Strona Główna BIP Strona Główna
Bieżące sprawy
 

W związku z procedurą planowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, zainteresowanych zapraszamy do złożenia wniosku do planu współpracy. Termin składania wniosków upływa 10.09.2018r.
Poniżej znajduje się wzór wniosku do wypełnienia i złożenia w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu (kancelaria tel./fax: 261-624-333).

 

 

 

 

 

Wzór wniosku do pobrania