Strona Główna BIP Strona Główna
- Terminy kwalifikacji - miejsce
 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA-2015


         Udający się na kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej kandydat zabiera:

Dowód osobisty

Książeczkę wojskową

Dokumenty potwierdzające wykształcenie

Dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje i uprawnienia

Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egzaminu ze sprawności fizycznej

Kontrakt NSR (jeśli został zawarty)

Strój sportowy

Skierowanie z  WKU na kwalifikacje (jeśli zostało wydane)

       Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu ul. Łukasiewicza 11 osobiście lub telefonicznie  tel. (77) 4821141 w. 121

TERMINY I MIEJSCA KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

 

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 17 prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w każdy wtorek miesiąca o godzinie 8.00. Kandydaci przystępujący do kwalifikacji powinni posiadać:

-zaświadczenie ze służby przygotowawczej (którzy ją odbyli)

 

-kontrakt z NSR

 

-odbyte ćwiczenia rotacyjne

 

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego w ramach egazaminu z WF.

 

Kwalifikacje dotyczą tylko korpusu na stanowiska szeregowych zawodowych.

 

Telefon kontaktowy z jw 261-67-42-65 lub WKU Kędzierzyn-Koźle (77) 482-11-41 wew. 121.

 

JW 4115 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach ul. gen Andersa 47 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Postępowanie kwalifikacyjne i egzamin sprawnościowy prowadzone będą w terminach: 16 grudzień 2015r.

Terminy kwalifikacji na 2016 rok: 13 i 27 I, 10 i 24 II, 9 i 30 III, 13 i 27 IV, 11 i 25 V, 8 i 29 VI, 7 i 12 IX, 12 i 26 X, 9 i 23 XI,7 i 14 XII

Telefon kontaktowy z 261-111-726

 Specjalności:

operator PPK

operator - obsługa przenośnych zestawów rakietowych

strzelec - radiotelefonista

zwiadowca - rozpoznanie

saper

rachmistrz - nastaw do strzelania

kierowca B

kierowca C

kierowca CE

raiotelefonista - obsługa radiostacji małej mocy

operator - obsługa urządzeń wozu dowodzenia

ratownik medyczny

strzelec wyborowy

obsługa moździerza

elektromechanik - obsługa elektrowni

 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. (77) 4811141 wew 121

 

 

 

Dowództwo Garnizonu Warszawa i jednostki podległe posiadają wolne stanowiska w 2015 roku na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby o których mowa w art 17A ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych:

 

Dowódca kompanii - Kompania zaopatrzenia, stopień porucznik / kpt. JW 1551 Sieradz

Szef Sekcji - Oficer bezpuieczeństwa telefinformatycznego, stopień porucznik / kpt JW 2286 Opole

Kierownik ambulatorium - stopień porusznik / kpt JW 6021 Warszawa

 

Telefon kontaktowy WKU Kędzierzyn-Koźle (77) 482-11-41 w121

 

 

 

 

 

JW 2423 w Żaganiu od dnia 4 listopada 2015 roku prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej będą się odbywać w każdą środę roboczą miesiąca o godzinie 8.00.
 

W korpusie szeregowych zawodowych na stanowiska: działonowy czołgu, kierowca czołgu, ładowniczy czołgu, kierowca kat. C - spawacz, kierowca kat.C - ślusarz, kierowca kat.C, kierowca kat.C+E, kucharz.

 

W korpusie podoficerów młodszych (kapral, starszy kapral, plutonowy) na stanowiska ratownik medyczny. Wymagania: licencja z ratownictwa medycznego.

 

W zakresie podoficerów (sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży) na stanowiska eksploatacja pojazdów gąsienicowych oraz w SW dowódczo-pancernej.

 

W zakresie podoficerów starszych jednostka kwalifikacji nie prowadzi.

 

W korpusie oficerów kwalifikacje w specjalnościach dowódczo-pancernej.

 

Telefon kontaktowy z JW: 261-688-924

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

PROPOZYCJE DLA PODOFICERÓW REZERWY

 


JW 4495 - 16 batalion powietrznodesantowy Kraków ul. Wrocławska 82 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w dniach: 15-12- 2015r. Telefon kontaktowy z JW: 261-134-602

 W roku 2016 w terminach : 12 i 16 I, 9 i 23 II, 1 i 22 III, 12 i 26 IV, 10 i 24 V, 14 i 28 VI, 13 i 27 IX, 11 i 25 X, 8 i 22 XI, 6 i 13 XII

 W specjalnościach wojskowych:

kierowca B,C,CE

radiotelefonista

monter - budowa i obsługa polowych sieci kablowych

saper zwiadowca

saper

zwiadowca - obłsuga urządzeni i pojazdów do rozminowania

celowniczy RGPPANC

obsługa moździerza lekkiego

operatoor PPK

ratownik medyczny

strzelec - spadochronowa

elektromechanik - obsługa elektrowni

elektromechanik pojazdów samochodowych

mechanik rusznikarz

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

JW 4686 - 6 batalion logistyczny Kraków ul. Głowackiego 11 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 2016 roku w następujących terminach:

 23 II,  10 i 30 III, 12 i 26 IV, 10 i 24 V, 14 i 28 VI, 6 i 27 IX, 11 i 25 X, 15 i 29 XI, 6 i 13 XII

 

Telefon kontaktowy z JW: 261-134-265

W specjalnościach wojskowych:
-kierowca kat B,C,CE
-celowniczy - karabinu maszynowego
-celowniczy RGP Panc
-operator - obsługa sprzętu PPOŻ
-obsługa radiostacji małęj mocy
-obserwator - obsługa urządzeń radionawigacyjnych
-startowy - osbługa maszyn i urządzeń lotniczych
-układacz spadochronów
-mechanik - obsługa sprzętu wysokościowego i ratownictwa
-mechanik - rusznikarz
-radiotelefonista - obsługa radiostacji małęj mocy
-elektromechanik - obsługa wzrokowych pomocy nawigacyjnych

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

 

 

Jednostka Wojskowa nr 3411 w Grójec w 2015 roku prowadzi w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i oficerów.
Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. (77) 4811141 wew 121

 

 

 

 

 

JW 1749 - 12. Brygada Zmechanizowana w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 250 prowadzi w 2015 roku nabór do korpusu szeregowych zawodowych. Kwalifikacje odbywać się będą od 1 września 2015 roku w każdy wtorek miesiąca - aż do odwołania. Potrzeby w specjalnościach wojskowych: kierowca, działonowy operator, strzelec wyborowy, obsługa, celowniczy, młodszy radiotelefonista, młodszy elektromechanik, ratownik, mechanik-spawacz. Telefon kontaktowy z JW: 261-455-356.

 

 

 

Kandydaci zgłaszający się na kwalifikację powinni posiadać:

 

-książeczkę wojskową

 

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań medycznych do egzaminu z WF

 

-dowód osobisty

 

-posiadane uprawnienia

 

-przybory do pisania

 

Dodatkowo żołnierze służby przygotowaczej kontrakt z NSR oraz zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych.

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72 prowadzi w dniu 12 luty 2016r.  o godzinie 8:30 kwalifikację kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.


Kandydaci udający się na kwalifikację powinni posiadać:

-książeczka wojskowa-dokumenty dot. kwalifikacji zawodowych(świadectwo szkolne, prawo jazdy itd.)-zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań w ramach egzaminu z WF-strój sportowy-przybory piśmiennicze

 Telefon kontaktowy z JW: 261-167-714.


Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

 

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu posiada wolne stanowisko służbowe STE - porucznik/kapitan, SW 36A02 - grupa osobowa rozpoznania i likwidacji skażeń. Telefon kontaktowy WSZW  Poznań: 261 572 056

 

 

 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. (77) 4811141 wew 121

 

 

 

Jednostka Wojskowa 3391 w Zamościu prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w dniach: 4 luty 2016 o godz. 8.00.

Na stanowiskach strzelec.

 

Zgłaszający się na kwalifikacje powinni posiadać:

aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z WF,

oświadczenie o niekaralności,

dane dotyczące przebiegu służby,

ubiór sportowy,

środki piśmiennicze,

dokumenty posiadanie kwalifikacji

oraz dokument osobisty.

Kandydaci spośród żołnierzy służby NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.

 

 Telefon kontaktowy z JW: 261-181-307

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

11 Batalion Dowodzenia Żagań (JW 4071) ul. Żarska 52 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej  w każdą środę tygodnia ( zbiórka o godzinie 8:00 biuro przepustek 34 brygady kawalerii pancernej). Rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy rezerwy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne, oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w specjalnościach wojskowych:

kierowca kat. C, C+E, T

 

Osoby zainteresowane służbą na czas kwalifikacji powinny posiadać:

 

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciw wskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy)

 

-książeczka wojskowa

 

-dowód osobisty

 

-zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (dot. żołnierzy NSR)

 

-świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (dot. żołnierzy NSR)

 

-inne dokumenty kwalifikacyjne (prawa jazdy, certyfikaty, świadectwa zaświadczenia)

 

-ubiór sportowy

 

Telefon kontaktowy z JW 261-68-84-57

 


Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

JW 2566 - 11 pułk artylerii w Węgorzewie ul. Gen. Józefa Bema 7 prowadzi nabór do korpusu szeregowych, podoficerów i oficerów. Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej:

 

rakietowej i artylerii,

logistyki,

łączności i informatyki,

żołnierzy innych specjalności posiadający przydatne wykrzształcenie cywilne bądź uprawnienia przydatne na stanowiskach służbowych.

 

Kwalifikacja prowadzona będzie w każdą środę o godz. 7:30 na terenie 11 pa. Termin kwalifikacji może ulec zmianie w związku z tym przekazuję nr telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji na temat kwalifikacji: 261-337-132 lub 261-337-130 fax: 261-337-222.

 

Kandydaci winni ze sobą posiadać:

 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań w egzaminie sprawności fizycznej

książeczkę wojskową

dowód osobisty

prawo jazdy

zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych ( tylko żołnierze NSR)

inne dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe

w przypadku byłych żołnierzy zawodowych - świadectwo służby

honorowane będą oryginalne zaświadczenia z przeprowadzonego egzaminu ze sprawności fizycznej przeprowadzone w innych JW w 2015 roku

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 

JW 2399 w Świętoszowie ul. Sztabowa 1 informuje, Prowadzi kwalifikacje do korpusu podoficerów starszych, podoficerów i szeregowych w każdy czwartek o godzinie 8:00 odbywają się kwalifikacje kandydatów któzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej. Nadmienię, że zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych powołać można kandydata który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy.

 

- z ukończoną zasadniczą służbą wojskową

 

- z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym co najmniej jednym ćwiczeniem rotacyjnym

 

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach: etap pierwszy - rozmowa kwalifikacyjna (przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wyształcenie oraz ukończone kursy), etap drugi - sprawdzian sprawności fizycznej (kandydat powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych).

 

Ponadto informuję, że w korpusie szeregowych zawodowych 10 Brygada Kawalerii Pancernej posiada wakaty: działonowy, kierowca, ładowniczy czołogu Leopard-2, kierowca kat. C, kierowca kat. C - magazynier, kierowca kat. C+E - obsługa urządzeń MPS, elektromechanik pojazdów mechanicznych, mechanik pojazdów gąsienicowych - spawacz, elektromechanik pojazdów mechanicznych, kierowca kat. C - spawacz, kierowca kat. C - ślusarz, ślusarz.

 

telefon kontaktowy z JW: 261-685-015, 261-685-090 lub 261-685-017

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew 121.

 

 

 JW 1145 - 23 Pułk Artylerii w Bolesławcu posiada wolne stanowiska dla żołnierzy rezerwy, kandydatów na żołnierzy zawodowych w następujących specjalnościach wojskowych:

 

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T65, 34T64

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T64, 38172

KIEROWCA – OPERATOR                      - 38T65, 38B70

KIEROWCA – OBSŁUGA             - 38T64, 34C61

KIEROWCA – MECHANIK                       - 20B72, 38T75

ELEKTROMECHANIK                              - 34T64

MECHANIK                                     - 38T83

KIEROWCA                                     - 38T64

KIEROWCA                                     - 38T70

OPERATOR                                    - 38C62

KIEROWCA – ŚLUSARZ             - 38T64, 38T81

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T64, 28T68

KIEROWCA – ELEKTROMECHANIK    - 38T64, 28T68

ŚLUSARZ                                        - 38T81

TOKARZ                                          - 38T81

KIEROWCA                                     - 38T64

KIEROWCA – OBSŁUGA             - 38T64, 38B69

KIEROWCA – OBSŁUGA             - 38T64, 34C61

Dodatkowe informacje można uzyskać w Jednostce Wojskowej pod numerem telefonu 261 646 608 lub w WKU K-Koźle tel.  261-624-076 wew 121 

 

 JW 4092 Wałcz prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w terminach 4.11 i 9.12 2015r.
Wszelkie niezbędne informacje zawarte są na stronie: 100bł w zakładce praca: link.
Telefon kontaktowy z JW: 261-47-20-10 lub 261-47-20-27
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU K-Koźle tel. 261-624-076 wew. 121.

 


2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach wojskowych:
- Kierowca/elektromechanik SW 38-T64/28-B-70
- Elektromechanik SW 34-T64
- Młodszy mechanik SW 38-T-64

Kwalifikacje (po wcześniejszym ustaleniu terminu) będą prowadzone w każdym tygodniu w poniedziałek lub środę. Telefony kontaktowe z JW: 261-371-191 lub WKU Kędzierzyn – Koźle tel. 261-624-076 wew. 121.

 

 

 JW 3730 16 batalion saperów Nisko odbędą się kwalifikacje w korpusie podoficerów i podoficerów młodszych oraz szeregowych w dniu 27.10.2015r godzina 8.00.
Telefon kontaktowy z JW: 261-152-556, 261-158-558.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela WKU Kędzierzyn-Koźle tel. tel. 261-624-076 wew 121

 

 4 PUŁK PRZECIWLOTNICZY w Czerwieńsku posiada wolne stanowiska przeznaczone do obsadzenia żołnierzami rezerwy (po odbytej służbie zawodowej – byłych żołnierzy zawodowych) w korpusie podoficerskim:
- instruktor;
- podoficer sztabowy;
- starszy technik;
- technik pododdziału;
Telefon z JW 261-67-12-51
 
 Dokładnych informacji udziela WKU Kędzierzyn – Koźle nr tel. 261-624-076 wew. 121

 

 JW. 2697 w Brzegu w dniach 08.02, 29.02, 14.03, 04.04, 18.04, 09.05, 30.05, 13.06 i 27.06.2016 roku prowadzić będzie kwalifikacje dla ochotników do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Informacji dotyczących kwalifikacji można uzyskać w JW. pod nr. telefonów:
- w korpusie oficerskim – 261637211
- w korpusie podoficerskim – 261637213
- w korpusie szeregowych - 261637214
lub w WKU Kędzierzyn – Koźle pod nr. telefonu 261624076 wew. 121
 

 

JW 1328 - 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku – Białej, ul. Bardowskiego 3 w dniach  prowadzić będzie kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w terminach: 13 i 27 I, 10 i 24 II, 9 i 23 III, 6 i 20 IV, 11 i 25 V, 16 i 29 VI, 6 i 28 IX, 12 i 26 X, 9 i 23 XI, 7 i 20 XII na stanowiska:

- celowniczy;
- kierowca kat. C;
- nasłuchowiec;
- obsługa;
- operator;
- rachmistrz;
- radiotelefonista;
- ratownik;
- saper;
- strzelec;
- strzelec wyborowy;
- zwiadowca.
Telefon kontaktowy z JW. 261-123-432


Telefon kontaktowy z WKU 261-624-076 wew. 121
 

 

JW 4009 - 6 batalion dowodzenia w Krakowie ul. Ułanów 43 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w dniach:  23 luty, 8 i 22 marzec, 12 i 26 kwiecień, 10 i 24 maj, 14 i 28 czerwiec, 5 i 12 lipiec, 23 i 30 sierpień, 13 i 27 wrzesień, 11 i 25 październik, 8 i 22 listopad, 1 i 13 grudzień 2016 roku na stanowiska:

W korpusie oficerów STE ppor. por. kpt - grupa osobowa lekarzy.

oficer STE ppor. por. - grupa osobowa eksploatacji systemów łączności i eksploatacji systemó informatycznych

podoficerów STE sierż. st. sierż. mł. chor. - grupa osobowa: ogólnologistyczna, eksploatacji systemów łączności, techniczna, artylerii przeciw lot., przeciw lot. zest. rakiet., ratownictwa med.

szeregowych:

- kierowca - B, C, CE
- kucharz;
- elektromechanik - obsługa elektrowni;
- zwiadowca - ratownik medyczny;
- celowniczy - zestawu artyleryjsko rakietowego;
- obsługa - zestawu artylerysjko rakietowego;
- radiotelefonista - obsługa radiostacji małej mocy;
- saper;
- zwiadowca radiotelefonista - obsługa radiostacji małej mocy;;
-mechanik pojazdów kołowych
-zwiadowca obsługa sprzętu rozpoznania skażeń
-saper - nurek
-obsługa przenośnego zestawu rakietowego

 

Telefon kontaktowy z JW. 261-135-538
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121
 

 

 
JW 1190 Bydgoszcz prowadzi kwalifikację do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów. Kontakt z JW pod numerem: 261-412-725 lub 261-412-727.
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121
 

 

 JW 4539 Białobrzegi prowadzi kwalifikacje w dniu 28.10.2015r dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w specjalnościach:
kierowca kat C, CE,D
kierowca elektromechanik kat. B,C i CE
kucharz
Telefon kontaktowy z JW: 261 887 517 lub 261 887 678.
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW4724 Kraków ul. Tyniecka 45 prowadzi kwalifikacje do korpusu podoficerów i podoficerów starszych.
Szczegółowe informacje na temat wolnych stanowisk oraz procesu naboru można uzyskać pod numerem telefonu 261-132-505
Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW 2980 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie, ul. Sikorskiego 41 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych w grupie pancerno-zmechanizowanej termin kwalifikacji 12-01 i 26-01 2016 godz: 8:00, ponadto kwalifikacje z pozostałych miesiącach będąprowadzone w każy drugi wtorek miesiąca.

Kontakt z JW tel. 261-315-273 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW3797 15 brygada zmechanizowana w Giżycku, al. Wojska Polskiego 21 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w specjalnościach:

kierowca czołgu T72
działonowy czołgu T72
kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego

Termin kwalifikacji drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca.

tel do JW 261-335-255

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW 2568 11 pułk artylerii w Węgorzewie, ul. Bema 7 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w grupach osobowych rekietowej i artylerii, technicznej oraz eksploatacji systemów łączności.

Termin kwalifikacji każda środa.

Kontakt z JW tel. 261-337-132

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW4808 15 pułk artylerii przeciwlotniczej w Gołdapi, ul. Partyzantów 33 prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w grupie osobowej od 11 stycznia w każdy poniedziałek aż do odwołania.
Początek kwalifikacji godz. 10:00.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

-obywatelstwo polskie

-wiek poniżęj 33 lat,

-wykształcenie min. zawodowe

-odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa odbyta w pełnym wymiarze.

-odbyte ćwiczenia rotacyjne(przynajmniej 1 raz)

-niekaralność

-dobry stan zdrowia

 

Kandydaci powinni ze sobą posiadać:

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wysiłku w ramach egazminu z WF,

-strój sportowy,

-dokumenty (dowód osobisty, książeczka wosjkowa, prawa jazdy, kopia kontraktu NSR i zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych, inne dokumenty poświadczające wykształcenie i nabyte uprawnienia)

 

Kontakt z JW tel. 261-336-244

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW3390 5 pułk chemiczny Tarnowskie Góry, ul Opolska 36 prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej żołnierzy NSR termin kwalifikacji 6-11-2015 godz. 8.00

Kandydaci po służbie przygotowawczej powinni posiadać przy sobie:

kserokopię świadectwa ukończenia służby przygotowawczej

kserokopię kontraktu

kserokopie zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych

prawa jazdy

dokumenty uprawnień kwalifikacyjnych

książeczkę wojskową, dowód osobisty

zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu z WF

strój sportowy

przybory do pisania

 

 

JW 2286 Opole posiada wolne stanowiska w korpusie podoficerów i oficerów w niżęj wymienionych specjalnościach wojskowych:

SW 28B01 - eksploatacja systemów łączności - ogólna STE porucznik/kapitan

SW 38A01 - ogólnologistyczna - ogólna STE porucznik/kapitan

SW 38B05 - materiałowa - gospodarka i zaopatrzenie STE porucznik/kapitan

SW 38D01 - infrastruktury - ogólna STE porucznik/kapitan

SW 28B04 - eksploatacji systemów łączności - stacjonarne systemy łączności STE porucznik/kapitan

SW 28T21 - łączności i informatyki - ogólna STE chorąży/st.chorąży/st. chor. sztab.

SW 38D23 - infrastruktury - eksploatacja urządzań instalacji i sieci elektroenergetycznych STE sierżant/st. sierżant/mł. chor.

SW 54B01 - kadrowa - ogólna STE porucznik/kapitan

SW 36A21 - likwidacji skażeń - ogólna STE sierżant/st. sierżant/mł. chorąży

SW 38D25 - infrastruktury - eksploatacja sprzętu technicznego STE sierżant/st. sierżant/mł. chorąży

SW 38D27 - infrastruktury  - eksploatacja urządzeń sanitarnych STE sierżant/st. sierżant/mł. chorąży

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

JW2901 Szczecin Podjuchy ul.Metalowa 39 prowadzi kwalifikacje w korpusie szeregowych zawodowych w dniu 27-01-2016 godz 8.00 na stanowiska:

 

kucharz

młodszy mechanik pojazdów kołowych

saper

kierowca kat B, C, CE, T

radiotelefonista

kierowca obsługa sprzętu przeładunkowego

pontonier

obsługa kutra

 

Telefon kontaktowy z JW 261-454-788

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymnogi:

odbytą zasadniczą służbę wojskową (służbę przygotowawczą - odbyte ćwiczenia rotacyjne)

zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań odbycia egazminu z WF

książeczkę wojskową

dowód osobisty

dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych

życiorys (CV)

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

 

JW 4408 Sulechów, prowadzi kwalifikacje do korpusu oficerów i szeregowych w dniach 3,10,17 i 24 luty 2016, 2,9,16,23 i 30 marzec 2016,6,13,20,27 kwiecień 2016,4, 11, 18, 25 maj 2016, 1,8,15,22,29 czerwiec 2016, 7,21 wrzesień 2016, 5,19 pażdź. 2016, 2,16, listopad 2016, 7,21 grudzień 2016.

 

oficer STE por./ kpt. - grupa osobowa rakietowa i artylerii

oficer STE por./kpt. - kadrowa

szeregowi wszystkich specjalności wojskowych

 

Osoby zainteresowane służbą zawodową proszone są o wcześniejszą informacje telefoniczna z kancelarią JW - tel. 261-569-644, 261-569-551.

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121

 

 

JW1907 Opole ul.Domańskiego 68, prowadzi kwalifikacje do korpusu szeregowych w dniu 24-02-2016 o godz. 8:00 na stanowiska o specjalnościach logistycznych:

-kierowca C,C+E,

-kucharz,

- obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego,

-obsługa elektrownii

-bądź pokrewne: obsługa urządzeń zasiljących, konserwacja urządzeń i sieci elektroenergetycznych

 

kandydaci powinni posiadać ze sobą:

-książeczkę wojskową,

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do egzaminu z WF,

-prawo jazdy,

-zaświadczenie kwalifikacyjne(uprawnienia do obsługi sprzętu),

-kontrakt na pełnienie służby w NSR

-zaświadczenie o odbyciu ćwiceń NSR,

-ubiór sportowy

 

Preferowani będą kandydaci do 35 roku życia, którzy są żołnierzami NSR i odbyli conajmniej jedno ćwiczenie.

 

Tel. kontaktowy z JW 261-625-093, 261-625-567

Dodatkowe informacje uzyskać można w WKU K-Koźle tel. 261624076 wew. 121