Strona Główna BIP Strona Główna
Kierownictwo
 
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień
ppłk Janusz WESOŁOWSKI

 
 
Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i
Administrowania Rezerwami - Zastępca Komendanta
mjr Paweł HORWAT

(cz.p.o. Wojskowy Komendant Uzupełnień)
 
 
Szef Wydziału Rekrutacji -
Nieetatowy oficer prasowy
 mjr Jarosław KRZEMIŃSKI