Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 

Witamy na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Kędzierzynie-Koźlu

                               

WKU w Kędzierzynie-Koźlu podlega pod

WSzW w Opolu

 !! WAŻNY KOMUNIKAT DLA ŻOŁNIERZY REZERWY ODBYWAJACYCH ĆWICZENIA !!

CZYTAJ !

 

 


 

 NOSZENIE OZNAK IDENTYFIKACYJNYCH

W dniu 21 stycznia 2016 r. zostało ogłoszone najnowsze rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych (Dz. U. z 2016, poz.104).

Przypominamy, że zgodnie § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia "Żołnierze rezerwy i w stanie spoczynku na oznakach stopnia (rękawach, naramiennikach, podkładkach, pochewkach) umundurowania, które mogą nosić na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 67 ust. 3a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, noszą oznakę identyfikacyjną, wykonaną z metalu, przedstawiającą stylizowaną literę "R" w okrągłym wieńcu z liści laurowych".

Obowiązek takiego noszenia oznak identyfikacyjnych na oznakach stopnia dla żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku, został wprowadzony już w 2006 roku (Dz.U. z 2006 r., Nr 140, poz. 996).

Wprowadzone rozporządzenie uprościło obowiązujące zasady noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych, przez ujednolicenie z zasadami dotyczącymi żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z nowym rozporządzeniem, które zastąpiło trzy wcześniej ogłoszone.

» Dz. U. z 2016, poz.104


 

ADRES

Wojskowa Komenda Uzupelnień

 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Łukasiewicza 11

kontakt

 

 

 

 

 

 

 

:: email: wku.kedzierzynkozle@ron.mil.pl ::

Godziny Pracy: Poniedziałek - Piątek: od 7:30 do 15:30


*******************************************************************************************
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÒW

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK

W GODZ. OD 1100 DO 1300 ORAZ OD 1400 DO 1600,

PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU Z REFERENTEM PRAWNO - ADMINISTRACYJNY

W PRZYPADKU GDY PONIEDZIAŁEK JEST DNIEM WOLNYM
OD PRACY INTERESANCI PRZYJMOWANI BĘDĄ W INNYM DODATKOWO WYZNACZONYM TERMINIE

***********************************************************************

UWAGA !

Osoby wzywane do WKU proszone są o zabranie ze sobą nr konta bankowego.
Wszelkie należnosci wynikające z tytułu zwrotu dojazdu, utraconego zarobku itp. będą realizowane poprzez przelew bankowy.

Nasza lokalizacja:Licznik odwiedzin strony: