Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 

 

 

 

 

 

 ADRES

Wojskowa Komenda Uzupełnień
47-200 Kędzierzyn - Koźle, ul. Łukasiewicza 11

:: email: wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl ::

Godziny Pracy: Poniedziałek - piątek: od 7:30 do 15:30

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÒW

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK

W GODZ. OD 1100 DO 1300 ORAZ OD 1400 DO 1600,

PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU Z REFERENTEM PRAWNO - ADMINISTRACYJNYM

W PRZYPADKU GDY PONIEDZIAŁEK JEST DNIEM WOLNYM
OD PRACY INTERESANCI PRZYJMOWANI BĘDĄ W INNYM DODATKOWO WYZNACZONYM TERMINIE

Osoby wzywane do WKU proszone są o zabranie ze sobą nr konta bankowego.
Wszelkie należności wynikające z tytułu zwrotu dojazdu, utraconego zarobku itp. będą realizowane poprzez przelew bankowy.


 
Portiernia 261-624-340
 
Referent Prawno-Administracyjny 261-624-301
 
Wojska Obrony Terytorialnej 261-624-323
 
Samoobrona Kobiet 261-624-323
 
Okresowa Służba Wojskowa 261-624-323
 
Rekonwersja 261-624-310
 
Przydziały Mobilizacyjne 261-624-316
 
Nabór Żołnierzy Rezerwy Do Zawodowej Służby Wojskowej W Korpusie Szeregowych, Podoficerów I Oficerów Zawodowych 261-624-324
 
Rekrutacja Do Szkół Wojskowych 261-624-323
 
Służba Przygotowawcza 261-624-322
 
Narodowe Siły Rezerwowe 261-624-322
 
Ćwiczenia Wojskowe Żołnierzy Rezerwy 261-624-316
 
Ewidencja Szeregowych I Podoficerów Rezerwy 261-624-314
 
Ewidencja Oficerów I Podchorążych Rezerwy 261-624-314
 
Kursy Oficerskie I Podoficerskie 261-624-316
 
Pracownicze Przydziały Mobilizacyjne I Reklamowani, Jednostki Zmilitaryzowane 261-624-313
 
Świadczenia Rzeczowe I Osobiste 261-624-315
 
Kancelaria Wojskowej Komendandy Uzupełnień - FAX 261-624-333