Wojskowych 261-624-323
 
Służba Przygotowawcza 261-624-322
 
Narodowe Siły Rezerwowe 261-624-322
 
Ćwiczenia Wojskowe Żołnierzy Rezerwy 261-624-316
 
Ewidencja Szeregowych I Podoficerów Rezerwy 261-624-314
 
Ewidencja Oficerów I Podchorążych Rezerwy 261-624-314
 
Kursy Oficerskie I Podoficerskie 261-624-316
 
Pracownicze Przydziały Mobilizacyjne I Reklamowani, Jednostki Zmilitaryzowane 261-624-313
 
Świadczenia Rzeczowe I Osobiste 261-624-315
 
Kancelaria Wojskowej Komendandy Uzupełnień - FAX 261-624-333
 
Sprawy Kadrowe, Referent Prawno-Administracyjny 261-624-301
 
Portiernia 261-624-340