Strona Główna BIP Strona Główna
- Terminy kwalifikacji - miejsce
 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA-2016


         Udający się na kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej kandydat zabiera:

Dowód osobisty

Książeczkę wojskową

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje i uprawnienia

Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egzaminu ze sprawności fizycznej

Kontrakt NSR (jeśli został zawarty)

Strój sportowy

Skierowanie z  WKU na kwalifikacje (jeśli zostało wydane)

       Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu ul. Łukasiewicza 11 osobiście lub telefonicznie  tel. (77) 4821141 w. 121

TERMINY I MIEJSCA KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

 


17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 17 prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w każdy wtorek miesiąca o godzinie 8.00. Kandydaci przystępujący do kwalifikacji powinni posiadać:

-zaświadczenie ze służby przygotowawczej (którzy ją odbyli)

 

-kontrakt z NSR

 

-odbyte ćwiczenia rotacyjne

 

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egazaminu z WF.

 

Kwalifikacje dotyczą tylko korpusu na stanowiska szeregowych zawodowych.

 

Telefon kontaktowy z jw 261-67-42-65 lub WKU Kędzierzyn-Koźle (77) 482-11-41 wew. 121.

 

JW 4115 6 batalion powietrzno-desantowy w Gliwicach ul. gen Andersa 47 na dzień 05.12.2016 nie posiada żadnych wolnych stanowisk w korpusie szeregowych.

Tel do JW 261-111-726.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. (77) 4811141 wew 121

 

 


 

 

PROPOZYCJE DLA PODOFICERÓW REZERWY

 


JW 4495 - 16 batalion powietrznodesantowy Kraków ul. Wrocławska 82 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Telefon kontaktowy z JW: 261-134-602

 W roku 2016 w terminach : 13 i 27 IX, 11 i 25 X, 8 i 22 XI, 6 i 13 XII

 W specjalnościach wojskowych:

kierowca B,C,CE

radiotelefonista

monter - budowa i obsługa polowych sieci kablowych

saper zwiadowca

saper

zwiadowca - obłsuga urządzeni i pojazdów do rozminowania

celowniczy RGPPANC

obsługa moździerza lekkiego

operatoor PPK

ratownik medyczny

strzelec - spadochronowa

elektromechanik - obsługa elektrowni

elektromechanik pojazdów samochodowych

mechanik rusznikarz

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 


 

JW 4686 - 6 batalion logistyczny Kraków ul. Głowackiego 11 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 2016 roku w następujących terminach:

6 i 27 IX, 11 i 25 X, 15 i 29 XI, 6 i 13 XII

 

Telefon kontaktowy z JW: 261-134-265

W specjalnościach wojskowych:
- kierowca kat CE

- radiotelefonista

- mechanik pojazdów kołowych


Telefon kontaktowy z JW: 261-134-265. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

  JW 1749 - 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie al. Wojska Polskiego 250 w każdy wtorek miesiąca (do odwołania) prowadzi kwalifikacje
do zawodowej służby wojskowej. O przyjęcie do służby ubiegać się mogą:
- żołnierze po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
- żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych.
Każdy kandydat powinień posiadać ze sobą:
- książeczkę wojskową,
- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwsazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej,
- strój sportowy,
- przybory do pisania.
Wolne stanowiska na jakie prowadzone są kwalifikacje - stopień szer./st. szer.:
- kierowca kat. C+E
- kierowca kat. C
- młodszy kierowca kat. B/elektromechanik
- kierowca kat. C/operator
- kierowca kat. C/obsługa
- kierowca kat. C/ślusarz
- kierowca kat. C/kucharz
- kierowca kat. C+E/elektromechanik
- kierowca kat. C/celowniczy
- kierowca kat. C/radiotelegrafista
- młodszy kierowca kat. C/operator
- kierowca kołowego transportera opancerzonego
- kierowca kołowego transportera opancerzonego/zwiadowca
- kierowca kołowego transportera opancerzonego/ratownik
- kierowca kołowego transportera opancerzonego/mechanik
- kucharz
- obsługa moździerza
- obsługa wyrzutni artylerii rakietowej
- operator
- radiotelefonista zwiadowca
- celowniczy RPG
- celowniczy KM
- mechanik spawacz
- zwiadowca
- działonowy operator

Telefon kontaktowy do JW: 261-454-031
Miejsce pełnienia służby Szczecin, Stargard, Choszczno
Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

  


 

JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72 prowadzi w dniu 13 i 27 styczeń 2017 r., 03 i 17 luty 2017 r., 03 i 17 marzec 2017 r.  o godzinie 8:30 kwalifikację kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.


Kandydaci udający się na kwalifikację powinni posiadać:

-książeczka wojskowa

-dokumenty dot. kwalifikacji zawodowych(świadectwo szkolne, prawo jazdy itd.)

-zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań w ramach egzaminu z WF

-strój sportowy

-przybory piśmiennicze

 

 Telefon kontaktowy z JW: 261-167-714.


Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 


 

JW 4393 Leźnica Wielka prowadzi w każdy wtorek tygodnia o godzinie 8:00 kwalifikację kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej

 

w korpusie oficerów:

Grupa Osobowa pancerno zmechanizowana STE ppor., por.

 

w korpusie podoficerów:

Grupa Osobowa ogólnowychowawcza - instruktor STE sierż., st. sierż., mł. chor.

Grupa Osobowa kulturalno-oświatowa - operator środków audiowizualnych STE sierż., st. sierż., mł. chor.

Grupa Osobowa techniczna - dowódca drużyny STE kapr., st. kapr., plut.

Grupa Osobowa techniczna - technik szwadronu STE sierż., st. sierż., mł. chor.

Grupa Osobowa aeromobilna - zastępca dowódcy plutonu STE sierż., st. sierż., mł. chor.

Grupa Osobowa rakietowa i artylerii - dowódca obsługi STE sierż., st. sierż., mł. chor.

Grupa Osobowa rakietowa i artylerii - dowódca działonu STE kapr., st. kapr., plut.

Grupa Osobowa przeciwpancernych zestawów rakietowych - dowódca drużyny STE sierż., st. sierż., mł. chor.

 

w korpusie szeregowych:

Grupa Osobowa pancerno-zmechanizowana - celowniczy

Grupa Osobowa techniczna - elektromechanik

Grupa Osobowa saperska - saper

Grupa Osobowa pancerno-zmechanizowana - strzelec wyborowy

Grupa Osobowa techniczna - kierowca kategorii C

Grupa Osobowa rakietowa i artylerii - operator

Grupa Osobowa techniczna - mechanik


Telefon kontaktowy z JW: 261-168-214.

Kandydaci winni posiadać ze sobą: książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawa jazdy, dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji, strój sportowy, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egzaminu z wychowania fizycznego.


Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 


 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu posiada wolne stanowisko służbowe STE - porucznik/kapitan, SW 36A02 - grupa osobowa rozpoznania i likwidacji skażeń. Telefon kontaktowy WSZW  Poznań: 261 572 056

 

 

 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. (77) 4811141 wew 121

 


 

Jednostka Wojskowa 3391 w Zamościu prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w dniu: 13 października 2016 o godz. 8.00.

 

Zgłaszający się na kwalifikacje powinni posiadać:

aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z WF,

oświadczenie o niekaralności,

dane dotyczące przebiegu służby,

ubiór sportowy,

środki piśmiennicze,

dokumenty posiadanie kwalifikacji

oraz dokument osobisty.

Kandydaci spośród żołnierzy służby NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.

 

 Telefon kontaktowy z JW: 261-181-307

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121. 

 


11 Batalion Dowodzenia Żagań (JW 4071) ul. Żarska 52 w dniu 08.12.2016 r. i 11.12.2016 r.
od godz. 8.00 (czas stawiennictwa 7.45 biuro przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej ul. Żarska 1) będzie prowadził rozmowy kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej:

 

1) w korpusie oficerów rezerwy

o STE: oficer (ppor., por.)

w korpusie osobowym

- łączności i informatyki

2) w korpusie podoficerów rezerwy (sierż., st. sierż., mł. chor.)

w korpusach osobowych:
- łączności i informatyki,
- inż. wojskowej,
- logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy rezerwy posiadających kontrakt w ramach NSR,  żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową, w szczególności w specjalnościach wojskowych:
- kierowca kat. C, C+E, T

Osoby zainteresowane służbą na czas kwalifikacji powinny posiadać:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciw wskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy)
- książeczka wojskowa
- dowód osobisty
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (dot. żołnierzy NSR)
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (dot. żołnierzy NSR)
- inne dokumenty kwalifikacyjne (prawa jazdy, certyfikaty, świadectwa zaświadczenia)
- ubiór sportowy
 
Telefon kontaktowy z JW 261-688-457

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.  

 


JW 2566 - 11 pułk artylerii w Węgorzewie ul. Gen. Józefa Bema 7 prowadzi nabór do korpusu szeregowych, podoficerów i oficerów. Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej:

 

rakietowej i artylerii,

logistyki,

łączności i informatyki,

żołnierzy innych specjalności posiadający przydatne wykrzształcenie cywilne bądź uprawnienia przydatne na stanowiskach służbowych.

 

Kwalifikacja prowadzona będzie w każdą środę o godz. 7:30 na terenie 11 pa. Termin kwalifikacji może ulec zmianie w związku z tym przekazuję nr telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji na temat kwalifikacji: 261-337-132 lub 261-337-130 fax: 261-337-222.

 

Kandydaci winni ze sobą posiadać:

 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań w egzaminie sprawności fizycznej

książeczkę wojskową

dowód osobisty

prawo jazdy

zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych ( tylko żołnierze NSR)

inne dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe

w przypadku byłych żołnierzy zawodowych - świadectwo służby

honorowane będą oryginalne zaświadczenia z przeprowadzonego egzaminu ze sprawności fizycznej przeprowadzone w innych JW w 2015 roku

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 


 

JW 2399 w Świętoszowie ul. Sztabowa 1 informuje, Prowadzi kwalifikacje do korpusu podoficerów starszych, podoficerów i szeregowych w każdy czwartek o godzinie 8:00 odbywają się kwalifikacje kandydatów któzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej. Nadmienię, że zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych powołać można kandydata który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy.

 

- z ukończoną zasadniczą służbą wojskową

 

- z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym co najmniej jednym ćwiczeniem rotacyjnym

 

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach: etap pierwszy - rozmowa kwalifikacyjna (przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wyształcenie oraz ukończone kursy), etap drugi - sprawdzian sprawności fizycznej (kandydat powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych).

 

Ponadto informuję, że w korpusie szeregowych zawodowych 10 Brygada Kawalerii Pancernej posiada wakaty: działonowy, kierowca, ładowniczy czołogu Leopard-2, kierowca kat. C, kierowca kat. C - magazynier, kierowca kat. C+E - obsługa urządzeń MPS, elektromechanik pojazdów mechanicznych, mechanik pojazdów gąsienicowych - spawacz, elektromechanik pojazdów mechanicznych, kierowca kat. C - spawacz, kierowca kat. C - ślusarz, ślusarz.

 

telefon kontaktowy z JW: 261-685-015, 261-685-090 lub 261-685-017

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 


 

 JW 1145 - 23 Pułk Artylerii w Bolesławcu posiada wolne stanowiska dla żołnierzy rezerwy, kandydatów na żołnierzy zawodowych w następujących specjalnościach wojskowych:

 

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T65, 34T64

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T64, 38172

KIEROWCA – OPERATOR                      - 38T65, 38B70

KIEROWCA – OBSŁUGA             - 38T64, 34C61

KIEROWCA – MECHANIK                       - 20B72, 38T75

ELEKTROMECHANIK                              - 34T64

MECHANIK                                     - 38T83

KIEROWCA                                     - 38T64

KIEROWCA                                     - 38T70

OPERATOR                                    - 38C62

KIEROWCA – ŚLUSARZ             - 38T64, 38T81

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T64, 28T68

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T64, 28T68

ŚLUSARZ                                        - 38T81

TOKARZ                                          - 38T81

KIEROWCA                                     - 38T64

KIEROWCA – OBSŁUGA             - 38T64, 38B69

KIEROWCA – OBSŁUGA             - 38T64, 34C61

Dodatkowe informacje można uzyskać w Jednostce Wojskowej pod numerem telefonu 261 646 608 lub w WKU K-Koźle tel.  261-624-076 wew 121 

 2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach wojskowych:
- Kierowca/elektromechanik SW 38-T64/28-B-70
- Elektromechanik SW 34-T64
- Młodszy mechanik SW 38-T-64

Kwalifikacje (po wcześniejszym ustaleniu terminu) będą prowadzone w każdym tygodniu w poniedziałek lub środę. Telefony kontaktowe z JW: 261-371-191 lub WKU Kędzierzyn – Koźle tel. 261-624-076 wew. 121.

 


  

JW 1328 - 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku – Białej, ul. Bardowskiego 3 w dniach  prowadzić będzie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w terminach:20 VII, 17 VIII, 6 i 28 IX, 12 i 26 X, 9 i 23 XI, 7 i 20 XII na stanowiska:

- kierowca kat. C;
- elektromechanik - obsuga elektrowni;
- obsługa moździerza lekkiego
- obsługa przyrządów pomiarowo-topograficznych

 

Telefon kontaktowy z JW. 261-123-432


Telefon kontaktowy z WKU 261-624-076 wew. 121
 


 

JW 4009 - 6 batalion dowodzenia w Krakowie ul. Ułanów 43 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w dniach:  11 i 25 październik, 8 i 22 listopad, 1 i 13 grudzień 2016 roku na stanowiska:


SW 20-C-25 grupa osobowa aeromobilna - instruktor spadochronowy - podoficer.
SW 34-A-21 starszy nurek
SW 54-D-21 grupa osobowa pełnomocnik d/s ochrony informacji nieajwnych - ogólna - podoficer starszy.
SW 38-T-21 technik pododdziałów w służbie czołgowo samochodowej - podoficer

SW 40-H-01 zastępca dowódcy zespołu ratownik medyczny - podporucznik, porucznik


Dla stopni etatowych stanowisk służbowych podoficerów określono następujące stopnie wojskowe:
- podoficer młodszy: kapral, st. kapral, plutonowy.
- podoficer: sierżant, st. sierżant, mł. chorązy.
- podoficer starszy: chorąży, st. chorąży, st. chorąży sztabowy.
 

Telefon kontaktowy z JW. 261-135-538
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


 

 
JW 1190 Bydgoszcz prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów. Kontakt z JW pod numerem: 261-412-725 lub 261-412-727.
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121
 

 

 JW 4539 Białobrzegi prowadzi kwalifikacje w dniu 28.10.2015r dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w specjalnościach:
kierowca kat C, CE,D
kierowca elektromechanik kat. B,C i CE
kucharz
Telefon kontaktowy z JW: 261 887 517 lub 261 887 678.
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


JW4724 Kraków ul. Tyniecka 45 prowadzi kwalifikacje do korpusu podoficerów i podoficerów starszych.
Szczegółowe informacje na temat wolnych stanowisk oraz procesu naboru można uzyskać pod numerem telefonu 261-132-505
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


JW 2980 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie, ul. Sikorskiego 41 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych w grupie pancerno-zmechanizowanej termin kwalifikacji 12-01 i 26-01 2016 godz: 8:00, ponadto kwalifikacje z pozostałych miesiącach będąprowadzone w każy drugi wtorek miesiąca.

Kontakt z JW tel. 261-315-273 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


JW3797 15 brygada zmechanizowana w Giżycku, al. Wojska Polskiego 21 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w specjalnościach:

kierowca czołgu T72
działonowy czołgu T72
kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego

Termin kwalifikacji drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca.

tel do JW 261-335-255

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


JW 2568 11 pułk artylerii w Węgorzewie, ul. Bema 7 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w grupach osobowych rekietowej i artylerii, technicznej oraz eksploatacji systemów łączności.

Termin kwalifikacji każda środa.

Kontakt z JW tel. 261-337-132

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


JW4808 15 pułk artylerii przeciwlotniczej w Gołdapi, ul. Partyzantów 33 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w grupie osobowej od 11 stycznia w każdy poniedziałek aż do odwołania.
Początek kwalifikacji godz. 10:00.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

-obywatelstwo polskie

-wiek poniżęj 33 lat,

-wykształcenie min. zawodowe

-odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa odbyta w pełnym wymiarze.

-odbyte ćwiczenia rotacyjne(przynajmniej 1 raz)

-niekaralność

-dobry stan zdrowia

 

Kandydaci powinni ze sobą posiadać:

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wysiłku w ramach egazminu z WF,

-strój sportowy,

-dokumenty (dowód osobisty, książeczka wosjkowa, prawa jazdy, kopia kontraktu NSR i zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych, inne dokumenty poświadczające wykształcenie i nabyte uprawnienia)

 

Kontakt z JW tel. 261-336-244

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

 


 

JW 2286 Opole posiada wolne stanowiska w korpusie podoficerów i oficerów w niżęj wymienionych specjalnościach wojskowych:

SW 28B01 - eksploatacja systemów łączności - ogólna STE porucznik/kapitan

SW 38A01 - ogólnologistyczna - ogólna STE porucznik/kapitan

SW 38B05 - materiałowa - gospodarka i zaopatrzenie STE porucznik/kapitan

SW 38D01 - infrastruktury - ogólna STE porucznik/kapitan

SW 28B04 - eksploatacji systemów łączności - stacjonarne systemy łączności STE porucznik/kapitan

SW 28T21 - łączności i informatyki - ogólna STE chorąży/st.chorąży/st. chor. sztab.

SW 38D23 - infrastruktury - eksploatacja urządzań instalacji i sieci elektroenergetycznych STE sierżant/st. sierżant/mł. chor.

SW 54B01 - kadrowa - ogólna STE porucznik/kapitan

SW 36A21 - likwidacji skażeń - ogólna STE sierżant/st. sierżant/mł. chorąży

SW 38D25 - infrastruktury - eksploatacja sprzętu technicznego STE sierżant/st. sierżant/mł. chorąży

SW 38D27 - infrastruktury  - eksploatacja urządzeń sanitarnych STE sierżant/st. sierżant/mł. chorąży

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


5 pułk inżynieryjny JW 2901 Szczecin - Podjuchy ul. Metalowa 39, w każdą środę w godz. 08.00 - 12.00  
prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.
Preferowane specjalności ubiegających się do zawodowej służby wojskowej:
- kierowca kat. C, C+E;
- kierowca kat. C operator koparki jednoczerpakowej,

- kierowca kat. C - obsługa urządzeń mechanicznych i rurociągowych MPS.

Kierowani na kwalifikacje powinni posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych powyżej.

Dokładne informacje można uzyskać w JW pod nr tel. 261 454 788
oraz w WKU K-Koźle osobiście lub pod nr. telefonu 261 624 076 wew. 121

 


JW 4408 Sulechów, prowadzi kwalifikacje do korpusu oficerów i szeregowych w dniach 3,10,17 i 24 luty 2016, 2,9,16,23 i 30 marzec 2016,6,13,20,27 kwiecień 2016,4, 11, 18, 25 maj 2016, 1,8,15,22,29 czerwiec 2016, 7,21 wrzesień 2016, 5,19 pażdź. 2016, 2,16, listopad 2016, 7,21 grudzień 2016.

 

oficer STE por./ kpt. - grupa osobowa rakietowa i artylerii

oficer STE por./kpt. - kadrowa

szeregowi wszystkich specjalności wojskowych

 

Osoby zainteresowane służbą zawodową proszone są o wcześniejszą informacje telefoniczna z kancelarią JW - tel. 261-569-644, 261-569-551.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


 

JW1907 Opole ul.Domańskiego 68, prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych w dniu 08-11-2016 godz. 8:00 na stanowiska:

- kierowca kat. C

- kierwoca kat. C+E

 

kandydaci powinni posiadać ze sobą:

-książeczkę wojskową,

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminu z WF,

-prawo jazdy,

-zaświadczenie kwalifikacyjne(uprawnienia do obsługi sprzętu),

-kontrakt na pełnienie służby w NSR

-zaświadczenie o odbyciu ćwiceń NSR,

-ubiór sportowy

 

Preferowani będą kandydaci do 35 roku życia, którzy są żołnierzami NSR i odbyli conajmniej jedno ćwiczenie.

 

Tel. kontaktowy z JW 261-625-093, 261-625-567

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 JW 1560 Sochaczew poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów na stanowiska

- oficerów

grupa osobowa artylerii przeciwlotniczej SW zestawy rakietowe małego zasięgu STE ppor., por.

- podoficerów

grupa osobowa kadrowa, SW edidencyjno - statytsyczna STE kpr, st. kpr, plut.

grupa osobowa ogólnologistyczna, SW - ogólna STE sierż., st. sierż., mł. chor.

grupa osobowa kryptologii, SW ogólna STE chor., st. chor., st. chor. sztab.

grupa osobowa techniczna, SW eksploatacja pojazdów kołowych STE chor., st. chor., st. chor. sztab.

grupa osobowa radiotechniczna, SW obsługa urządzeń automatyzacji stanowisk dowodzenia STE sierż., st. sierż., mł. chor.

grupa osobowa eksploatacji systemów łączności, SW obsługa urządzeń radiowych STE sierż., st. sierż., mł. chor.

grupa osobowa ogólnologistyczna, SW ogólna STE chor., st. chor., st. chor. sztab.

grupa osobowa techniczna, SW eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych STE kpr., st. kpr., plut.

grupa osobowa przeciwlotniczych zestawów rakietowych, SW przenośne zestawy rakietowe STE kpr., st. kpr., plut., sierż., st. sierż., mł. chor.

 

Kontakt telefoniczny z JW: 261-529-627.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

 


Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego, Warszawa ul. Franciszka Hynka 2 - prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych. Terminy kwalifikacji pod adresem:
www.brepr.wp.mil.pl w zakładce "Dołącz do Nas!"

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓLNOCNY-WSCHÓD prowadzi kwalifikacje do zawodowej słuby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów oraz szeregowych rezerwy do niżęj wymienionych jednostek wojskowych.

JW 4092 ul. Kościuszki 24, 78-600 Wałcz
- podoficer(sierżant/st. sierż./mł. chorąży):

GRUPA eksploatacji systemów łączności
- dowódca aparatowni
- dowódca radiostacji
- dowódca terminala
- technik terminala satelitarnego

GRUPA techniczna
- technik aparatowni diagnostyczno remontowej

- szeregowych(szeregowy/st. szeregowy)

GRUPA techniczna
- kierowca kat. C+E

Telefon kontaktowy z JW 261-472-010

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

JW 4094 ul. Kościuszki 24, 78-600 Wałcz

- oficerów (porucznik/kapitan):

 

GRUPA lekarzy

- medycyna ogólna

- dowódca zespołu - lekarz

 

- oficerów (podporucznik/porucznik):

 

GRUPA lekarzy dentystów

- stomatolog - ogólna - lekarz

 

Telefon konbtaktowy z JW 261-473-113, 261-473-121

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW4509 Bielkowo, 70-308 Kobylanka

 

-podoficer starszy(chorąży/st. chorąży/st. chor. sztab)

 

GRUPA eksploatacji systemów łąćzności

- ogólna - kierownik grupy

 

-podoficer (sierżant/st. sierżant/mł. chor)

 

GRUPA ochrony informacji niejawnych

- ogólna - kierownik kancelarii

 

GRUPA kadrowa

- ogólna - podoficer sztabowy

 

GRUPA geograficzna

- ogólna - podoficer sztabowy

 

GRUPA eksploatacji systemów informatycznych

- ogólna - podoficer sztabowy

 

GRUPA pancerno zmechanizowana

- ogólna - instruktor

 

GRUPA rozpoznania i likwidacji skażeń

- ogólna - instruktor

 

GRUPA ogólno-logistyczna

- ogólna - podoficer sztabowy

 

GRUPA techniczna

- nadzór teczhniczno-eksploatacyjny - podoficer sztabowy

- eksploatacja pojazdów kolowych

 

GRUPA rozpoznania ogołnego

- ogólna - zastępca dowódcy plutonu - dowódca drużyny

 

GRUPA artyleri PL

- zestawy artyleryjskie - zastępca dowódcy plutonu, dowódca obsługi

 

GRUPA PL zestawy rakietowe

- przenośne zestawy artyleryjskie - zastępca dowódcy plutonu, dowódca druzyny

 

GRUPA techniczna

- eksploatacja i gospodarka w służbie czołgowo samochodowej - tehcnik oompanii

- kierownik warsztatu - dowódca drużyny

- kierownik warsztatu - dowódca dru żyny remontowej

 

podoficer młodszy (kapral/st. kapral/plutonowy)

 

GRUPA ochrony informacji niejawnych

- obsługa kancelarii - kancelista

 

GRUPA saperska

- eksploatacja sprzętu do prac ziemnych - dowódca drużyny

 

GRUPA eksploatacji systemów łącznośći

- obsluga wozu dowodzenia - dowódca wozu dowodzenia

 

GRUPA artylerii PL

- zestawy artyleryjskie - dwódca obsługi

 

GRUPA PL zestawów rakietowych

- przenosne zestawy rakietowe - dowódca rużyny

 

GRUPA rozpoznania i likwidacji skażeń

- rozpoznainie i analaiza skażęń - dowódca obsługi - dowodca drużyny

 

GRUPA ratownictwa medycznego

- ratownictwo medyczne - ratownik medyczny

 

szeregowych (szeregowy/st. szeregowy)

 

GRUPA pancerno zmechanizowana

- kierowca kołowego transportera opancerzonego

 

GRUPA techniczna

- kierowca kat C, C+E

 

tel do JW 261-461-125

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121


 JW 4231 Komprachcice - wstrzymuje kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych od miesiąca września 2016 r.

Tel do JW 261-621-310

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121


JW 4161 w Kłodzku, ul. Walecznych 59 - prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w dniach 29 września, 27 października, 24 listopada 2016 godzinie 8:00
Kandydaci powinni ze sobą posiadać :
- dowód osaobisty
- książeczka wojskowa
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminu z WF
- prawo jazdy
- inne dokumenty kwalif. zawodowych
- strój sporotwy

Kwalifikacje będą prowadzone w specjalnościach wojskowych:
- kierwoca kat. C, C+E,
- strzelec
- celowniczy RGPPanc
-strzelec wyborowy
-radiotelefonista

Telefon kontaktowy do JW 261-647-213
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


JW 3293 w Powidzu, ul. Witkowska 8 poszukuje do zawodowej służby wojskowej byłych żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów (porucznik, kapitan) w specjalnoiściach wojskowych logistyki ogólnowojskowych i innych.
telefon kontaktowy z JW 261-544-694

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121


 JW 2711 Międzyrzecz ul.Wosjak Polskeigo 17 - 17 grupa zabezpieczenia medycznego - Posiada wolne wakaty w korpusie szeregowych rezerwy na stanowaiska:

- kierowca kat. C, C+E

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121


 JW2454 Świnoujście - posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych w jednostkach brzegowych marnarki wojennej m. Świnoujście i Dziwnów

w specjalnościach:

- kierowca kat C, C+E

- kucharz

-elektryk

 

Telefon konbtaktowy do KPW Świnoujście 261-243-318, 261-242-634

Telefon kontaktowy 8 bsap MW w Dziwnowie 261-248-386, 261-248-272

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121


 JW 5018 Dziwnów, prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych na stanowiska:

- nurek elektromechanik

- kierowca zwiadowca

 

Kontakt z JW 261-248-272

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121


Jednostka Wojskowa 2750 w Świnoujściu posiada wolne stanowiska w korpusie podoficerskim
w n/w grupach osobowych:
Podoficer (sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży)
Korpus osobowy marynarki wojennej:
1) grupa osobowa pokładowa
    - młodszy podoficer sztabowy SW 24-B-21;
2) grupa osobowa nawigacyjna i hydrograficzna
    - kierownik działu SW 24-D-23;
3) grupa osobowa techniczna
    - dowódca grupy SW 24-T-23;
Korpus Osobowy Kryptologii i Cyberbezpieczeństwa:
1) grupa osobowa kryptologii;
    - zastępca kierownika kancelarii kryptograficznej - starszy kurier kryptografii SW 29-A-21
    - szef działu - dowódca grupy SW 29-A-21;
Korpus Osobowy Logistyki:
1) grupa osobowa ogólnologistyczna
    - starszy podoficer sztabowy SW 38-A-21
prowadzi także kwalifikacje do korpusu szeregowych na stanowiska:
- syg nalista;
- elektryk;
- planszecista;
- kucharz okrętowy;
- drenażysta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Jednostce Wojskowej 2750 pod tel. nr: 261-242-521 i 261-242-208
oraz w WKU Kędzierzyn - Koźle osobiście lub pod nr. tel. 261-624-076 wew. 121.


 Jednostka Wojskowa 3854 w Świnoujściu posiada wolne stanowiska w korpusach oficerskim i podoficerskim
w n/w grupach osobowych:
1) oficer:
    Grupa eksploatacji systemów łączności
    - oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego;
    Grupa osobowa pokładowa
    - dowódca grupy jednostek pływających - dowódca okrętu;
    - dowódca okrętu;
    - dowódca działu;
    - zastępca dowódcy okrętu;
    Grupa osobowa techniczna
    - inżynier - dowódca działu okrętu grupowego.
2) podoficer:
    Grupa osobowa działań nurkowych
    - technik;
    - starszy operator;
    Grupa osobowa pokładowa
    - starszy technik;
    Grupa osobowa techniczna
    - dowódca drużyny;
    Grupa osobowa ratownictwa medycznego
    - ratownik medyczny - starszy kierowca
Szczegółowe informacje można uzyskać w Jednostce Wojskowej 3854 pod tel. nr 261-242-521  
oraz w WKU Kędzierzyn - Koźle osobiście lub pod tel. 261-624-076 wew. 121.


 Jednostka Wojskowa 1128 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku posiada wolne stanowiska w korpusie podoficerskim
w n/w grupach osobowych:
Korpus Osobowy Medyczny:
1) grupa osobowa lekarzy;
    - młodszy lekarz SW 40-A-01 - ppor./por.;
    - młodszy asystent SW 40-A-01 - ppor./por.;
    - kierownik SW 40-A-01
Korpus Osobowy Sił Powietrznych::
1) grupa osobowa nawigatorów;
    - oficer rozpoznania SW 22-C-01/28-D-12 - ppor./por.;
2) grupa osobowa ruchu lotniczego;
    - kontroler lotniska SW 22-E-02/22-E-03 - ppor./por.;
    - asystent kontrolera lotniska SW 22-E-22/22-E-24 - pdf. st.;
    - kontroler ruchu naziemnego SW 22-E-22/22-E-24 - pdf.
3) grupa osobowa meteorologiczna;
    - szef służby meteorologicznej - szef lotniskowego biura meteorologicznego I kat. SW22-F-03 - por./kpt.;
    - starszy obserwator meteorologiczny SW 22-F-23 - pdf.;
    - obserwator meteorologiczny SW 22-F-21 - pdf. mł..
4) grupa osobowa radiotechniczna;
    - starszy technik SW 22-G-24 - pdf.;
    - technik SW-22-G-24 - pdf.
5) grupa osobowa ubezpieczenia lotów;
    - inżynier SW 22-H-01 - ppor./por.
6) grupa osobowa inżynieryjno - lotnicza;
    - starszy inżynier SW 22-J-01, 22-J-05, 22-J-10 - por./kpt.;
    - dowódca klucza technicznego SW 22-J-04, 22-J-05, 22-J-06 - por./kpt.;
    - dowódca klucza SW 22-J-06 - por./kpt.
    - starszy technik samolotu SW 22-J-38 - pdf.;
    - starszy technik SW 22-J-24 - pdf.;
    - technik samolotu SW 22-J-28 - pdf.
Korpus Osobowy Łączności i Informatyki::
1) grupa osobowa eksploatacji systemów łączności;
    - dowódca obsługi SW 28-B-26 - pdf.
Korpus Osobowy Logistyki:
1) grupa osobowa ogólnologistyczna;
    - dowódca kompanii SW 38-A-01 - por./kpt.
2) grupa osobowa materiałowa;
    - szef służby SW 38-B-04 - por./kpt.
3) grupa osobowa infrastruktury;
    - dowódca kompanii SW 38-D-01 - por./kpt.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Jednostce Wojskowej 1128 pod tel. nr: 261-536-297 i 261-536-249
oraz w WKU Kędzierzyn - Koźle osobiście lub pod nr. tel. 261-624-076 wew. 121.


 4 batalion inżynieryjny JW 3444 Głogów ul. Wojska Polskiego 58, w dniu 04.10, 8.11, 6.12  2016 r. o godzinie 8.00
przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.
Preferowane specjalności ubiegających się do zawodowej służby wojskowej:
- szeregowi STE - szer., SW 38-T-64, 38-T-65 - kierowca kat. C, C+E

Dokładne informacje można uzyskać w JW pod nr tel. 261678004
lub w WKU K-Koźle osobiście lub pod nr. telefonu 261624076 wew. 121


JW 3841 Rzeszów ul. Lwowska 5 (1 batalion strzelców podhalańskich), poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska:
- dowódca plutonu, SW 20-B-01, STE: ppor./por. - 5 stanowisk;
- dowódca plutonu, SW 30-A-01, STE: ppor./por. - 1 stanowisko;
- dowódca drużyny, SW 20-B-23, STE: podoficer - 8 stanowisk;
- podoficer sztabowy, SW 28-B-21, STE: podoficer - 1 stanowisko
Dokładne informacje można uzyskać w JW pod nr tel. 261155306
lub w WKU K-Koźle osobiście lub pod nr. telefonu 261624076 wew. 121


 Jednostka Wojskowa 2414 w Warszawie ul. Żwirki i Wigury Nr 9/13 posiada wolne stanowiska w korpusie:

PODOFICERSKIM:
- podoficer specjalista-Sekcja Ochrony Obiektów - SW 20B21 - STE: podoficer starszy
- komendant ochrony - Sekcja Ochrony Obiektów - SW 20B21 - STE: podoficer starszy
- młodszy podoficer specjalista - Sekcja Logistyki SW 38A22 - STE: podoficer starszy
- młodszy podoficer specjalista - Sekcja Wsparcia Dowodzenia  i Łączności SW28B21- STE: podoficer starszy
- dowódca plutonu - Batalion Logistyczny SW 38A21 - STE:podoficer starszy
- dowódca plutonu - Batalion Logistyczny SW 34A27 - STE:podoficer starszy
- dowódca aparatowni - Batalion Logistyczny SW 29A21/28B32 - STE:podoficer
- dowódca aparatowni - Batalion Logistyczny  SW 29A21/28B32 - STE podoficer

SZEREGOWYCH:
- operator kierowca - Batalion Logistyczny SW 34A71/38T64 - obsługa koparki jednoczerpakowej-kierowca kat.C
- mechanik(ruszniukarz) - Batalion Logistyczny SW 38T83

Szczegółowe informacje można uzyskać w Jednostce Wojskowej 2414 pod tel. nr: 727-040-917 lub 261-847-150
oraz w WKU Kędzierzyn - Koźle osobiście lub pod nr. tel. 261-624-076 wew. 121.