Strona Główna BIP Strona Główna
Uczelnie wojskowe
 

 

 

Uczelnie wojskowe


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE
im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa - 49, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2
tel. 261-837-938
www.wat.edu.pl

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
im. Bohaterów Westerplatte
81-103 Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
tel. 261-262-712
www.amw.gdynia.pl

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU
im. gen. Tadeusza Kościuszki
51-151 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
tel. 261-658-110
www.awl.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
tel. 261-517-100, 261-517-733
www.wsosp.deblin.pl