Strona Główna BIP Strona Główna
- Terminy kwalifikacji - miejsce
 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA-2016


         Udający się na kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej kandydat zabiera:

Dowód osobisty

Książeczkę wojskową

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje i uprawnienia

Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egzaminu ze sprawności fizycznej

Kontrakt NSR (jeśli został zawarty)

Strój sportowy

Skierowanie z  WKU na kwalifikacje (jeśli zostało wydane)

       Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu ul. Łukasiewicza 11 osobiście lub telefonicznie  tel. (77) 4821141 w. 121

TERMINY I MIEJSCA KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


 

 

 JW 4161 Kłodzko prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje odbęda się w dniu: 25.05.2017 w godz. 8:00 ul. Walecznych 59 Kłodzko.

Kandydaci udający się na kwalifikację powinni posiadać:

-książeczka wojskowa

-dokumenty dot. kwalifikacji zawodowych(świadectwo szkolne, prawo jazdy itd.)

-zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań w ramach egzaminu z WF

-strój sportowy

Kontakt z JW tel: 261-647-213

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.


 

JW 4115 6 batalion powietrzno-desantowy w Gliwicach ul. gen Andersa 47 - planowane terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 2017 roku.

- 10.05.2017 r. i 24.05.2017 r., godz. 8:00

- 07.06.2017 r. i 28.06.2017 r., godz. 8:00

- 06.09.2017 r. i 27.09.2017 r., godz. 8:00

- 04.10.2017 r. i 25.10.2017 r., godz. 8:00

- 08.11.2017 r. i 29.11.2017 r., godz. 8:00

- 06.12.2017 r. i 13.12.2017 r., godz. 8:00

Tel do JW 261-111-726.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. 261-624-076 wew. 121.

Na dzień 04.05.2017 r. jednostka nie posiada żadnych wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych.

 


PROPOZYCJE DLA PODOFICERÓW REZERWY

JW 4495 - 16 Batalion Powietrznodesantowy Kraków ul. Wrocławska 82 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych na stanowiska:

- korpus osobwy ogólny, grupa osobowa kadrowa, oficer młodszy ppor./por.

- korpus osobowy inżynierii osobowej, grupa osobowa saperska, oficer młodszy ppor./por.kpt.

- korpus osobowy logistyki, grupa osobowa ogólnologistyczna, podoficer sztabowy

- korpus osobyw kryptologii i cyberbezpieczeństwa, grupa osobowa kryptologii, podoficer

- korpus osobowy inżynierii wojskowej, grupa osobowa saperska, saper, szer./st. szer.

 W roku 2017 w terminach:

- 09.05.2017 i 23.05.2017 o godz. 8:00

- 13.06.2017 i 27.06.2017 o godz. 8:00

- 12.09.2017 i 26.09.2017 o godz. 8:00

- 10.10.2017 i 24.10.2017 o godz. 8:00

- 14.11.2017 i 28.11.2017 o godz. 8:00

- 05.12.2017 i 12.12.2017 o godz. 8:00

Telefon kontaktowy z JW: 261-134-602, 261-134-551

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121. 

 


 

JW 4686 - 6 batalion logistyczny Kraków ul. Głowackiego 11 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i poodficerów zawodowych na stanowisko:

- KO logistyki, grupa osobowa ogólnologistyczna, szef kompanii UP chor./st. chor./st. chor. sztab.

 Terminy:

- 10.05.2017 o godz. 8:00

- 14.06.2017 o godz. 8:00

- 13.09.2017 o godz. 8:00

- 11.10.2017 o godz. 8:00

- 08.11.2017 o godz. 8:00

- 13.12.2017  o godz. 8:00

Telefon kontaktowy z JW: 261-134-867.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

  


 

JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72 prowadzi w dniach 07 kwietnia i 12 maj  2017 r.  o godzinie 8:30 kwalifikację kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

(planowane kwalifikacje w dniu 27 stycznia 2017 r. zostały odwołane z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne)


Kandydaci udający się na kwalifikację powinni posiadać:

-książeczka wojskowa

-dokumenty dot. kwalifikacji zawodowych(świadectwo szkolne, prawo jazdy itd.)

-zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań w ramach egzaminu z WF

-strój sportowy

-przybory piśmiennicze

 

Telefon kontaktowy z JW: 261-167-714.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121. 

 


 

JW 1328 - 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku – Białej, ul. Bardowskiego 3 w dniach  prowadzić będzie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w terminach:

- 05.04.2017 r. i 19.04.2017 r. o godz. 8:00

- 10.05.2017 r. i 24.05.2017 r. o godz. 8:00

- 07.06.2017 r. i 21.06.2017 r. o godz. 8:00

- 06.09.2017 r. i 20.09.2017 r. o godz. 8:00

- 04.10.2017 r. i 18.10.2017 r. o godz. 8:00

- 08.11.2017 r. i 22.11.2017 r. o godz. 8:00

- 06.12.2017 r. i 20.2017 r. o godz. 8:00

 

Telefon kontaktowy z JW. 261-123-432 oraz 261-123-241


Telefon kontaktowy z WKU 261-624-076 wew. 121
 


 

JW 4009 - 6 batalion dowodzenia w Krakowie ul. Ułanów 43 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych w  2017 roku:

- korpus osobowy logistyki, grupa osobwa techniczna, technik pododziału - podoficer

- korpus osobowy logistyki, grupa osobowa ogólnologistyczna, dowódca plutonu, podoficer starszy

- korpus osobowy logistyki, kierowca kategorii B, CE, elektromechanik

- zwiadowdca

- obsługa zestawu artyleryjsko-rakietowego

 

- 16.05.2017 r. o godz. 8:00

- 20.06.2017 r. o godz. 8:00

- 04.07.2017 r. o godz. 8:00

- 29.08.2017 r. o godz. 8:00

- 19.09.2017 r. o godz. 8:00

- 10.10.2017 r. o godz. 8:00

- 14.11.2017 r. o godz. 8:00

- 05.12.2017 r. o godz. 8:00

 

Telefon kontaktowy z JW. 261-135-652, 261-135-538 oraz 261-135-537

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego

Warszawa, ul. Hynka 2

Kwalifikacje wojskowe w roku 2017

Od kandydatów oczekuje się spełniania minimalnych wymagań:
            - wykształcenie - ukończone co najmniej gimnazjum,

            - odbycie czynnej służby wojskowej tj. zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej do NSR,

            - niekaralność sądowa ani nieobjęcie toczącym się postępowaniem karnym
              (od zgłaszających się na kwalifikacje nie jest wymagane zaświadczenie z KRK na tym etapie postępowania), 
            - wzrost 178 - 190 cm,
            - bez charakterystycznych wad zewnętrznych i widocznych tatuaży,
            - preferowany wiek do 28 lat,

            - odpowiednia koordynacja ruchowa oraz zdolność szybkiego uczenia się złożonych elementów ruchu,

            - posiadanie paszportu (w przypadku zakwalifikowania się do służby w brepr WP).


Postępowania obejmować będą:

            - rozmowę indywidualną, 
            - rozmowę z psychologiem, 
            - analizę dokumentów personalnych, 
            - przegląd lekarski, 
            - sprawdzian z wychowania fizycznego: bieg na 3000m, podciąganie na drążku, skłony w przód

              oraz bieg wahadłowy 10x10,

            - test koordynacji ruchowej.


Wymagania i normy ze sprawdzianu z wychowania fizycznego opisuje tabela:

TABELA ĆWICZEŃ I NORM DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 
Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

            - świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie), 
            - dowód osobisty, książeczka wojskowa, 
            - aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału 
               w egzaminie z wychowania fizycznego,

            - świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.
Dokumenty uzupełniające (nie wymagane):
            - dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia służbowa, pismo pochwalne,

               list gratulacyjny itp.), 
            - dokumentacja medyczna.

 

W czasie trwania egzaminów batalion nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

 

UWAGA:

 

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres email breprwp.personalna@wp.mil.pl.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • stopień,

 • imię (imiona),

 • nazwisko,

 • imię ojca,

 • datę urodzenia,

 • rodzaj ukończonej służby wojskowej, czas jej trwania, stanowisko oraz nr specjalności wojskowej,

 • wykształcenie oraz rok ukończenia szkoły,

 • WKU.

 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 OFERTY:

Stanowisko

Stopień etatowy

Kontakt

 strzelec KRWP

szeregowy
 starszy szeregowy

Szef Sekcji Personalnej

261-848-731

breprwp.personalna@wp.mil.pl

 ułan

szeregowy
 starszy szeregowy

UPOSAŻENIE I INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH W BATALIONIE REPREZENTACYJNYM WP

  

 

 

 1. Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:

 • prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów;

 • udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą;

 • atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego.

 

 1. Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej
  w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie dla korpusu szeregowych

 

L.p.

Wyszczególnienie

Szeregowy

Starszy szeregowy

Kwota
zł. brutto

Kwota
zł. netto

Kwota
zł. brutto

Kwota
zł. netto

1

Miesięczne uposażenie zasadnicze

3 200,00

2 624,00

3 270,00

2 681,00

2

Dodatek służbowy(z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych )

300,00

246,00

300,00

246,00

3

Świadczenie mieszkaniowe

900,00

900,00

900,00

900,00

Razem uposażenie miesięczne

4 400,00

3 770,00

4 470,00

3 827,00

Inne należności finansowe:

L.p.

Wyszczególnienie

Szeregowy

Starszy szeregowy

Kwota
zł. brutto

Kwota
zł. netto

Kwota
zł. brutto

Kwota
zł. netto

1

Dodatek za długoletnią służbę

96,00

78,00

98,00

80,00

(od 3% po 3 latach służby wojskowej następnie 6%, 9%, 12%, 15%)

2

Dodatkowe uposażenie roczne (płatne w I kwartale następnego roku kalendarzowego w wysokości 1/12 uzyskanego uposażenia w danym roku za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne).

3 500,00

2 870,00

3 570,00

2 927,00

3

Gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza w wysokości

1 120,00

918,00

1 120,00

918,00

4

Równoważnik mundurowy nieopodatkowany, płatny w m-cu kwietniu każdego roku

ok.2000,00

ok.2000,00

ok.2000,00

ok.2000,00

5

Dodatek za pełnienie nieetatowych służb w wysokości 50,00 zł za każdą służbę

śr.150,00

śr.123,00

śr.150,00

śr.123,00

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


 

JW 2433 - 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu z dniem 19.12.2016 roku wstrzymuje do odwołania kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.


Telefon kontaktowy z JW. 261-688-926, 261-688-924

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 


JW 4071 - Żagań prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w miesiącu marcu 2017 r. w każdy czwartek, godz. 8:00.

w korpusie oficerów rezerwy o STE: OFICER (ppor., por.)

w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki

w korpusie podoficerów rezerwy o STE: PODOFICER (sierż., st. sierż., mł. chor.)

w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki

- Inżynierii Wojskowej

- Logistyki

w korpusie szeregowych zawodowych:

w nw. specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA prawo jazdy kat. C, C+E oraz T

Osoby zainteresowane służbą powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumnety:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeicwskazań do przystąpienia do egazminu sprawnościowego

- książeczkę wojskową

- dowód osobisty

- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR

- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe np. prawo jazdy, certyfikaty, itp.

- ubiór sportowy

Kwalifikacje prowadzone w dwóch etapach:

- etap pierwszy: rozmowa kwalifikacyjna

- etap drugi: sprawdzian sprawności fizycznej

Telefon kontaktowy z JW: 261-688-457

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew. 121


JW 1907 Opole ul. Domańskiego 68 co drugi wtorek miesiąca o godz. 8:30 prowadzić będzie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na stanowiska:

UWAGA: w miesiącu marcu kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej zostały odwołane z uwagi na brak wolnych stanowisk.

SW 38T64 (kierowca kat. C)

SW 38T65 (kierowca kat. C + E)

SW 28B65 - obsługa radiostacji małej mocy - radiotelefonista

Skierowani do JW na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą:

- książeczkę wojskową

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej

- prawo jazdy

- zaświadczenia o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego, spawacz, itp.)

- ubiór sportowy

Kontakt telefoniczny z JW: 261-625-073, 261-625-093.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121.


JW 4390 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72 prowadzi kwalifikację w dniu 09.06.2017 o godz. 7:0 do zawodowej służby wojskowej w korpusie:
- podoficerów - od st. sierż., st. sierż., mł. chor.

Korpus osobowy:

- łączności i informatyki

- przeciwlotniczy

- logistyki

 

- szeregowych - szeregowy, st. szeregowy

Korpus osobowy:

- wosjk lądowych, gr. osobowa: aeromobilna, SW - spadochronowa, powietrznodestantowa

- inżynierii wosjkowej

 

Kandydaci powinni ze sobą posiadać:
- dowód osobisty
- książeczkę wosjkową

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej

- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, kursów, itp.
- strój sportowy
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminów z wych. fiz.

Kontakt telefoniczny z JW: 261-167-812
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121.


JW 2697 Brzeg, ul. Sikorskiego 6 prowadzi kwalifikacje wojskowe do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w terminach:
- 24.04.2017 r. godz. 8:00
- 15.05.2017 r. godz. 8:00
- 12.06.2017 r. godz. 8:00

Kontakt telefoniczny z JW: 261-637-214
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121.


JW 2423 Żagań, ul. Żarska, woj. lubuskie, posiada wolne stanowiska w korpusie oficerskim STW ppor./por.
Grupa Osobowa ogólnologistyczna SW 38-A-01 - ogólna
Grupa Osobowa materiałowa SW 38-B-05 - gospodarka i zaopatrzenie
Grupa Osobowa techniczna SW 38-T-03 - eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego

Kwalifikacje celem powołania do zawodowej służby wojskowej prowadzone są w każdą środę tygodnia o godz. 07:00.
Kandydaci powinni posiadać ze sobą dowód osobisty, książeczkę wojskową, posiadane uprawnienia wojskowe - cywilne, strój sportowy i zaświadczenie lekarskie o braku przeicwskazań do przystąpienia do egzaminu ze sprzwności fizycznej.
Telefon kontaktowy z JW 261-688-924.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121.


JW 4408 Sulechów, ul. Wojska Polskiego 1, woj. lubuskie posiada wolne stanowiska w korpusie oficerskim STW kpt., por./ppor.
Grupa Osobowa rakietowa i artylerii STW 20-D-01 - ogólna
Grupa Osobowa kadrowa SW 54-B-01 - ogólna
Grupa Osobowa rakietowa i artylerii SW 20-D-02 - artyleria rakietowa
Grupa Osobowa rakietowa i artylerii SW 20-D-03 - artyleria lufowa
Grupa Osobowa ogólnologistyczna SW 38-A-01 - ogólna
Grupa Osobowa techniczna SW 38-T-01 - czołgowo-samochodowa
Grupa Osobowa saperska SW 34-A-04 - maszyny inżynieryjne


Osoby zainteresowane zawodową służbą w wyżej wymienionym korpusie osobowym proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z kancelarią personalną JW 4808 w Sulechowie, tel. 261-569-644.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121.JW 2901, Szczecin, Podjuchy, ul. Metalowa 39 prowadzi kawalifikację do zawodowej służby wojskowej w każdą środę godz. 8:00 oraz 12: 00 w korpusie osobowym.

oficerów:

- szef służby zdrowia STE mjr GO - lekarzy
- oficer sekcji STE por./kpt. GO saperska
- oficer sekscji STE ppor./por. GO saperska
- oficer sekcji STE por./kpt. GO eksploatacji systemów łączności
- oficer sekcji STE ppor./por. GO kadrowa
- oficer sekcji STE ppor./por. GO przeprawowa
- dowódca kompanii STE por./kpt. GO ogólnologistyczna

podoficerów:
- starszy podoficer STE chor./st. chor./st. chor. sztab. GO kadrowa
- dowódca plutonu STE chor./st. chor./st. chor. sztab. GO drogowo-mostowa

szeregowy:
- kierowca kategorii C+E STE szer./st.szer. GO techniczna
- kier. kat. C - obsługa koparki jednoczerpakowej STE szer./st. szer. GO inżynierii wojskowej
- kier. kat. C - ślusarz STE szer./st. szer. GO techniczna
- kier. kat. C - obsługa urządzeń mechanicznyh i rurociągowych mps STE szer./st. szer GO techniczna

Kontakt telefoniczny z JW dla stanowisk oficerskich i podoficerskich: tel. 261-454-513. Kontakt telefoniczny dla stanowisk szeregowych: 261-454-788.
Kandydaci udający się na kwalifikacjię wosjkową powinni ze sobą posiadać:
- książeczka wosjkowa
- dowód osobisty
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwksazań do wysiłku fizycznego w ramach egzaminu z WF
- posiadane uprawnienia
- strój sportowy

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-076 wew. 121.


JW 4857 Białystok, ul. KawaleryjskA 70 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska dla 1 Podlaskiej Brygady OT
w dniach:
- 20.04.2017 r., godz. 9:00 - w korpusie oficerów i podoficerów
- 25.04.2017 r., godz. 9:00 - w korpusie oficerów i podoficerów
- 27.04.2017 r., godz. 9:00 - w korpusie szeregowych

Kandydaci poddani będą egazminowi ze sprawności fizycznej oraz rozmowie kwalifikcayjnej.

Zainteresowani powinni posiadać"

- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwksazań do wysiłku ficzynego do egzaminu z WFu

- strój sportowy

- książeczkę wojskową

- dowód osobisty

- prawo jazdy

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz CV

 

Telefon kontaktowy z JW: 216-398-691.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-076 wew. 121.

 


JW 1551 Sieradz poszukuje kandydatów do pełniania zawodowej służby wosjkowej na stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych:
- oficerów o STE por./kpt.
- podoficerów plut., sierż., st. sierż.

Kontakt z JW: tel. 261-611-525, 261-611-526.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-076 wew. 121.


Centrum Operacji Cybernetycznych Białobrzegi poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w SW 29B61 - cyberbezpieczeństwo.
Kontakt telefoniczny z JW: 261-887-658.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-076 wew. 121.


4 Regionalna Baza Logistyczna psoiada wolne stanowiska w korpusie oficerów i podoficerów.
Kontakt telefoniczny z 4RBLog: 261-651-051 lub 261-651-069.
2WOG tel. 261-656-231
4WOG tel. 261-111-234
43WOG tel. 261-686-291
44WOG tel. 261-672-453
45WOG" tel 261-676-250

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-076 wew. 121.


6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ustka
Posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wosjkowej w korpusach:
- podoficerów STE sierż., st. sierż., mł. chor.
- podoficerów starszych STE chor., st. chor., st. chor. sztab.
- oficerów młodszych STE por., kpt.

Telefon kontaktowy z JW: 261-231-601
Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-076 wew. 121.


JW 1523 Inowrocław prowadzi kawlifikację do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów.

Termin kwalifikacji: 17.05.2017 r. godz. 08:30.

Kontakt telefoniczny z JW: 261-436-223 lub 261-436-255.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU Kędzierzyn-Koźle: tel. 261-624-076 wew. 121.