Strona Główna BIP Strona Główna
Aktualności 2013
 
 
31.12.2013

 

Pożegnanie oficera Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
W dniu 31.12.2013 r. odbyło się pożegnanie oficera Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami kpt. Roberta KRÓLA, który został wyznaczony na nowe stanowisko służbowe. W uroczystości wziął udział Szef WSzW Opole płk Mirosław KARASEK, który wręczył akt mianowania w/w na stopień majora. Mjr Robert KRÓL został wyznaczony na stanowisko Szefa Wydziału Rekrutacji WKU Opole.

Galeria zdjęć...

 
27.12.2013

 

Nadanie medali
W dniach 20 i 27.12.2013 r. odbyło się uroczyste wręczenie medali Za Zasługi dla Obronności Kraju dla pracowników WKU nadanych przez Ministra Obrony Narodowej, Srebrnym medalem została wyróżniona p. Ewa Sieńczyk a złotym p. Kazimierz Łoboda.

Galeria zdjęć...

23.12.2013

 

Podziękowanie II Przełajowy Bieg Mikołajkowy

19.12.2013

 

Podziękowania dla Żołnierzy Rezerwy
Żołnierze Rezerwy,

Wojsko Polskie stojąc na straży bezpieczeństwa państwa, przygotowuje się do reagowania na militarne i niemilitarne zagrożenia naszego kraju. Dlatego potrzebujemy najlepszych ludzi, którzy sprostają zadaniom, jakie mamy do wypełnienia. [...]

Pełna treść

01.12.2013

 

II Bieg Mikołajkowy

 
30.10.2013

 

Odwiedzenie grobu poległego w czasie misji sierż. Szymona Sitarczuka
W dniu 30.10.2013 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych odwiedził grób poległego w czasie misji sierż. Szymona Sitarczuka. Zapalono znicze i odbyło się spotkanie z rodzicami żołnierza.

Galeria zdjęć...

 
29.10.2013

 

Obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej
W dniu 29.10.2013 r. kadra i pracownicy WKU Kędzierzyn-Koźle brali udział w obchodach Święta Administracji Wojskowej organizowanej przez WSzW Opole.
W czasie uroczystości wręczono odznaczenia za zasługi dla obronności kraju oraz patenty oficerskie.
Na uroczystość zaproszeni zostali również żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały mobilizacyjne do WKU oraz osoby posiadające nadane pracownicze przydziały mobilizacyjne do WKU.

Galeria zdjęć...

24.10.2013

 

Trening Sztabowy KŁODNICA-13
W dniach 23 – 24.10.2013 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień uczestniczyła w treningu sztabowym pk. KŁODNICA-13.
W dniu 24.10.2013 r. w ramach treningu sztabowego Wojskowa Komenda Uzupełnień we współpracy ze Starostwem Powiatowym ćwiczyła doręczanie kart powołania w trybie Akcji Kurierskiej,

Galeria zdjęć...

17.09.2013

 

Uroczystość upamiętniająca rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę
W dniu 17.09.2013 r. odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, rocznicę zsyłki na Sybir obywateli polskich oraz rocznicę powstania Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. W uroczystości wziął udział przedstawiciel WKU. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod obeliskami upamiętniającymi powstanie Sił Zbrojnych oraz zesłanych na Sybir.

Galeria zdjęć...

16.09.2013

 

VII Dni Twierdzy - III Bieg Koziołków
W dniach 13 – 15.09.2013 r. odbyły się VII Dni Twierdzy w Kędzierzynie – Koźlu z inscenizacją bitwy oraz III Biegiem Koziołków o Puchar Prezydenta miasta Kędzierzyn - Koźle. WKU wystawiło punkt informacyjny promujący ochotnicze formy służby wojskowej.

Galeria zdjęć...

13.09.2013

 

Jubileusz 45-lecia służby
Jubileusz 45-lecia służby i pracy obchodzili: st. chor. sztab. w st. spocz. Wojciech KRASZEWSKI i pan Ryszard MAŁYSA. W/w zostali wyróżnieni przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień wpisem Imienia i Nazwiska do Kroniki WKU oraz dyplomami uznania.

Galeria zdjęć...

12.09.2013

 

Szkolenie PPOŻ
W dniu 12.09.2013 r. w WKU odbyło się szkolenie ppoż. połączone z praktycznym użyciem środków gaśniczych i udzielaniem pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. W szkoleniu wzięli udział wszyscy pracownicy i kadra WKU. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Komendanta wojskowej straży pożarnej Jednostki Wojskowej w Krapkowicach.

Galeria zdjęć...

09.09.2013

 

XI Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych
W dniu 21 września br. w Głuchołazach, zostanie przeprowadzony XI Ogólnopolski Bieg Uliczny Służb Mundurowych. Start i meta przy Pomniku Weteranów Walk o Niepodległość, Al. Jana Pawła II w Głuchołazach.
Organizatorami Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Służb Mundurowych są: Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz, Urząd Miejski w Głuchołazach oraz Głuchołaski Szkolny Związek Sportowy.
Patronat honorowy z ramienia Ministra Obrony Narodowej sprawuje Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu płk Mirosław Karasek.
W programie min. bieg dla dzieci i młodzieży na dystansie 1000 m, bieg główny oraz bieg dla VIP-ów i Gości na dystansie 10 km.
Prawo startu mają zawodnicy reprezentujący: Wojsko Polskie, Policję, Służbę Więzienną, Państwową Straż Pożarną, aktualnie pełniący służbę oraz emeryci legitymujący się ważnym dokumentem przynależności do tych służb.
Organizatorzy umożliwiają również udział w biegu zawodników niemundurowych z Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie http://www.glucholazy.pl

ZAPRASZAMY


Regulamin

1.09.2013

 

74 rocznica wybuchu II wojny światowej
W dniu 1.09.2013 r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu uczestniczyli na uroczystych obchodach z okazji 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Galeria zdjęć...

15.08.2013

 

Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia, w rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku, w Opolu odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego.
Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się w opolskiej katedrze mszą świętą. Po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac Wolności, gdzie pod pomnikiem Bojownikom o Wolność Śląska Opolskiego nastąpiła oficjalna część obchodów Święta Wojska Polskiego.

Galeria zdjęć...

14.08.2013

 

Uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego
W dniu 14.08.2013 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego na której odczytano rozkaz okolicznościowy

Galeria zdjęć...

13.07.2013

 

Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
W dniu 13.07.2013 r. odbyły się uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. W uroczystościach wziął udział przedstawiciel WKU. Uroczystości zakończyło złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową przy Gimnazjum nr 1 .

Galeria zdjęć...

12.07.2013

 

Pożegnanie praktykanta
W dniu 12.07.2013 r. odbyło się pożegnanie p. Andrzeja TRZCIŃSKIEGO, studenta Państwowej Szkoły Zawodowej w Nysie, który odbywał praktykę w naszej WKU. W imieniu kadry i pracowników WKU podziękowanie za bardzo dobre wykonywanie postawionych zadań złożył Zastępca Komendanta mjr Paweł HORWAT wręczając dyplom i okolicznościowe upominki.

Galeria zdjęć...

19.06.2013

 

Noc Świętojańska w garnizonie Opole
Serdecznie zapraszamy na Noc Świętojańską w garnizonie Opole, która odbędzie się w niedzielę 23 czerwca 2013r.


04.06.2013

 

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Prudnik
W dniu 04.06.2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w którym uczestniczył przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Galeria zdjęć...

01.06.2013

 

X Wojewódzki Kędzierzyńsko – Kozielski Dzień Kultury Kresowej
W dniu 01.06.2013 r. odbył się X Wojewódzki Kędzierzyńsko – Kozielski Dzień Kultury Kresowej w którym uczestniczył przedstawiciel WKU. Uroczystość zakończyło złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową przy Gimnazjum Nr 1.

Galeria zdjęć...

25.05.2013

 

92 rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego
W sobotę 25.05.2013 r. na Górze Świętej Anny przy pomniku Czynu Powstańczego odbył się uroczysty apel, złożono wieńce, oddano salwę honorową. Uroczystości te uczciły 92 rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. WKU z tej okazji wystawiła punkt informacyjny o ochotniczych formach służby wojskowej, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

Galeria zdjęć...

24.05.2013

 

Uroczyste otwarcie sezonu nawigacyjnego
W dniu 24.05.2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie sezonu nawigacyjnego zorganizowane przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej. WKU wystawiło z tej okazji punkt informacyjny, promujący ochotnicze formy służby wojskowej.

Galeria zdjęć...

03.05.2013

 

222 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
Z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja odbyły się uroczystości w Kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja i w Parku Pojednania. Udział w uroczystościach wzięła delegacja WKU w Kędzierzynie – Koźlu. Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej w parku Pojednania.
Galeria zdjęć...

02.05.2013

 

Dzień Flagi
Jak corocznie w dniu 02.05.2013 r. odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej. W uroczystości z okazji Dnia Flagi przy Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej udział wzięli przedstawiciele WKU Kędzierzyn – Koźle.
Galeria zdjęć...

24.04.2013

 

Szkolenie "Rozwinięcie i przygotowanie do pracy Rejonowego Punktu Zbiórki"
W dniu 24.04.2013 r. odbyło się szkolenie instruktażowo-metodyczne dotyczące "Rozwinięcia i przygotowania do pracy Rejonowego Punktu Zbiórki Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu.
Galeria zdjęć...

23.04.2013

 

Konferencja "Analiza zagrożeń niemilitarnych na administrowanym terenie"
W dniu 23.04.2013r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się konferencja na temat "Analizy zagrożeń niemilitranych na administrowanym terenie" . Głównymi organizatorami konferencji byli Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie-Koźlu, Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźla, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz Wojskowych Komend Uzupełnień, a także przedstawiciele władz i administracji powiatów, miast i gmin z terenu Opolszczyzny.
Galeria zdjęć...

14.03.2013

 

VII Targi Pracy i Edukacji
W dniu 14.03.2013 r. w II LO w Kędzierzynie Koźlu odbyły się VII Targi Pracy i Edukacji. WKU Kędzierzyn - Koźle wystawiło punkt informacyjny promujący ochotnicze formy służby wojskowej.

Galeria zdjęć...

20.02.2013

 

Szkolenie zbiorowe 2013r.
W dniu 20 lutego br. zostało przeprowadzone szkolenie zbiorowe żołnierzy i pracowników wojska WSzW i WKU. Zajęcia rozpoczął Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu ppłk Stanisław MAKSYMOWICZ, a następnie uczestnicy szkolenia udali się do zajęć w wyznaczonych grupach.
Galeria zdjęć...

04.02.2013

 

Kwalifikacja Wojskowa Kędzierzyn - Koźle
W dniu 04.02.2013r.  rozpoczęły się kwalifikacje Wojskowe, które potrwają do 30.04.2013r. Na terenie administrowanym przez WKU Kędzierzyn - Koźle kwalifikacje będą trwały w poszcególnych powiatach w nastepujących terminach:
- powiat Kędzierzyn - Koźle: 04-02  -  06.03.2013r.
- powiat Głubczyce: 08.04  -  29.04.2013r.
- powiat Prudnik: 18.03  -  12.04.2013r.
- powiat Strzelce Opolskie: 25.03  -  26.04.2013r.

Termin i grupy obowiązanych do stawienia się na kwalifikację wojskową zawarte są w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra  Obrony NArodowej z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji  wojskowej w 2013r. (Dz.U. z 2012r. poz 1358)

Galeria zdjęć...

29.01.2013

 

Szkolenie Kwalifikacja Wojskowa 2013r.
W dniu 29.01.2013 r. w WKU odbyło się szkolenie osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji wojskowej w trakcie kwalifikacji wojskowych w 2013 r. Udział w szkoleniu wzięły osoby z terenu powiatu Kędzierzyn – Koźle.
Galeria zdjęć...

22.01.2013

 

Uroczyste wręczenie medali za udział w misjach zagranicznych oraz medali za zasługi dla obronności kraju
W dniu 22.01.2013 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień odbyło się uroczyste wręczenie medali za udział w misjach zagranicznych oraz medali za zasługi dla obronności kraju rodzicom, których wielu synów wzorowo pełniło służbę wojskową. Medale w imieniu Prezydenta RP i Ministra Obrony Narodowej wręczał Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu płk Mirosław KARASEK. Uczestników powitał komendant WKU ppłk Janusz WESOŁOWSKI, a decyzje Prezydenta RP i Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyróżnień odczytał zastępca Komendanta WKU mjr Paweł HORWAT. Spotkanie zakończyło się wykonaniem pamiątkowej fotografii wszystkich uczestników.
Galeria zdjęć...

19.01.2013

 

Przełajowe zawody rowerowe
W dniu 19.01.2013 r. odbyły się przełajowe zawody rowerowe na terenie dzielnicy Żabieniec. W trakcie zawodów WKU wystawiła punkt informacyjny o ochotniczych formach służby wojskowej.
Galeria zdjęć...

13.01.2013

 

WOŚP Kędzierzyn - Koźle
Dnia 13.01.2013 r. jak zwykle grała Wielka Świąteczna Orkiestra Pomocy już po raz 21.
Z tej okazji w Domu Kultury Chemik , WKU wystawiła punkt informacyjny o ochotniczych formach służby wojskowej, który cieszył się dużym zainteresowaniem.
Galeria zdjęć...