Strona Główna BIP Strona Główna
- Terminy kwalifikacji - miejsce
 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA-2016


         Udający się na kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej kandydat zabiera:

Dowód osobisty

Książeczkę wojskową

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje i uprawnienia

Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egzaminu ze sprawności fizycznej

Kontrakt NSR (jeśli został zawarty)

Strój sportowy

Skierowanie z  WKU na kwalifikacje (jeśli zostało wydane)

       Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu ul. Łukasiewicza 11 osobiście lub telefonicznie  tel. (77) 4821141 w. 121

TERMINY I MIEJSCA KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

 


 

JW 4115 6 batalion powietrzno-desantowy w Gliwicach ul. gen Andersa 47 - planowane terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 2017 roku.

- 11.01.2017 r. i 18.01.2017 r., godz. 8:00

- 08.02.2017 r. i 15.02.2017 r., godz. 8:00

- 08.03.2017 r. i 15.03.2017 r., godz. 8:00

- 12.04.2017 r. i 19.04.2017 r., godz. 8:00

- 10.05.2017 r. i 24.05.2017 r., godz. 8:00

- 07.06.2017 r. i 28.06.2017 r., godz. 8:00

- 06.09.2017 r. i 27.09.2017 r., godz. 8:00

- 04.10.2017 r. i 25.10.2017 r., godz. 8:00

- 08.11.2017 r. i 29.11.2017 r., godz. 8:00

- 06.12.2017 r. i 13.12.2017 r., godz. 8:00

Tel do JW 261-111-726.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. 261-624-076 wew 121

 

 


 

PROPOZYCJE DLA PODOFICERÓW REZERWY

 

JW 4495 - 16 batalion powietrznodesantowy Kraków ul. Wrocławska 82 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Telefon kontaktowy z JW: 261-134-602, 261-134-551

 W roku 2017 w terminach:

- 10.01.2017 i 24.01.2017 o godz. 8:00

- 07.02.2017 i 21.02.2017 o godz. 8:00

- 7.03.2017 i 21.03.2017 o godz. 8:00

- 11.04.2017 i 25.04.2017 o godz. 8:00

- 09.05.2017 i 23.05.2017 o godz. 8:00

- 13.06.2017 i 27.06.2017 o godz. 8:00

- 12.09.2017 i 26.09.2017 o godz. 8:00

- 10.10.2017 i 24.10.2017 o godz. 8:00

- 14.11.2017 i 28.11.2017 o godz. 8:00

- 05.12.2017 i 12.12.2017 o godz. 8:00

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121. 

 


 

JW 4686 - 6 batalion logistyczny Kraków ul. Głowackiego 11 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 2017 roku w następujących terminach:

- 11.01.2017 o godz. 8:00

- 08.02.2017 o godz. 8:00

- 08.03.2017 o godz. 8:00

- 12.04.2017 o godz. 8:00

- 10.05.2017 o godz. 8:00

- 14.06.2017 o godz. 8:00

- 13.09.2017 o godz. 8:00

- 11.10.2017 o godz. 8:00

- 08.11.2017 o godz. 8:00

- 13.12.2017  o godz. 8:00

Telefon kontaktowy z JW: 261-134-466 i 261-134-022

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

  


 

JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72 prowadzi w dniach 03 i 17 luty 2017 r., 03 i 17 marzec 2017 r.  o godzinie 8:30 kwalifikację kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

(planowane kwalifikacje w dniu 27 stycznia 2017 r. zostały odwołane z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne)


Kandydaci udający się na kwalifikację powinni posiadać:

-książeczka wojskowa

-dokumenty dot. kwalifikacji zawodowych(świadectwo szkolne, prawo jazdy itd.)

-zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań w ramach egzaminu z WF

-strój sportowy

-przybory piśmiennicze

 

Telefon kontaktowy z JW: 261-167-714.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121. 

 


 

JW 1328 - 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku – Białej, ul. Bardowskiego 3 w dniach  prowadzić będzie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w terminach:

- 11.01.2017 r. i 25.01.2017 r. o godz. 8:00

- 08.02.2017 r. 22.02.2017 r. o godz. 8:00

- 08.03.2017 r. 22.03.2017 r. o godz. 8:00

- 05.04.2017 r. i 19.04.2017 r. o godz. 8:00

- 10.05.2017 r. i 24.05.2017 r. o godz. 8:00

- 07.06.2017 r. i 21.06.2017 r. o godz. 8:00

- 06.09.2017 r. i 20.09.2017 r. o godz. 8:00

- 04.10.2017 r. i 18.10.2017 r. o godz. 8:00

- 08.11.2017 r. i 22.11.2017 r. o godz. 8:00

- 06.12.2017 r. i 20.2017 r. o godz. 8:00

 

Telefon kontaktowy z JW. 261-123-432 oraz 261-123-241


Telefon kontaktowy z WKU 261-624-076 wew. 121
 


 

JW 4009 - 6 batalion dowodzenia w Krakowie ul. Ułanów 43 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w  2017 roku:

- 17.01.2017 r. o godz. 8:00

- 14.02.2017 r. o godz. 8:00

- 14 03.2017 r. o godz. 8:00

- 11.04.2017 r. o godz. 8:00

- 16.05.2017 r. o godz. 8:00

- 20.06.2017 r. o godz. 8:00

- 04.07.2017 r. o godz. 8:00

- 29.08.2017 r. o godz. 8:00

- 19.09.2017 r. o godz. 8:00

- 10.10.2017 r. o godz. 8:00

- 14.11.2017 r. o godz. 8:00

- 05.12.2017 r. o godz. 8:00

 

Telefon kontaktowy z JW. 261-135-652, 261-135-538 oraz 261-135-537

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego

Warszawa, ul. Hynka 2

Kwalifikacje wojskowe w roku 2017

Od kandydatów oczekuje się spełniania minimalnych wymagań:
            - wykształcenie - ukończone co najmniej gimnazjum,

            - odbycie czynnej służby wojskowej tj. zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej do NSR,

            - niekaralność sądowa ani nieobjęcie toczącym się postępowaniem karnym
              (od zgłaszających się na kwalifikacje nie jest wymagane zaświadczenie z KRK na tym etapie postępowania), 
            - wzrost 178 - 190 cm,
            - bez charakterystycznych wad zewnętrznych i widocznych tatuaży,
            - preferowany wiek do 28 lat,

            - odpowiednia koordynacja ruchowa oraz zdolność szybkiego uczenia się złożonych elementów ruchu,

            - posiadanie paszportu (w przypadku zakwalifikowania się do służby w brepr WP).


Postępowania obejmować będą:

            - rozmowę indywidualną, 
            - rozmowę z psychologiem, 
            - analizę dokumentów personalnych, 
            - przegląd lekarski, 
            - sprawdzian z wychowania fizycznego: bieg na 3000m, podciąganie na drążku, skłony w przód

              oraz bieg wahadłowy 10x10,

            - test koordynacji ruchowej.


Wymagania i normy ze sprawdzianu z wychowania fizycznego opisuje tabela:

TABELA ĆWICZEŃ I NORM DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 
Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

            - świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie), 
            - dowód osobisty, książeczka wojskowa, 
            - aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału 
               w egzaminie z wychowania fizycznego,

            - świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.
Dokumenty uzupełniające (nie wymagane):
            - dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia służbowa, pismo pochwalne,

               list gratulacyjny itp.), 
            - dokumentacja medyczna.

 

W czasie trwania egzaminów batalion nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

 

UWAGA:

 

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres email breprwp.personalna@wp.mil.pl.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • stopień,

  • imię (imiona),

  • nazwisko,

  • imię ojca,

  • datę urodzenia,

  • rodzaj ukończonej służby wojskowej, czas jej trwania, stanowisko oraz nr specjalności wojskowej,

  • wykształcenie oraz rok ukończenia szkoły,

  • WKU.

  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 OFERTY:

Stanowisko

Stopień etatowy

Kontakt

 strzelec KRWP

szeregowy
 starszy szeregowy

Szef Sekcji Personalnej

261-848-731

breprwp.personalna@wp.mil.pl

 ułan

szeregowy
 starszy szeregowy

UPOSAŻENIE I INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH W BATALIONIE REPREZENTACYJNYM WP

  

 

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


 

JW 2433 - 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu z dniem 19.12.2016 roku wstrzymuje do odwołania kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.


Telefon kontaktowy z JW. 261-688-926, 261-688-924

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


JW 4071 - Żagań prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w dniach:

- 24.01.2017 godz. 07:45

- 26.01.2017 godz. 07:45

w korpusie oficerów rezerwy o STE: OFICER (ppor., por.)

w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki

w korpusie podoficerów rezerwy o STE: PODOFICER (sierż., st. sierż., mł. chor.)

w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki

- Inżynierii Wojskowej

- Logistyki

w korpusie szeregowych zawodowych:

w nw. specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA prawo jazdy kat. C, C+E oraz T

Osoby zainteresowane służbą powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumnety:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeicwskazań do przystąpienia do egazminu sprawnościowego

- książeczkę wojskową

- dowód osobisty

- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR

- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe np. prawo jazdy, certyfikaty, itp.

- ubiór sportowy

Kwalifikacje prowadzone w dwóch etapach:

- etap pierwszy: rozmowa kwalifikacyjna

- etap drugi: sprawdzian sprawności fizycznej

Telefon kontaktowy z JW: 261-688-457

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew. 121


JW 1907 Opole ul. Domańskiego 68 w dniu 24.01.2017, godz. 8:00 prowadzić będzie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na stanowiska:

SW 38T64 (kierowca kat. C)

SW 38T65 (kierowca kat. C + E)

Skierowani do JW na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą:

- książeczkę wojskową

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej

- prawo jazdy

- zaświadczenia o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego, spawacz, itp.)

- ubiór sportowy

Kontakt telefoniczny z JW: 261-625-073, 261-625-093.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121.