Strona Główna BIP Strona Główna
- Terminy kwalifikacji - miejsce
 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA-2015


         Udający się na kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej kandydat zabiera:

Dowód osobisty

Książeczkę wojskową

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje i uprawnienia

Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egzaminu ze sprawności fizycznej

Kontrakt NSR (jeśli został zawarty)

Strój sportowy

Skierowanie z  WKU na kwalifikacje (jeśli zostało wydane)

       Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu ul. Łukasiewicza 11 osobiście lub telefonicznie  tel. (77) 4821141 w. 121

TERMINY I MIEJSCA KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

 

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 17 prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w każdy wtorek miesiąca o godzinie 8.00. Kandydaci przystępujący do kwalifikacji powinni posiadać:

-zaświadczenie ze służby przygotowawczej (którzy ją odbyli)

 

-kontrakt z NSR

 

-odbyte ćwiczenia rotacyjne

 

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egazaminu z WF.

 

Kwalifikacje dotyczą tylko korpusu na stanowiska szeregowych zawodowych.

 

Telefon kontaktowy z jw 261-67-42-65 lub WKU Kędzierzyn-Koźle (77) 482-11-41 wew. 121.

 

JW 4115 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach ul. gen Andersa 47 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Postępowanie kwalifikacyjne i egzamin sprawnościowy prowadzone będą w terminach: 02 i 16 grudzień 2015r. Telefon kontaktowy z 261-111-726

 Specjalności:

operator PPK

obsługa przenośnych zestawów rakietowych

radiotelefonista

zwiadowca

saper

rachmistrz

kierowca B

kierowca C

 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. (77) 4811141 wew 121

 

 

 

Dowództwo Garnizonu Warszawa i jednostki podległe posiadają wolne stanowiska w 2015 roku na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby o których mowa w art 17A ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych:

 

Dowódca kompanii - Kompania zaopatrzenia, stopień porucznik / kpt. JW 1551 Sieradz

Szef Sekcji - Oficer bezpuieczeństwa telefinformatycznego, stopień porucznik / kpt JW 2286 Opole

Kierownik ambulatorium - stopień porusznik / kpt JW 6021 Warszawa

 

Telefon kontaktowy WKU Kędzierzyn-Koźle (77) 482-11-41 w121

 

 

 

 

 

JW 2423 w Żaganiu od dnia 4 listopada 2015 roku prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej będą się odbywać w każdą środę roboczą miesiąca o godzinie 8.00.
 

W korpusie szeregowych zawodowych na stanowiska: działonowy czołgu, kierowca czołgu, ładowniczy czołgu, kierowca kat. C - spawacz, kierowca kat.C - ślusarz, kierowca kat.C, kierowca kat.C+E, kucharz.

 

W korpusie podoficerów młodszych (kapral, starszy kapral, plutonowy) na stanowiska ratownik medyczny. Wymagania: licencja z ratownictwa medycznego.

 

W zakresie podoficerów (sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży) na stanowiska eksploatacja pojazdów gąsienicowych oraz w SW dowódczo-pancernej.

 

W zakresie podoficerów starszych jednostka kwalifikacji nie prowadzi.

 

W korpusie oficerów kwalifikacje w specjalnościach dowódczo-pancernej.

 

Telefon kontaktowy z JW: 261-688-924

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

PROPOZYCJE DLA PODOFICERÓW REZERWY

 


JW 4495 - 16 batalion powietrznodesantowy Kraków ul. Wrocławska 82 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w dniach: 17 listopad 2015r. Telefon kontaktowy z JW: 261-134-602

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

JW 4686 - 6 batalion logistyczny Kraków ul. Głowackiego 11 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w dniach:  1 i 15 grudzień 2015r. Telefon kontaktowy z JW: 261-134-265

 

W korpusie osobowym, logistyki, wojsk lądowych, sił powietrznych, łączności i informatyki, inżynierii wojskowej. Dotyczy korpusu szeregowych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

 

 

Jednostka Wojskowa nr 3411 w Grójec w 2015 roku prowadzi w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i oficerów.
Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. (77) 4811141 wew 121

 

 

 

 

 

JW 1749 - 12. Brygada Zmechanizowana w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 250 prowadzi w 2015 roku nabór do korpusu szeregowych zawodowych. Kwalifikacje odbywać się będą od 1 września 2015 roku w każdy wtorek miesiąca - aż do odwołania. Potrzeby w specjalnościach wojskowych: kierowca, działonowy operator, strzelec wyborowy, obsługa, celowniczy, młodszy radiotelefonista, młodszy elektromechanik, ratownik, mechanik-spawacz. Telefon kontaktowy z JW: 261-455-356.

 

 

 

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikację powinni posiadać:

 

-książeczkę wojskową

 

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań medycznych do egzaminu z WF

 

-dowód osobisty

 

-posiadane uprawnienia

 

-przybory do pisania

 

Dodatkowo żołnierze służby przygotowaczej kontrakt z NSR oraz zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych.

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72 prowadzi w dniu 6,13,20,27 listopad 2015r. kwalifikację kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Telefon kontaktowy z JW: 261-167-714.


Kandydaci udający się na kwalifikację powinni posiadać:

-książeczka wojskowa-dokumenty dot. kwalifikacji zawodowych(świadectwo szkolne, prawo jazdy itd.)-zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań w ramach egzaminu z WF-strój sportowy-przybory piśmiennicze

 


Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

 

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu posiada wolne stanowisko służbowe STE - porucznik/kapitan, SW 36A02 - grupa osobowa rozpoznania i likwidacji skażeń. Telefon kontaktowy WSZW  Poznań: 261 572 056

 

 

 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. (77) 4811141 wew 121

 

 

 

Jednostka Wojskowa 3391 w Zamościu prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w dniach: 12 i 19  listopad 2015 o godz. 8.00.
Na stanowiskach strzelec. Zgłaszający się na kwalifikacje powinni posiadać: aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z WF, oświadczenie o niekaralności, dane dotyczące przebiegu służby, ubiór sportowy, środki piśmiennicze, dokumenty posiadanie kwalifikacji oraz dokument osobisty.
Kandydaci spośród żołnierzy służby NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.

 

 Telefon kontaktowy z JW: 261-181-307

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

11 Batalion Dowodzenia Żagań (JW 4071) ul. Żarska 52 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w dniu 18.11.2015r ( zbiórka o godzinie 8:00 biuro przepustek 34 brygady kawalerii pancernej). Rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy rezerwy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne, oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w specjalnościach wojskowych: kierowca kat. B, kierowca kat. C, kierowca kat. C+E, kierowca kat. T, elektromechanik - obsługa urządzeń zasilających, monter - polowe sieci kablowe, strzelec wyborowy i inne sw. Osoby zainteresowane służbą na czas kwalifikacji powinny posiadać:

 

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciw wskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy)

 

-książeczka wojskowa

 

-dowód osobisty

 

-zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (dot. żołnierzy NSR)

 

-świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (dot. żołnierzy NSR)

 

-inne dokumenty kwalifikacyjne (prawa jazdy, certyfikaty, świadectwa zaświadczenia)

 

-ubiór sportowy

 

Telefon kontaktowy z JW 261-68-83-60

 


Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

JW 2566 - 11 pułk artylerii w Węgorzewie ul. Gen. Józefa Bema 7 prowadzi nabór do korpusu szeregowych, podoficerów i oficerów. Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej:

 

rakietowej i artylerii,

logistyki,

łączności i informatyki,

żołnierzy innych specjalności posiadający przydatne wykrzształcenie cywilne bądź uprawnienia przydatne na stanowiskach służbowych.

 

Kwalifikacja prowadzona będzie w każdą środę o godz. 7:30 na terenie 11 pa. Termin kwalifikacji może ulec zmianie w związku z tym przekazuję nr telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji na temat kwalifikacji: 261-337-132 lub 261-337-130 fax: 261-337-222.

 

Kandydaci winni ze sobą posiadać:

 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań w egzaminie sprawności fizycznej

książeczkę wojskową

dowód osobisty

prawo jazdy

zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych ( tylko żołnierze NSR)

inne dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe

w przypadku byłych żołnierzy zawodowych - świadectwo służby

honorowane będą oryginalne zaświadczenia z przeprowadzonego egzaminu ze sprawności fizycznej przeprowadzone w innych JW w 2015 roku

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

JW 2399 w Świętoszowie ul. Sztabowa 1 informuje, Prowadzi kwalifikacje do korpusu podoficerów starszych, podoficerów i szeregowych w każdy czwartek o godzinie 8:00 odbywają się kwalifikacje kandydatów któzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej. Nadmienię, że zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych powołać można kandydata który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy.

 

- z ukończoną zasadniczą służbą wojskową

 

- z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym co najmniej jednym ćwiczeniem rotacyjnym

 

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach: etap pierwszy - rozmowa kwalifikacyjna (przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wyształcenie oraz ukończone kursy), etap drugi - sprawdzian sprawności fizycznej (kandydat powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych).

 

Ponadto informuję, że w korpusie szeregowych zawodowych 10 Brygada Kawalerii Pancernej posiada wakaty: działonowy, kierowca, ładowniczy czołogu Leopard-2, kierowca kat. C, kierowca kat. C - magazynier, kierowca kat. C+E - obsługa urządzeń MPS, elektromechanik pojazdów mechanicznych, mechanik pojazdów gąsienicowych - spawacz, elektromechanik pojazdów mechanicznych, kierowca kat. C - spawacz, kierowca kat. C - ślusarz, ślusarz.

 

telefon kontaktowy z JW: 261-685-015, 261-685-090 lub 261-685-017

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 JW 1145 - 23 Pułk Artylerii w Bolesławcu posiada wolne stanowiska dla żołnierzy rezerwy, kandydatów na żołnierzy zawodowych w następujących specjalnościach wojskowych:

 

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T65, 34T64

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T64, 38172

KIEROWCA – OPERATOR                      - 38T65, 38B70

KIEROWCA – OBSŁUGA             - 38T64, 34C61

KIEROWCA – MECHANIK                       - 20B72, 38T75

ELEKTROMECHANIK                              - 34T64

MECHANIK                                     - 38T83

KIEROWCA                                     - 38T64

KIEROWCA                                     - 38T70

OPERATOR                                    - 38C62

KIEROWCA – ŚLUSARZ             - 38T64, 38T81

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T64, 28T68

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T64, 28T68

ŚLUSARZ                                        - 38T81

TOKARZ                                          - 38T81

KIEROWCA                                     - 38T64

KIEROWCA – OBSŁUGA             - 38T64, 38B69

KIEROWCA – OBSŁUGA             - 38T64, 34C61

Dodatkowe informacje można uzyskać w Jednostce Wojskowej pod numerem telefonu 261 646 608 lub w WKU K-Koźle tel.  261-624-076 wew 121 

 

 JW 4092 Wałcz prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w terminach 4.11 i 9.12 2015r.
Wszelkie niezbędne informacje zawarte są na stronie: 100bł w zakładce praca: link.
Telefon kontaktowy z JW: 261-47-20-10 lub 261-47-20-27
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew. 121.

 


2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach wojskowych:
- Kierowca/elektromechanik SW 38-T64/28-B-70
- Elektromechanik SW 34-T64
- Młodszy mechanik SW 38-T-64

Kwalifikacje (po wcześniejszym ustaleniu terminu) będą prowadzone w każdym tygodniu w poniedziałek lub środę. Telefony kontaktowe z JW: 261-371-191 lub WKU Kędzierzyn – Koźle tel. 261-624-076 wew. 121.

 

 

 JW 3730 16 batalion saperów Nisko odbędą się kwalifikacje w korpusie podoficerów i podoficerów młodszych oraz szeregowych w dniu 27.10.2015r godzina 8.00.
Telefon kontaktowy z JW: 261-152-556, 261-158-558.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. 261-624-076 wew 121

 

 4 PUŁK PRZECIWLOTNICZY w Czerwieńsku posiada wolne stanowiska przeznaczone do obsadzenia żołnierzami rezerwy (po odbytej służbie zawodowej – byłych żołnierzy zawodowych) w korpusie podoficerskim:
- instruktor;
- podoficer sztabowy;
- starszy technik;
- technik pododdziału;
Telefon z JW 261-67-12-51
 
 Dokładnych informacji udziela WKU Kędzierzyn – Koźle nr tel. 261-624-076 wew. 121

 

 JW. 2697 w Brzegu w dniach 26-27.10.2015 r., 16-17.11.2015 r. prowadzić będzie kwalifikacje dla ochotników do zawodowej służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych. Informacji dotyczących kwalifikacji można uzyskać w JW. pod nr. telefonów:
- w korpusie oficerskim – 261637211
- w korpusie podoficerskim – 261637213
- w korpusie szeregowych - 261637214
lub w WKU Kędzierzyn – Koźle pod nr. telefonu 261624076 wew. 121
 

 

JW 1328 - 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku – Białej, ul. Bardowskiego 3 w dniach 02 i 16 grudnia 2015 r. prowadzić będzie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na stanowiska:
- celowniczy;
- kierowca kat. C;
- nasłuchowiec;
- obsługa;
- operator;
- rachmistrz;
- radiotelefonista;
- ratownik;
- saper;
- strzelec;
- strzelec wyborowy;
- zwiadowca.
Telefon kontaktowy z JW. 261-123-432


Telefon kontaktowy z WKU 261-624-076 wew. 121
 

 

JW 4009 - 6 batalion dowodzenia w Krakowie ul. Ułanów 43 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w dniach: 08 i 15 grudnia 2015 r. na stanowiska:

W korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.
- kierowca – ratownik;
- kierowca;
- kucharz;
- elektromechanik;
- zwiadowca;
- operator;
- celowniczy;
- obsługa;
- radiotelefonista;
- saper;
- strzelec - regulujący;
- zwiadowca – ratownik;
- zwiadowca radiotelefonista;
Telefon kontaktowy z JW. 261-135-538
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121
 

 

 
JW 1190 Bydgoszcz prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów. Kontakt z JW pod numerem: 261-412-725 lub 261-412-727.
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121
 

 

 JW 4539 Białobrzegi prowadzi kwalifikacje w dniu 28.10.2015r dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w specjalnościach:
kierowca kat C, CE,D
kierowca elektromechanik kat. B,C i CE
kucharz
Telefon kontaktowy z JW: 261 887 517 lub 261 887 678.
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW4724 Kraków ul. Tyniecka 45 prowadzi kwalifikacje do korpusu podoficerów i podoficerów starszych.
Szczegółowe informacje na temat wolnych stanowisk oraz procesu naboru można uzyskać pod numerem telefonu 261-132-505
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

JW 2980 9 brygada kawalerii pancernej w Braniewie, ul. Sikorskiego 41 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych w grupie pancerno-zmechanizowanej termin kwalifikacji każdy wtorek.

Kontakt z JW tel. 261-315-273 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW3797 15 brygada zmechanizowana w Giżycku, al. Wojska Polskiego 21 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w specjalnościach:

kierowca czołgu T72
działonowy czołgu T72
kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego

Termin kwalifikacji drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca.

tel do JW 261-335-255

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW 2568 11 pułk artylerii w Węgorzewie, ul. Bema 7 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w grupach osobowych rekietowej i artylerii, technicznej oraz eksploatacji systemów łączności.

Termin kwalifikacji każda środa.

Kontakt z JW tel. 261-337-132

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW4808 15 pułk artylerii przeciwlotniczej w Gołdapi, ul. Partyzantów 33 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w grupie osobowej: radiotechnicznej, artylerii przeciwlotniczej, eksploatacji systwmów łączności, kierowców kat. C, C+E w każdy poniedziałek i środę aż do 31-11-2015. Początek kwalifikacji godz. 10:00.

Kontakt z JW tel. 261-336-244

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW3390 5 pułk chemiczny Tarnowskie Góry, ul Opolska 36 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej żołnierzy NSR termin kwalifikacji 6-11-2015 godz. 8.00

Kandydaci po służbie przygotowawczej powinni posiadać przy sobie:

kserokopię świadectwa ukończenia służby przygotowawczej

kserokopię kontraktu

kserokopie zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych

prawa jazdy

dokumenty uprawnień kwalifikacyjnych

książeczkę wojskową, dowód osobisty

zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu z WF

strój sportowy

przybory do pisania