Strona Główna BIP Strona Główna
Kierownictwo
 
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień
ppłk Andrzej MUDRAK
 
 
Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami - Zastępca Wojskowego Komendanta
Nieetatowy oficer prasowy       mjr Jarosław KRZEMIŃSKI
 
Szef Wydziału Rekrutacji
cz.p.o.
kpt. Tomasz ZBYLUT