Strona Główna BIP Strona Główna
Pomoc rodzinom zmarłych i poszkodowanym
 
DECYZJA Nr 463/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16-11-2015 r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom
i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracwoników wojska


 
pełen tekst decyzji 463/MON

 pełny tekst decyzji 296/MON

 

  WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ:

  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu  - od Pn do Pt 7:30 - 15:30
    Koordynator ds. pomocy osobom uprawnionym - tel.: 261 623 137
 

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu - od Pn do Pt 7:30 - 15:30

    Opiekun indywidualny do udzielania pomocy osobom uprawnionym - tel.: 261 624 324