Strona Główna BIP Strona Główna
- Terminy kwalifikacji - miejsce
 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA-2016


         Udający się na kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej kandydat zabiera:

Dowód osobisty

Książeczkę wojskową

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje i uprawnienia

Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egzaminu ze sprawności fizycznej

Kontrakt NSR (jeśli został zawarty)

Strój sportowy

Skierowanie z  WKU na kwalifikacje (jeśli zostało wydane)

       Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu ul. Łukasiewicza 11 osobiście lub telefonicznie  tel. (77) 4821141 w. 121

TERMINY I MIEJSCA KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

 


17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 17 prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w każdy wtorek miesiąca o godzinie 8.00. Kandydaci przystępujący do kwalifikacji powinni posiadać:

-zaświadczenie ze służby przygotowawczej (którzy ją odbyli)

 

-kontrakt z NSR

 

-odbyte ćwiczenia rotacyjne

 

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egazaminu z WF.

 

Kwalifikacje dotyczą tylko korpusu na stanowiska szeregowych zawodowych.

 

Telefon kontaktowy z jw 261-67-42-65 lub WKU Kędzierzyn-Koźle (77) 482-11-41 wew. 121.

 

JW 4115 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach ul. gen Andersa 47 na dzień 04.10.2016 nie posiada żadnych wolnych stanowisk w korpusie szeregowych.

Tel do JW 261-111-726.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. (77) 4811141 wew 121

 

 


 

 

PROPOZYCJE DLA PODOFICERÓW REZERWY

 


JW 4495 - 16 batalion powietrznodesantowy Kraków ul. Wrocławska 82 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Telefon kontaktowy z JW: 261-134-602

 W roku 2016 w terminach : 13 i 27 IX, 11 i 25 X, 8 i 22 XI, 6 i 13 XII

 W specjalnościach wojskowych:

kierowca B,C,CE

radiotelefonista

monter - budowa i obsługa polowych sieci kablowych

saper zwiadowca

saper

zwiadowca - obłsuga urządzeni i pojazdów do rozminowania

celowniczy RGPPANC

obsługa moździerza lekkiego

operatoor PPK

ratownik medyczny

strzelec - spadochronowa

elektromechanik - obsługa elektrowni

elektromechanik pojazdów samochodowych

mechanik rusznikarz

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 


 

JW 4686 - 6 batalion logistyczny Kraków ul. Głowackiego 11 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 2016 roku w następujących terminach:

6 i 27 IX, 11 i 25 X, 15 i 29 XI, 6 i 13 XII

 

Telefon kontaktowy z JW: 261-134-265

W specjalnościach wojskowych:
- kierowca kat CE

- radiotelefonista

- mechanik pojazdów kołowych


Telefon kontaktowy z JW: 261-134-265. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

  JW 1749 - 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie al. Wojska Polskiego 250 w każdy wtorek miesiąca (do odwołania) prowadzi kwalifikacje
do zawodowej służby wojskowej. O przyjęcie do służby ubiegać się mogą:
- żołnierze po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
- żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych.
Każdy kandydat powinień posiadać ze sobą:
- książeczkę wojskową,
- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwsazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej,
- strój sportowy,
- przybory do pisania.
Wolne stanowiska na jakie prowadzone są kwalifikacje - stopień szer./st. szer.:
- kierowca kat. C+E
- kierowca kat. C
- młodszy kierowca kat. B/elektromechanik
- kierowca kat. C/operator
- kierowca kat. C/obsługa
- kierowca kat. C/ślusarz
- kierowca kat. C/kucharz
- kierowca kat. C+E/elektromechanik
- kierowca kat. C/celowniczy
- kierowca kat. C/radiotelegrafista
- młodszy kierowca kat. C/operator
- kierowca kołowego transportera opancerzonego
- kierowca kołowego transportera opancerzonego/zwiadowca
- kierowca kołowego transportera opancerzonego/ratownik
- kierowca kołowego transportera opancerzonego/mechanik
- kucharz
- obsługa moździerza
- obsługa wyrzutni artylerii rakietowej
- operator
- radiotelefonista zwiadowca
- celowniczy RPG
- celowniczy KM
- mechanik spawacz
- zwiadowca
- działonowy operator

Telefon kontaktowy do JW: 261-454-031
Miejsce pełnienia służby Szczecin, Stargard, Choszczno
Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

  


 

JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72 prowadzi w dniu 7 października 2016r.  o godzinie 8:30 kwalifikację kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.


Kandydaci udający się na kwalifikację powinni posiadać:

-książeczka wojskowa

-dokumenty dot. kwalifikacji zawodowych(świadectwo szkolne, prawo jazdy itd.)

-zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań w ramach egzaminu z WF

-strój sportowy

-przybory piśmiennicze

 

 Telefon kontaktowy z JW: 261-167-714.


Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 


 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu posiada wolne stanowisko służbowe STE - porucznik/kapitan, SW 36A02 - grupa osobowa rozpoznania i likwidacji skażeń. Telefon kontaktowy WSZW  Poznań: 261 572 056

 

 

 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. (77) 4811141 wew 121

 


 

Jednostka Wojskowa 3391 w Zamościu prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w dniu: 13 października 2016 o godz. 8.00.

 

Zgłaszający się na kwalifikacje powinni posiadać:

aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z WF,

oświadczenie o niekaralności,

dane dotyczące przebiegu służby,

ubiór sportowy,

środki piśmiennicze,

dokumenty posiadanie kwalifikacji

oraz dokument osobisty.

Kandydaci spośród żołnierzy służby NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.

 

 Telefon kontaktowy z JW: 261-181-307

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121. 

 


11 Batalion Dowodzenia Żagań (JW 4071) ul. Żarska 52 w dniu 18.10.2016 r. i 20.10.2016 r.
od godz. 8.00 (czas stawiennictwa 7.45 biuro przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej ul. Żarska 1) będzie prowadził rozmowy kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej:

 

1) w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.)

w korpusach osobowych:
- łączności i informatyki,
- inż. wojskowej,
- logistyki,

2) w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy rezerwy posiadających kontrakt w ramach NSR,  żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową, w szczególności w specjalnościach wojskowych:
- kierowca kat. C, C+E, T

Osoby zainteresowane służbą na czas kwalifikacji powinny posiadać:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciw wskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy)
- książeczka wojskowa
- dowód osobisty
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (dot. żołnierzy NSR)
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (dot. żołnierzy NSR)
- inne dokumenty kwalifikacyjne (prawa jazdy, certyfikaty, świadectwa zaświadczenia)
- ubiór sportowy
 
Telefon kontaktowy z JW 261-688-457

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.  

 


JW 2566 - 11 pułk artylerii w Węgorzewie ul. Gen. Józefa Bema 7 prowadzi nabór do korpusu szeregowych, podoficerów i oficerów. Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej:

 

rakietowej i artylerii,

logistyki,

łączności i informatyki,

żołnierzy innych specjalności posiadający przydatne wykrzształcenie cywilne bądź uprawnienia przydatne na stanowiskach służbowych.

 

Kwalifikacja prowadzona będzie w każdą środę o godz. 7:30 na terenie 11 pa. Termin kwalifikacji może ulec zmianie w związku z tym przekazuję nr telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji na temat kwalifikacji: 261-337-132 lub 261-337-130 fax: 261-337-222.

 

Kandydaci winni ze sobą posiadać:

 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań w egzaminie sprawności fizycznej

książeczkę wojskową

dowód osobisty

prawo jazdy

zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych ( tylko żołnierze NSR)

inne dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe

w przypadku byłych żołnierzy zawodowych - świadectwo służby

honorowane będą oryginalne zaświadczenia z przeprowadzonego egzaminu ze sprawności fizycznej przeprowadzone w innych JW w 2015 roku

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 


 

JW 2399 w Świętoszowie ul. Sztabowa 1 informuje, Prowadzi kwalifikacje do korpusu podoficerów starszych, podoficerów i szeregowych w każdy czwartek o godzinie 8:00 odbywają się kwalifikacje kandydatów któzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej. Nadmienię, że zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych powołać można kandydata który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy.

 

- z ukończoną zasadniczą służbą wojskową

 

- z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym co najmniej jednym ćwiczeniem rotacyjnym

 

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach: etap pierwszy - rozmowa kwalifikacyjna (przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wyształcenie oraz ukończone kursy), etap drugi - sprawdzian sprawności fizycznej (kandydat powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych).

 

Ponadto informuję, że w korpusie szeregowych zawodowych 10 Brygada Kawalerii Pancernej posiada wakaty: działonowy, kierowca, ładowniczy czołogu Leopard-2, kierowca kat. C, kierowca kat. C - magazynier, kierowca kat. C+E - obsługa urządzeń MPS, elektromechanik pojazdów mechanicznych, mechanik pojazdów gąsienicowych - spawacz, elektromechanik pojazdów mechanicznych, kierowca kat. C - spawacz, kierowca kat. C - ślusarz, ślusarz.

 

telefon kontaktowy z JW: 261-685-015, 261-685-090 lub 261-685-017

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 


 

 JW 1145 - 23 Pułk Artylerii w Bolesławcu posiada wolne stanowiska dla żołnierzy rezerwy, kandydatów na żołnierzy zawodowych w następujących specjalnościach wojskowych:

 

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T65, 34T64

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T64, 38172

KIEROWCA – OPERATOR                      - 38T65, 38B70

KIEROWCA – OBSŁUGA             - 38T64, 34C61

KIEROWCA – MECHANIK                       - 20B72, 38T75

ELEKTROMECHANIK                              - 34T64

MECHANIK                                     - 38T83

KIEROWCA                                     - 38T64

KIEROWCA                                     - 38T70

OPERATOR                                    - 38C62

KIEROWCA – ŚLUSARZ             - 38T64, 38T81

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T64, 28T68

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T64, 28T68

ŚLUSARZ                                        - 38T81

TOKARZ                                          - 38T81

KIEROWCA                                     - 38T64

KIEROWCA – OBSŁUGA             - 38T64, 38B69

KIEROWCA – OBSŁUGA             - 38T64, 34C61

Dodatkowe informacje można uzyskać w Jednostce Wojskowej pod numerem telefonu 261 646 608 lub w WKU K-Koźle tel.  261-624-076 wew 121 

 2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach wojskowych:
- Kierowca/elektromechanik SW 38-T64/28-B-70
- Elektromechanik SW 34-T64
- Młodszy mechanik SW 38-T-64

Kwalifikacje (po wcześniejszym ustaleniu terminu) będą prowadzone w każdym tygodniu w poniedziałek lub środę. Telefony kontaktowe z JW: 261-371-191 lub WKU Kędzierzyn – Koźle tel. 261-624-076 wew. 121.

 


  

JW 1328 - 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku – Białej, ul. Bardowskiego 3 w dniach  prowadzić będzie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w terminach:20 VII, 17 VIII, 6 i 28 IX, 12 i 26 X, 9 i 23 XI, 7 i 20 XII na stanowiska:

- kierowca kat. C;
- elektromechanik - obsuga elektrowni;
- obsługa moździerza lekkiego
- obsługa przyrządów pomiarowo-topograficznych

 

Telefon kontaktowy z JW. 261-123-432


Telefon kontaktowy z WKU 261-624-076 wew. 121
 


 

JW 4009 - 6 batalion dowodzenia w Krakowie ul. Ułanów 43 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w dniach:  11 i 25 październik, 8 i 22 listopad, 1 i 13 grudzień 2016 roku na stanowiska:


SW 20-C-25 grupa osobowa aeromobilna - instruktor spadochronowy - podoficer.
SW 34-A-21 starszy nurek
SW 54-D-21 grupa osobowa pełnomocnik d/s ochrony informacji nieajwnych - ogólna - podoficer starszy.
SW 38-T-21 technik pododdziałów w służbie czołgowo samochodowej - podoficer

SW 40-H-01 zastępca dowódcy zespołu ratownik medyczny - podporucznik, porucznik


Dla stopni etatowych stanowisk służbowych podoficerów określono następujące stopnie wojskowe:
- podoficer młodszy: kapral, st. kapral, plutonowy.
- podoficer: sierżant, st. sierżant, mł. chorązy.
- podoficer starszy: chorąży, st. chorąży, st. chorąży sztabowy.
 

Telefon kontaktowy z JW. 261-135-538
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


 

 
JW 1190 Bydgoszcz prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów. Kontakt z JW pod numerem: 261-412-725 lub 261-412-727.
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121
 

 

 JW 4539 Białobrzegi prowadzi kwalifikacje w dniu 28.10.2015r dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w specjalnościach:
kierowca kat C, CE,D
kierowca elektromechanik kat. B,C i CE
kucharz
Telefon kontaktowy z JW: 261 887 517 lub 261 887 678.
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


JW4724 Kraków ul. Tyniecka 45 prowadzi kwalifikacje do korpusu podoficerów i podoficerów starszych.
Szczegółowe informacje na temat wolnych stanowisk oraz procesu naboru można uzyskać pod numerem telefonu 261-132-505
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


JW 2980 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie, ul. Sikorskiego 41 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych w grupie pancerno-zmechanizowanej termin kwalifikacji 12-01 i 26-01 2016 godz: 8:00, ponadto kwalifikacje z pozostałych miesiącach będąprowadzone w każy drugi wtorek miesiąca.

Kontakt z JW tel. 261-315-273 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


JW3797 15 brygada zmechanizowana w Giżycku, al. Wojska Polskiego 21 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w specjalnościach:

kierowca czołgu T72
działonowy czołgu T72
kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego

Termin kwalifikacji drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca.

tel do JW 261-335-255

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


JW 2568 11 pułk artylerii w Węgorzewie, ul. Bema 7 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w grupach osobowych rekietowej i artylerii, technicznej oraz eksploatacji systemów łączności.

Termin kwalifikacji każda środa.

Kontakt z JW tel. 261-337-132

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


JW4808 15 pułk artylerii przeciwlotniczej w Gołdapi, ul. Partyzantów 33 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w grupie osobowej od 11 stycznia w każdy poniedziałek aż do odwołania.
Początek kwalifikacji godz. 10:00.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

-obywatelstwo polskie

-wiek poniżęj 33 lat,

-wykształcenie min. zawodowe

-odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa odbyta w pełnym wymiarze.

-odbyte ćwiczenia rotacyjne(przynajmniej 1 raz)

-niekaralność

-dobry stan zdrowia

 

Kandydaci powinni ze sobą posiadać:

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wysiłku w ramach egazminu z WF,

-strój sportowy,

-dokumenty (dowód osobisty, książeczka wosjkowa, prawa jazdy, kopia kontraktu NSR i zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych, inne dokumenty poświadczające wykształcenie i nabyte uprawnienia)

 

Kontakt z JW tel. 261-336-244

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

 


 

JW 2286 Opole posiada wolne stanowiska w korpusie podoficerów i oficerów w niżęj wymienionych specjalnościach wojskowych:

SW 28B01 - eksploatacja systemów łączności - ogólna STE porucznik/kapitan

SW 38A01 - ogólnologistyczna - ogólna STE porucznik/kapitan

SW 38B05 - materiałowa - gospodarka i zaopatrzenie STE porucznik/kapitan

SW 38D01 - infrastruktury - ogólna STE porucznik/kapitan

SW 28B04 - eksploatacji systemów łączności - stacjonarne systemy łączności STE porucznik/kapitan

SW 28T21 - łączności i informatyki - ogólna STE chorąży/st.chorąży/st. chor. sztab.

SW 38D23 - infrastruktury - eksploatacja urządzań instalacji i sieci elektroenergetycznych STE sierżant/st. sierżant/mł. chor.

SW 54B01 - kadrowa - ogólna STE porucznik/kapitan

SW 36A21 - likwidacji skażeń - ogólna STE sierżant/st. sierżant/mł. chorąży

SW 38D25 - infrastruktury - eksploatacja sprzętu technicznego STE sierżant/st. sierżant/mł. chorąży

SW 38D27 - infrastruktury  - eksploatacja urządzeń sanitarnych STE sierżant/st. sierżant/mł. chorąży

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


5 pułk inżynieryjny JW 2901 Szczecin - Podjuchy ul. Metalowa 39, w każdą środę w godz. 08.00 - 12.00  
prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.
Preferowane specjalności ubiegających się do zawodowej służby wojskowej:
- kierowca kat. C, C+E;
- kierowca kat. C operator koparki jednoczerpakowej,

- kierowca kat. C - obsługa urządzeń mechanicznych i rurociągowych MPS.

Kierowani na kwalifikacje powinni posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych powyżej.

Dokładne informacje można uzyskać w JW pod nr tel. 261 454 788
oraz w WKU K-Koźle osobiście lub pod nr. telefonu 261 624 076 wew. 121

 


JW 4408 Sulechów, prowadzi kwalifikacje do korpusu oficerów i szeregowych w dniach 3,10,17 i 24 luty 2016, 2,9,16,23 i 30 marzec 2016,6,13,20,27 kwiecień 2016,4, 11, 18, 25 maj 2016, 1,8,15,22,29 czerwiec 2016, 7,21 wrzesień 2016, 5,19 pażdź. 2016, 2,16, listopad 2016, 7,21 grudzień 2016.

 

oficer STE por./ kpt. - grupa osobowa rakietowa i artylerii

oficer STE por./kpt. - kadrowa

szeregowi wszystkich specjalności wojskowych

 

Osoby zainteresowane służbą zawodową proszone są o wcześniejszą informacje telefoniczna z kancelarią JW - tel. 261-569-644, 261-569-551.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


 

JW1907 Opole ul.Domańskiego 68, prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych w dniu 08-11-2016 godz. 8:00 na stanowiska:

- kierowca kat. C

- kierwoca kat. C+E

 

kandydaci powinni posiadać ze sobą:

-książeczkę wojskową,

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminu z WF,

-prawo jazdy,

-zaświadczenie kwalifikacyjne(uprawnienia do obsługi sprzętu),

-kontrakt na pełnienie służby w NSR

-zaświadczenie o odbyciu ćwiceń NSR,

-ubiór sportowy

 

Preferowani będą kandydaci do 35 roku życia, którzy są żołnierzami NSR i odbyli conajmniej jedno ćwiczenie.

 

Tel. kontaktowy z JW 261-625-093, 261-625-567

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 JW 1560 Sochaczew poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych na stanowisko kucharz. Osoba powinna posiadać wykształcenie gastronomiczne lub doświadczenie w pracy w zawodzie. Szczegółowych informacji udziela się pod telefonem: 261-529-625,261-529-626,261-529-627 lub dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121.

 

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

 


Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego, Warszawa ul. Franciszka Hynka 2 - prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych. Terminy kwalifikacji pod adresem:
www.brepr.wp.mil.pl w zakładce "Dołącz do Nas!"

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓLNOCNY-WSCHÓD prowadzi kwalifikacje do zawodowej słuby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów oraz szeregowych rezerwy do niżęj wymienionych jednostek wojskowych.

JW 4092 ul. Kościuszki 24, 78-600 Wałcz
- podoficer(sierżant/st. sierż./mł. chorąży):

GRUPA eksploatacji systemów łączności
- dowódca aparatowni
- dowódca radiostacji
- dowódca terminala
- technik terminala satelitarnego

GRUPA techniczna
- technik aparatowni diagnostyczno remontowej

- szeregowych(szeregowy/st. szeregowy)

GRUPA techniczna
- kierowca kat. C+E

Telefon kontaktowy z JW 261-472-010

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

JW 4094 ul. Kościuszki 24, 78-600 Wałcz

- oficerów (porucznik/kapitan):

 

GRUPA lekarzy

- medycyna ogólna

- dowódca zespołu - lekarz

 

- oficerów (podporucznik/porucznik):

 

GRUPA lekarzy dentystów

- stomatolog - ogólna - lekarz

 

Telefon konbtaktowy z JW 261-473-113, 261-473-121

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW4509 Bielkowo, 70-308 Kobylanka

 

-podoficer starszy(chorąży/st. chorąży/st. chor. sztab)

 

GRUPA eksploatacji systemów łąćzności

- ogólna - kierownik grupy

 

-podoficer (sierżant/st. sierżant/mł. chor)

 

GRUPA ochrony informacji niejawnych

- ogólna - kierownik kancelarii

 

GRUPA kadrowa

- ogólna - podoficer sztabowy

 

GRUPA geograficzna

- ogólna - podoficer sztabowy

 

GRUPA eksploatacji systemów informatycznych

- ogólna - podoficer sztabowy

 

GRUPA pancerno zmechanizowana

- ogólna - instruktor

 

GRUPA rozpoznania i likwidacji skażeń

- ogólna - instruktor

 

GRUPA ogólno-logistyczna

- ogólna - podoficer sztabowy

 

GRUPA techniczna

- nadzór teczhniczno-eksploatacyjny - podoficer sztabowy

- eksploatacja pojazdów kolowych

 

GRUPA rozpoznania ogołnego

- ogólna - zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny

 

GRUPA artyleri PL

- zestawy artyleryjskie - zastępca dowódcy plutonu, dowódca obsługi

 

GRUPA PL zestawy rakietowe

- przenośne zestawy artyleryjskie - zastępca dowódcy plutonu, dowódca druzyny

 

GRUPA techniczna

- eksploatacja i gospodarka w służbie czołgowo samochodowej - tehcnik oompanii

- kierownik warsztatu - dowódca drużyny

- kierownik warsztatu - dowódca dru żyny remontowej

 

podoficer młodszy (kapral/st. kapral/plutonowy)

 

GRUPA ochrony informacji niejawnych

- obsługa kancelarii - kancelista

 

GRUPA saperska

- eksploatacja sprzętu do prac ziemnych - dowódca drużyny

 

GRUPA eksploatacji systemów łącznośći

- obsluga wozu dowodzenia - dowódca wozu dowodzenia

 

GRUPA artylerii PL

- zestawy artyleryjskie - dwódca obsługi

 

GRUPA PL zestawów rakietowych

- przenosne zestawy rakietowe - dowódca rużyny

 

GRUPA rozpoznania i likwidacji skażeń

- rozpoznainie i analaiza skażęń - dowódca obsługi - dowodca drużyny

 

GRUPA ratownictwa medycznego

- ratownictwo medyczne - ratownik medyczny

 

szeregowych (szeregowy/st. szeregowy)

 

GRUPA pancerno zmechanizowana

- kierowca kołowego transportera opancerzonego

 

GRUPA techniczna

- kierowca kat C, C+E

 

tel do JW 261-461-125

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121


 JW 4231 Komprachcice - wstrzymuje kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych od miesiąca września 2016 r.

Tel do JW 261-621-310

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121


JW 4161 w Kłodzku, ul. Walecznych 59 - prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w dniach 29 września, 27 października, 24 listopada 2016 godzinie 8:00
Kandydaci powinni ze sobą posiadać :
- dowód osaobisty
- książeczka wojskowa
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminu z WF
- prawo jazdy
- inne dokumenty kwalif. zawodowych
- strój sporotwy

Kwalifikacje będą prowadzone w specjalnościach wojskowych:
- kierwoca kat. C, C+E,
- strzelec
- celowniczy RGPPanc
-strzelec wyborowy
-radiotelefonista

Telefon kontaktowy do JW 261-647-213
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


JW 3293 w Powidzu, ul. Witkowska 8 poszukuje do zawodowej służby wojskowej byłych żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów (porucznik, kapitan) w specjalnoiściach wojskowych logistyki ogólnowojskowych i innych.
telefon kontaktowy z JW 261-544-694

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121


 JW 2711 Międzyrzecz ul.Wosjak Polskeigo 17 - 17 grupa zabezpieczenia medycznego - Posiada wolne wakaty w korpusie szeregowych rezerwy na stanowaiska:

- kierowca kat. C, C+E

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121


 JW2454 Świnoujście - posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych w jednostkach brzegowych marnarki wojennej m. Świnoujście i Dziwnów

w specjalnościach:

- kierowca kat C, C+E

- kucharz

-elektryk

 

Telefon konbtaktowy do KPW Świnoujście 261-243-318, 261-242-634

Telefon kontaktowy 8 bsap MW w Dziwnowie 261-248-386, 261-248-272

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121


 JW 5018 Dziwnów, prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych na stanowiska:

- nurek elektromechanik

- kierowca zwiadowca

 

Kontakt z JW 261-248-272

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121


Jednostka Wojskowa 2750 w Świnoujściu posiada wolne stanowiska w korpusie podoficerskim
w n/w grupach osobowych:
Podoficer (sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży)
Korpus osobowy marynarki wojennej:
1) grupa osobowa pokładowa
    - młodszy podoficer sztabowy SW 24-B-21;
2) grupa osobowa nawigacyjna i hydrograficzna
    - kierownik działu SW 24-D-23;
3) grupa osobowa techniczna
    - dowódca grupy SW 24-T-23;
Korpus Osobowy Kryptologii i Cyberbezpieczeństwa:
1) grupa osobowa kryptologii;
    - zastępca kierownika kancelarii kryptograficznej - starszy kurier kryptografii SW 29-A-21
    - szef działu - dowódca grupy SW 29-A-21;
Korpus Osobowy Logistyki:
1) grupa osobowa ogólnologistyczna
    - starszy podoficer sztabowy SW 38-A-21
prowadzi także kwalifikacje do korpusu szeregowych na stanowiska:
- syg nalista;
- elektryk;
- planszecista;
- kucharz okrętowy;
- drenażysta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Jednostce Wojskowej 2750 pod tel. nr: 261-242-521 i 261-242-208
oraz w WKU Kędzierzyn - Koźle osobiście lub pod nr. tel. 261-624-076 wew. 121.


 Jednostka Wojskowa 3854 w Świnoujściu posiada wolne stanowiska w korpusach oficerskim i podoficerskim
w n/w grupach osobowych:
1) oficer:
    Grupa eksploatacji systemów łączności
    - oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego;
    Grupa osobowa pokładowa
    - dowódca grupy jednostek pływających - dowódca okrętu;
    - dowódca okrętu;
    - dowódca działu;
    - zastępca dowódcy okrętu;
    Grupa osobowa techniczna
    - inżynier - dowódca działu okrętu grupowego.
2) podoficer:
    Grupa osobowa działań nurkowych
    - technik;
    - starszy operator;
    Grupa osobowa pokładowa
    - starszy technik;
    Grupa osobowa techniczna
    - dowódca drużyny;
    Grupa osobowa ratownictwa medycznego
    - ratownik medyczny - starszy kierowca
Szczegółowe informacje można uzyskać w Jednostce Wojskowej 3854 pod tel. nr 261-242-521  
oraz w WKU Kędzierzyn - Koźle osobiście lub pod tel. 261-624-076 wew. 121.


 Jednostka Wojskowa 1128 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku posiada wolne stanowiska w korpusie podoficerskim
w n/w grupach osobowych:
Korpus Osobowy Medyczny:
1) grupa osobowa lekarzy;
    - młodszy lekarz SW 40-A-01 - ppor./por.;
    - młodszy asystent SW 40-A-01 - ppor./por.;
    - kierownik SW 40-A-01
Korpus Osobowy Sił Powietrznych::
1) grupa osobowa nawigatorów;
    - oficer rozpoznania SW 22-C-01/28-D-12 - ppor./por.;
2) grupa osobowa ruchu lotniczego;
    - kontroler lotniska SW 22-E-02/22-E-03 - ppor./por.;
    - asystent kontrolera lotniska SW 22-E-22/22-E-24 - pdf. st.;
    - kontroler ruchu naziemnego SW 22-E-22/22-E-24 - pdf.
3) grupa osobowa meteorologiczna;
    - szef służby meteorologicznej - szef lotniskowego biura meteorologicznego I kat. SW22-F-03 - por./kpt.;
    - starszy obserwator meteorologiczny SW 22-F-23 - pdf.;
    - obserwator meteorologiczny SW 22-F-21 - pdf. mł..
4) grupa osobowa radiotechniczna;
    - starszy technik SW 22-G-24 - pdf.;
    - technik SW-22-G-24 - pdf.
5) grupa osobowa ubezpieczenia lotów;
    - inżynier SW 22-H-01 - ppor./por.
6) grupa osobowa inżynieryjno - lotnicza;
    - starszy inżynier SW 22-J-01, 22-J-05, 22-J-10 - por./kpt.;
    - dowódca klucza technicznego SW 22-J-04, 22-J-05, 22-J-06 - por./kpt.;
    - dowódca klucza SW 22-J-06 - por./kpt.
    - starszy technik samolotu SW 22-J-38 - pdf.;
    - starszy technik SW 22-J-24 - pdf.;
    - technik samolotu SW 22-J-28 - pdf.
Korpus Osobowy Łączności i Informatyki::
1) grupa osobowa eksploatacji systemów łączności;
    - dowódca obsługi SW 28-B-26 - pdf.
Korpus Osobowy Logistyki:
1) grupa osobowa ogólnologistyczna;
    - dowódca kompanii SW 38-A-01 - por./kpt.
2) grupa osobowa materiałowa;
    - szef służby SW 38-B-04 - por./kpt.
3) grupa osobowa infrastruktury;
    - dowódca kompanii SW 38-D-01 - por./kpt.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Jednostce Wojskowej 1128 pod tel. nr: 261-536-297 i 261-536-249
oraz w WKU Kędzierzyn - Koźle osobiście lub pod nr. tel. 261-624-076 wew. 121.


 4 batalion inżynieryjny JW 3444 Głogów ul. Wojska Polskiego 58, w dniu 04.10, 8.11, 6.12  2016 r. o godzinie 8.00
przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.
Preferowane specjalności ubiegających się do zawodowej służby wojskowej:
- szeregowi STE - szer., SW 38-T-64, 38-T-65 - kierowca kat. C, C+E

Dokładne informacje można uzyskać w JW pod nr tel. 261678004
lub w WKU K-Koźle osobiście lub pod nr. telefonu 261624076 wew. 121


JW 3841 Rzeszów ul. Lwowska 5 (1 batalion strzelców podhalańskich), poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska:
- dowódca plutonu, SW 20-B-01, STE: ppor./por. - 5 stanowisk;
- dowódca plutonu, SW 30-A-01, STE: ppor./por. - 1 stanowisko;
- dowódca drużyny, SW 20-B-23, STE: podoficer - 8 stanowisk;
- podoficer sztabowy, SW 28-B-21, STE: podoficer - 1 stanowisko
Dokładne informacje można uzyskać w JW pod nr tel. 261155306
lub w WKU K-Koźle osobiście lub pod nr. telefonu 261624076 wew. 121


 Jednostka Wojskowa 2414 w Warszawie ul. Żwirki i Wigury Nr 9/13 posiada wolne stanowiska w korpusie:

PODOFICERSKIM:
- podoficer specjalista-Sekcja Ochrony Obiektów - SW 20B21 - STE: podoficer starszy
- komendant ochrony - Sekcja Ochrony Obiektów - SW 20B21 - STE: podoficer starszy
- młodszy podoficer specjalista - Sekcja Logistyki SW 38A22 - STE: podoficer starszy
- młodszy podoficer specjalista - Sekcja Wsparcia Dowodzenia  i Łączności SW28B21- STE: podoficer starszy
- dowódca plutonu - Batalion Logistyczny SW 38A21 - STE:podoficer starszy
- dowódca plutonu - Batalion Logistyczny SW 34A27 - STE:podoficer starszy
- dowódca aparatowni - Batalion Logistyczny SW 29A21/28B32 - STE:podoficer
- dowódca aparatowni - Batalion Logistyczny  SW 29A21/28B32 - STE podoficer

SZEREGOWYCH:
- operator kierowca - Batalion Logistyczny SW 34A71/38T64 - obsługa koparki jednoczerpakowej-kierowca kat.C
- mechanik(ruszniukarz) - Batalion Logistyczny SW 38T83

Szczegółowe informacje można uzyskać w Jednostce Wojskowej 2414 pod tel. nr: 727-040-917 lub 261-847-150
oraz w WKU Kędzierzyn - Koźle osobiście lub pod nr. tel. 261-624-076 wew. 121.