Strona Główna BIP Strona Główna
- Terminy kwalifikacji - miejsce
 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA-2016


         Udający się na kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej kandydat zabiera:

Dowód osobisty

Książeczkę wojskową

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje i uprawnienia

Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egzaminu ze sprawności fizycznej

Kontrakt NSR (jeśli został zawarty)

Strój sportowy

Skierowanie z  WKU na kwalifikacje (jeśli zostało wydane)

       Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu ul. Łukasiewicza 11 osobiście lub telefonicznie  tel. (77) 4821141 w. 121

TERMINY I MIEJSCA KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

 

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 17 prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w każdy wtorek miesiąca o godzinie 8.00. Kandydaci przystępujący do kwalifikacji powinni posiadać:

-zaświadczenie ze służby przygotowawczej (którzy ją odbyli)

 

-kontrakt z NSR

 

-odbyte ćwiczenia rotacyjne

 

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egazaminu z WF.

 

Kwalifikacje dotyczą tylko korpusu na stanowiska szeregowych zawodowych.

 

Telefon kontaktowy z jw 261-67-42-65 lub WKU Kędzierzyn-Koźle (77) 482-11-41 wew. 121.

 

JW 4115 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach ul. gen Andersa 47, Nie posiada wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.

 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. (77) 4811141 wew 121

 

 

 

Dowództwo Garnizonu Warszawa i jednostki podległe posiadają wolne stanowiska w 2015 roku na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby o których mowa w art 17A ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych:

 

Dowódca kompanii - Kompania zaopatrzenia, stopień porucznik / kpt. JW 1551 Sieradz

Szef Sekcji - Oficer bezpuieczeństwa telefinformatycznego, stopień porucznik / kpt JW 2286 Opole

Kierownik ambulatorium - stopień porusznik / kpt JW 6021 Warszawa

 

Telefon kontaktowy WKU Kędzierzyn-Koźle (77) 482-11-41 w121

 

 

 

 

 

JW 2423 w Żaganiu od dnia 4 listopada 2015 roku prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej będą się odbywać w każdą środę roboczą miesiąca o godzinie 8.00.
 

W korpusie szeregowych zawodowych na stanowiska: działonowy czołgu, kierowca czołgu, ładowniczy czołgu, kierowca kat. C - spawacz, kierowca kat.C - ślusarz, kierowca kat.C, kierowca kat.C+E, kucharz.

 

W korpusie podoficerów młodszych (kapral, starszy kapral, plutonowy) na stanowiska ratownik medyczny. Wymagania: licencja z ratownictwa medycznego.

 

W zakresie podoficerów (sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży) na stanowiska eksploatacja pojazdów gąsienicowych oraz w SW dowódczo-pancernej.

 

W zakresie podoficerów starszych jednostka kwalifikacji nie prowadzi.

 

W korpusie oficerów kwalifikacje w specjalnościach dowódczo-pancernej.

 

Telefon kontaktowy z JW: 261-688-924

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

PROPOZYCJE DLA PODOFICERÓW REZERWY

 


JW 4495 - 16 batalion powietrznodesantowy Kraków ul. Wrocławska 82 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Telefon kontaktowy z JW: 261-134-602

 W roku 2016 w terminach : 12 i 16 I, 9 i 23 II, 1 i 22 III, 12 i 26 IV, 10 i 24 V, 14 i 28 VI, 13 i 27 IX, 11 i 25 X, 8 i 22 XI, 6 i 13 XII

 W specjalnościach wojskowych:

kierowca B,C,CE

radiotelefonista

monter - budowa i obsługa polowych sieci kablowych

saper zwiadowca

saper

zwiadowca - obłsuga urządzeni i pojazdów do rozminowania

celowniczy RGPPANC

obsługa moździerza lekkiego

operatoor PPK

ratownik medyczny

strzelec - spadochronowa

elektromechanik - obsługa elektrowni

elektromechanik pojazdów samochodowych

mechanik rusznikarz

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

JW 4686 - 6 batalion logistyczny Kraków ul. Głowackiego 11 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 2016 roku w następujących terminach:

10 i 24 V, 28 VI, 6 i 27 IX, 11 i 25 X, 15 i 29 XI, 6 i 13 XII

 

Telefon kontaktowy z JW: 261-134-265

W specjalnościach wojskowych:
- kierowca kat CE

- układacz spadochronów

- mechanik pojazdów

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

 

 

Jednostka Wojskowa nr 3411 w Grójec w 2015 roku prowadzi w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i oficerów.
Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. (77) 4811141 wew 121

 

 

 

 

 

JW 1749 - 12. Brygada Zmechanizowana w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 250 prowadzi w 2016 roku nabór do korpusu szeregowych zawodowych. Kwalifikacje odbywać się będą w każdy wtorek miesiąca - aż do odwołania.

O przyjęcie do służby ubiegać sięmogą:

zołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej

zołnierze rezerwy po odbyciu służby przygotowawczej

 

Potrzeby w specjalnościach wojskowych:

kierowca kat B,C,CE,

kierowca kołowego transportera opancerzonego,

kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego,

działonowy operator,

zwiadowca,

elektromechanik pojazdów mechanicznych,

kucharz,

obsługa działa (HS,AHS,AS),

obsługa urządzeń wozu dowodzenia,

obsługa zestawu artyleryjsko rakietowego,

obsługa przenośnego zestawu rakietowego,

obsługa sprzętu pożarniczego i technicznego

 

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikację powinni posiadać:

 

-książeczkę wojskową

 

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań medycznych do egzaminu z WF

 

-dowód osobisty

 

-posiadane uprawnienia

 

-przybory do pisania

 

Telefon kontaktowy do JW: 261-454-031

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72 prowadzi w dniu 20 maja 2016r.  o godzinie 8:30 kwalifikację kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.


Kandydaci udający się na kwalifikację powinni posiadać:

-książeczka wojskowa-dokumenty dot. kwalifikacji zawodowych(świadectwo szkolne, prawo jazdy itd.)-zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań w ramach egzaminu z WF-strój sportowy-przybory piśmiennicze

 Telefon kontaktowy z JW: 261-167-714.


Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

 

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu posiada wolne stanowisko służbowe STE - porucznik/kapitan, SW 36A02 - grupa osobowa rozpoznania i likwidacji skażeń. Telefon kontaktowy WSZW  Poznań: 261 572 056

 

 

 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. (77) 4811141 wew 121

 

 

 

Jednostka Wojskowa 3391 w Zamościu prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w dniach: 12 kwiecień 2016 o godz. 8.00.

 

Zgłaszający się na kwalifikacje powinni posiadać:

aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z WF,

oświadczenie o niekaralności,

dane dotyczące przebiegu służby,

ubiór sportowy,

środki piśmiennicze,

dokumenty posiadanie kwalifikacji

oraz dokument osobisty.

Kandydaci spośród żołnierzy służby NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.

 

 Telefon kontaktowy z JW: 261-181-307

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

11 Batalion Dowodzenia Żagań (JW 4071) ul. Żarska 52 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w dniu 17 i 19.05.2016 (zbiórka o godzinie 8:00 biuro przepustek 34 brygady kawalerii pancernej). Rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy rezerwy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne, oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w specjalnościach wojskowych:

kierowca kat. C, C+E, T

w korpusie podoficerów rezerwy:

-sierżant

-st. sierżant

-mł. chorąży

 

w korpusach osobowych:

- wojsk lądowych,

- łącznośći i informatyki,

- inż. wojskowej,

- logistyki,

- wychowawczy

 

Osoby zainteresowane służbą na czas kwalifikacji powinny posiadać:

 

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciw wskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy)

 

-książeczka wojskowa

 

-dowód osobisty

 

-zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (dot. żołnierzy NSR)

 

-świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (dot. żołnierzy NSR)

 

-inne dokumenty kwalifikacyjne (prawa jazdy, certyfikaty, świadectwa zaświadczenia)

 

-ubiór sportowy

 

Telefon kontaktowy z JW 261-68-84-57

 


Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

JW 2566 - 11 pułk artylerii w Węgorzewie ul. Gen. Józefa Bema 7 prowadzi nabór do korpusu szeregowych, podoficerów i oficerów. Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej:

 

rakietowej i artylerii,

logistyki,

łączności i informatyki,

żołnierzy innych specjalności posiadający przydatne wykrzształcenie cywilne bądź uprawnienia przydatne na stanowiskach służbowych.

 

Kwalifikacja prowadzona będzie w każdą środę o godz. 7:30 na terenie 11 pa. Termin kwalifikacji może ulec zmianie w związku z tym przekazuję nr telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji na temat kwalifikacji: 261-337-132 lub 261-337-130 fax: 261-337-222.

 

Kandydaci winni ze sobą posiadać:

 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań w egzaminie sprawności fizycznej

książeczkę wojskową

dowód osobisty

prawo jazdy

zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych ( tylko żołnierze NSR)

inne dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe

w przypadku byłych żołnierzy zawodowych - świadectwo służby

honorowane będą oryginalne zaświadczenia z przeprowadzonego egzaminu ze sprawności fizycznej przeprowadzone w innych JW w 2015 roku

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

JW 2399 w Świętoszowie ul. Sztabowa 1 informuje, Prowadzi kwalifikacje do korpusu podoficerów starszych, podoficerów i szeregowych w każdy czwartek o godzinie 8:00 odbywają się kwalifikacje kandydatów któzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej. Nadmienię, że zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych powołać można kandydata który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy.

 

- z ukończoną zasadniczą służbą wojskową

 

- z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym co najmniej jednym ćwiczeniem rotacyjnym

 

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach: etap pierwszy - rozmowa kwalifikacyjna (przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wyształcenie oraz ukończone kursy), etap drugi - sprawdzian sprawności fizycznej (kandydat powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych).

 

Ponadto informuję, że w korpusie szeregowych zawodowych 10 Brygada Kawalerii Pancernej posiada wakaty: działonowy, kierowca, ładowniczy czołogu Leopard-2, kierowca kat. C, kierowca kat. C - magazynier, kierowca kat. C+E - obsługa urządzeń MPS, elektromechanik pojazdów mechanicznych, mechanik pojazdów gąsienicowych - spawacz, elektromechanik pojazdów mechanicznych, kierowca kat. C - spawacz, kierowca kat. C - ślusarz, ślusarz.

 

telefon kontaktowy z JW: 261-685-015, 261-685-090 lub 261-685-017

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 JW 1145 - 23 Pułk Artylerii w Bolesławcu posiada wolne stanowiska dla żołnierzy rezerwy, kandydatów na żołnierzy zawodowych w następujących specjalnościach wojskowych:

 

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T65, 34T64

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T64, 38172

KIEROWCA – OPERATOR                      - 38T65, 38B70

KIEROWCA – OBSŁUGA             - 38T64, 34C61

KIEROWCA – MECHANIK                       - 20B72, 38T75

ELEKTROMECHANIK                              - 34T64

MECHANIK                                     - 38T83

KIEROWCA                                     - 38T64

KIEROWCA                                     - 38T70

OPERATOR                                    - 38C62

KIEROWCA – ŚLUSARZ             - 38T64, 38T81

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T64, 28T68

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T64, 28T68

ŚLUSARZ                                        - 38T81

TOKARZ                                          - 38T81

KIEROWCA                                     - 38T64

KIEROWCA – OBSŁUGA             - 38T64, 38B69

KIEROWCA – OBSŁUGA             - 38T64, 34C61

Dodatkowe informacje można uzyskać w Jednostce Wojskowej pod numerem telefonu 261 646 608 lub w WKU K-Koźle tel.  261-624-076 wew 121 

 


2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach wojskowych:
- Kierowca/elektromechanik SW 38-T64/28-B-70
- Elektromechanik SW 34-T64
- Młodszy mechanik SW 38-T-64

Kwalifikacje (po wcześniejszym ustaleniu terminu) będą prowadzone w każdym tygodniu w poniedziałek lub środę. Telefony kontaktowe z JW: 261-371-191 lub WKU Kędzierzyn – Koźle tel. 261-624-076 wew. 121.

 

 

 JW 3730 16 batalion saperów Nisko odbędą się kwalifikacje w korpusie podoficerów i podoficerów młodszych oraz szeregowych w dniu 27.10.2015r godzina 8.00.
Telefon kontaktowy z JW: 261-152-556, 261-158-558.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. 261-624-076 wew 121

 

JW 1517 ulica Składowa 10, Czerwieńsk, woj. lubuskie - posiada wolne stanowiska w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych:

w korpusie podoficerów w grupach osobowych

- radiotechnicznej

- eksploatacji systemów łączności

- eksploatacji systemów informatycznych

- przeciwlotniczych zestawów rakietowych

- rozpoznania i likwidacji skażeń

- ogólnowychowawcza

- kulturalno-oświatowa

- zarządzanie

 

w korpusie szeregowych

- kierowca kołowego transportera opancerzonego

- kierowca kategorii C

- mechanik pojazdów kołowych

- mechanik - obsługa techniczna przeciwlotniczych zestawów rakietowych bliskiego zasięgu

- mechanik pojazdów gąsienicowych

- blacharz samochodowy

- ślusarz - obróbka materiałów

 

Kwalifikacje prowadzone są w każdy wtorek i piątek tygodnia.

Telefon z JW: 261-671-251

 
 Dokładnych informacji udziela WKU Kędzierzyn – Koźle nr tel. 261-624-076 wew. 121

 

 JW. 2697 w Brzegu w dniach  04.04, 18.04, 09.05, 30.05, 13.06 i 27.06.2016 roku prowadzić będzie kwalifikacje dla ochotników do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Informacji dotyczących kwalifikacji można uzyskać w JW. pod nr. telefonów:
- w korpusie oficerskim – 261637211
- w korpusie podoficerskim – 261637213
- w korpusie szeregowych - 261637214
lub w WKU Kędzierzyn – Koźle pod nr. telefonu 261624076 wew. 121
 

 

JW 1328 - 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku – Białej, ul. Bardowskiego 3 w dniach  prowadzić będzie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w terminach: 6 i 20 IV, 11 i 25 V, 16 i 29 VI, 6 i 28 IX, 12 i 26 X, 9 i 23 XI, 7 i 20 XII na stanowiska:

- celowniczy broni pokładowej;
- kierowca kat. C;
- obsługa urządzeń wozu dowodzenia;
- ratownik medyczny;
- saper;
- strzelec;
- strzelec wyborowy;
- operator PPK;
- obsługa RGPPanc i obsługa karabinu maszynowego;
- elektromechanik - obsuga elektrowni;

Telefon kontaktowy z JW. 261-123-432


Telefon kontaktowy z WKU 261-624-076 wew. 121
 

 

JW 4009 - 6 batalion dowodzenia w Krakowie ul. Ułanów 43 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w dniach:  10 i 24 maj, 14 i 28 czerwiec, 5 i 12 lipiec, 23 i 30 sierpień, 13 i 27 wrzesień, 11 i 25 październik, 8 i 22 listopad, 1 i 13 grudzień 2016 roku na stanowiska:

W korpusie podoficerów STE sierż. st. sierż. mł. chor. - SW 20C25 - instruktor, SW 38T21 - technik pooddziału

W korpusie podoficerów starszych: chor., st. chor., st. chor. sztab. - SW 38T21 - technik pooddziału

Ponadto informujemy, że powołanie do korpusu szeregowych zawodowych realizować można bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli służbę przygotowawczą.

 

Telefon kontaktowy z JW. 261-135-538
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121
 

 

 
JW 1190 Bydgoszcz prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów. Kontakt z JW pod numerem: 261-412-725 lub 261-412-727.
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121
 

 

 JW 4539 Białobrzegi prowadzi kwalifikacje w dniu 28.10.2015r dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w specjalnościach:
kierowca kat C, CE,D
kierowca elektromechanik kat. B,C i CE
kucharz
Telefon kontaktowy z JW: 261 887 517 lub 261 887 678.
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW4724 Kraków ul. Tyniecka 45 prowadzi kwalifikacje do korpusu podoficerów i podoficerów starszych.
Szczegółowe informacje na temat wolnych stanowisk oraz procesu naboru można uzyskać pod numerem telefonu 261-132-505
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW 2980 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie, ul. Sikorskiego 41 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych w grupie pancerno-zmechanizowanej termin kwalifikacji 12-01 i 26-01 2016 godz: 8:00, ponadto kwalifikacje z pozostałych miesiącach będąprowadzone w każy drugi wtorek miesiąca.

Kontakt z JW tel. 261-315-273 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW3797 15 brygada zmechanizowana w Giżycku, al. Wojska Polskiego 21 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w specjalnościach:

kierowca czołgu T72
działonowy czołgu T72
kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego

Termin kwalifikacji drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca.

tel do JW 261-335-255

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW 2568 11 pułk artylerii w Węgorzewie, ul. Bema 7 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w grupach osobowych rekietowej i artylerii, technicznej oraz eksploatacji systemów łączności.

Termin kwalifikacji każda środa.

Kontakt z JW tel. 261-337-132

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW4808 15 pułk artylerii przeciwlotniczej w Gołdapi, ul. Partyzantów 33 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w grupie osobowej od 11 stycznia w każdy poniedziałek aż do odwołania.
Początek kwalifikacji godz. 10:00.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

-obywatelstwo polskie

-wiek poniżęj 33 lat,

-wykształcenie min. zawodowe

-odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa odbyta w pełnym wymiarze.

-odbyte ćwiczenia rotacyjne(przynajmniej 1 raz)

-niekaralność

-dobry stan zdrowia

 

Kandydaci powinni ze sobą posiadać:

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wysiłku w ramach egazminu z WF,

-strój sportowy,

-dokumenty (dowód osobisty, książeczka wosjkowa, prawa jazdy, kopia kontraktu NSR i zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych, inne dokumenty poświadczające wykształcenie i nabyte uprawnienia)

 

Kontakt z JW tel. 261-336-244

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW3390 5 pułk chemiczny Tarnowskie Góry, ul Opolska 36 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej żołnierzy NSR termin kwalifikacji 6-11-2015 godz. 8.00

Kandydaci po służbie przygotowawczej powinni posiadać przy sobie:

kserokopię świadectwa ukończenia służby przygotowawczej

kserokopię kontraktu

kserokopie zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych

prawa jazdy

dokumenty uprawnień kwalifikacyjnych

książeczkę wojskową, dowód osobisty

zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu z WF

strój sportowy

przybory do pisania

 

 

JW 2286 Opole posiada wolne stanowiska w korpusie podoficerów i oficerów w niżęj wymienionych specjalnościach wojskowych:

SW 28B01 - eksploatacja systemów łączności - ogólna STE porucznik/kapitan

SW 38A01 - ogólnologistyczna - ogólna STE porucznik/kapitan

SW 38B05 - materiałowa - gospodarka i zaopatrzenie STE porucznik/kapitan

SW 38D01 - infrastruktury - ogólna STE porucznik/kapitan

SW 28B04 - eksploatacji systemów łączności - stacjonarne systemy łączności STE porucznik/kapitan

SW 28T21 - łączności i informatyki - ogólna STE chorąży/st.chorąży/st. chor. sztab.

SW 38D23 - infrastruktury - eksploatacja urządzań instalacji i sieci elektroenergetycznych STE sierżant/st. sierżant/mł. chor.

SW 54B01 - kadrowa - ogólna STE porucznik/kapitan

SW 36A21 - likwidacji skażeń - ogólna STE sierżant/st. sierżant/mł. chorąży

SW 38D25 - infrastruktury - eksploatacja sprzętu technicznego STE sierżant/st. sierżant/mł. chorąży

SW 38D27 - infrastruktury  - eksploatacja urządzeń sanitarnych STE sierżant/st. sierżant/mł. chorąży

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW2901 Szczecin Podjuchy ul.Metalowa 39 prowadzi kwalifikacje w korpusie szeregowych zawodowych w każdą środę tygodnia godz 8.00 na stanowiska: 

obsługa spycharki gąsiennicowej

obsługa maszyn budowlanych

saper

kierowca kat C, CE

pontonier

 

Telefon kontaktowy z JW 261-454-788

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymnogi:

odbytą zasadniczą służbę wojskową (służbę przygotowawczą - odbyte ćwiczenia rotacyjne)

zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań odbycia egazminu z WF

książeczkę wojskową

dowód osobisty

dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych

życiorys (CV)

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

 

JW 4408 Sulechów, prowadzi kwalifikacje do korpusu oficerów i szeregowych w dniach 3,10,17 i 24 luty 2016, 2,9,16,23 i 30 marzec 2016,6,13,20,27 kwiecień 2016,4, 11, 18, 25 maj 2016, 1,8,15,22,29 czerwiec 2016, 7,21 wrzesień 2016, 5,19 pażdź. 2016, 2,16, listopad 2016, 7,21 grudzień 2016.

 

oficer STE por./ kpt. - grupa osobowa rakietowa i artylerii

oficer STE por./kpt. - kadrowa

szeregowi wszystkich specjalności wojskowych

 

Osoby zainteresowane służbą zawodową proszone są o wcześniejszą informacje telefoniczna z kancelarią JW - tel. 261-569-644, 261-569-551.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

 

JW1907 Opole ul.Domańskiego 68, prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych w każdy drugi wtorek miesiąca.

 

kandydaci powinni posiadać ze sobą:

-książeczkę wojskową,

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminu z WF,

-prawo jazdy,

-zaświadczenie kwalifikacyjne(uprawnienia do obsługi sprzętu),

-kontrakt na pełnienie służby w NSR

-zaświadczenie o odbyciu ćwiceń NSR,

-ubiór sportowy

 

Preferowani będą kandydaci do 35 roku życia, którzy są żołnierzami NSR i odbyli conajmniej jedno ćwiczenie.

 

Tel. kontaktowy z JW 261-625-093, 261-625-567

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 JW 1560 Sochaczew poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych na stanowisko kucharz. Osoba powinna posiadać wykształcenie gastronomiczne lub doświadczenie w pracy w zawodzie. Szczegółowych informacji udziela się pod telefonem: 261-529-625 lub dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121.

 

34 WOG w Rzeszowie - poszukuje koandydatów do uzupełnienia nw. wakujących stanowiskach służbowych:
1. Główny księgowy - szef finansów STE: mjr SW 50A01 GU 14B
2. Zastępca głównego księgowego STE: por/kpt SW 50A01 GU 12A/13B
3. Kierownik ambulatorium STE: por/kpt SW 40A01 GU 12A/13B
Szczegółowe informacje z ramienia 34 WOG można uzyskać:
Tel. 261-155-415 lub 261-155-560
Tel. WKU Kędzierzyn-Koźle 261-624-076 wew. 121.

 


Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego, Warszawa ul. Franciszka Hynka 2 - prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych. Terminy kwalifikacji pod adresem:
www.brepr.wp.mil.pl w zakładce "Dołącz do Nas!"

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓLNOCNY-WSCHÓD prowadzi kwalifikacje do zawodowej słuby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów oraz szeregowych rezerwy do niżęj wymienionych jednostek wojskowych.

JW 4092 ul. Kościuszki 24, 78-600 Wałcz
- podoficer(sierżant/st. sierż./mł. chorąży):

GRUPA eksploatacji systemów łączności
- dowódca aparatowni
- dowódca radiostacji
- dowódca terminala
- technik terminala satelitarnego

GRUPA techniczna
- technik aparatowni diagnostyczno remontowej

- szeregowych(szeregowy/st. szeregowy)

GRUPA techniczna
- kierowca kat. C+E

Telefon kontaktowy z JW 261-472-010

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

JW 4094 ul. Kościuszki 24, 78-600 Wałcz

- oficerów (porucznik/kapitan):

 

GRUPA lekarzy

- medycyna ogólna

- dowódca zespołu - lekarz

 

- oficerów (podporucznik/porucznik):

 

GRUPA lekarzy dentystów

- stomatolog - ogólna - lekarz

 

Telefon konbtaktowy z JW 261-473-113, 261-473-121

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW4509 Bielkowo, 70-308 Kobylanka

 

-podoficer starszy(chorąży/st. chorąży/st. chor. sztab)

 

GRUPA eksploatacji systemów łąćzności

- ogólna - kierownik grupy

 

-podoficer (sierżant/st. sierżant/mł. chor)

 

GRUPA ochrony informacji niejawnych

- ogólna - kierownik kancelarii

 

GRUPA kadrowa

- ogólna - podoficer sztabowy

 

GRUPA geograficzna

- ogólna - podoficer sztabowy

 

GRUPA eksploatacji systemów informatycznych

- ogólna - podoficer sztabowy

 

GRUPA pancerno zmechanizowana

- ogólna - instruktor

 

GRUPA rozpoznania i likwidacji skażeń

- ogólna - instruktor

 

GRUPA ogólno-logistyczna

- ogólna - podoficer sztabowy

 

GRUPA techniczna

- nadzór teczhniczno-eksploatacyjny - podoficer sztabowy

- eksploatacja pojazdów kolowych

 

GRUPA rozpoznania ogołnego

- ogólna - zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny

 

GRUPA artyleri PL

- zestawy artyleryjskie - zastępca dowódcy plutonu, dowódca obsługi

 

GRUPA PL zestawy rakietowe

- przenośne zestawy artyleryjskie - zastępca dowódcy plutonu, dowódca druzyny

 

GRUPA techniczna

- eksploatacja i gospodarka w służbie czołgowo samochodowej - tehcnik oompanii

- kierownik warsztatu - dowódca drużyny

- kierownik warsztatu - dowódca dru żyny remontowej

 

podoficer młodszy (kapral/st. kapral/plutonowy)

 

GRUPA ochrony informacji niejawnych

- obsługa kancelarii - kancelista

 

GRUPA saperska

- eksploatacja sprzętu do prac ziemnych - dowódca drużyny

 

GRUPA eksploatacji systemów łącznośći

- obsluga wozu dowodzenia - dowódca wozu dowodzenia

 

GRUPA artylerii PL

- zestawy artyleryjskie - dwódca obsługi

 

GRUPA PL zestawów rakietowych

- przenosne zestawy rakietowe - dowódca rużyny

 

GRUPA rozpoznania i likwidacji skażeń

- rozpoznainie i analaiza skażęń - dowódca obsługi - dowodca drużyny

 

GRUPA ratownictwa medycznego

- ratownictwo medyczne - ratownik medyczny

 

szeregowych (szeregowy/st. szeregowy)

 

GRUPA pancerno zmechanizowana

- kierowca kołowego transportera opancerzonego

 

GRUPA techniczna

- kierowca kat C, C+E

 

tel do JW 261-461-125

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121


 JW 4231 Komprachcice - prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w terminach: 07-06, 12-07, 09-08, 13-09, 11-10, 08-11, 13-12 2016r.

szeregowi(szeregowy/st. szeregowy)

GRUPA techniczna

- kierowca kat. C+E

 

 

Tel do JW 261-621-310

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121